Έρευνες - Μελέτες

Θετικοί στο internet banking 6 στους 10 Έλληνες άνω των 60 ετών

people_old

Θετική προδιάθεση στο να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικά τις τραπεζικές τους συναλλαγές, προκειμένου να εξοικονομήσουν χρόνο και κόπο, δηλώνουν περίπου έξι στους δέκα Έλληνες πολίτες άνω των 60 ετών. Ωστόσο, αν και το 90% χρησιμοποιεί μία ή περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές, με συνηθέστερη τα smartphones (40%), απέχουν από την ηλεκτρονική τραπεζική. Ο λόγος; Σύμφωνα με όσα δηλώνουν οι ίδιοι εκπρόσωποι της τρίτης ηλικίας, σε ποσοστό 70% δεν πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους ψηφιακά, επειδή είτε δεν είναι εξοικειωμένοι, είτε αδυνατούν να κατανοήσουν εν γένει τη διαδικασία. 

Το 70% δεν πραγματοποιεί συναλλαγές ψηφιακά επειδή είτε δεν είναι εξοικειωμένοι, είτε αδυνατούν να κατανοήσουν εν γένει τη διαδικασίαΠάντως, σχεδόν οι μισοί πραγματοποιούν μία φορά την εβδομάδα ηλεκτρονικές συναλλαγές, κυρίως, για πληρωμή λογαριασμών (86,67%), παρακολούθηση των λογαριασμών τους (70,91%), μεταφορές χρημάτων (67,88%) και ηλεκτρονικές αγορές. Τις ίδιες συναλλαγές δήλωσαν πρόθεση να πραγματοποιήσουν και όσοι δεν κάνουν ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα “Ηλεκτρονικές Συναλλαγές και Τρίτη Ηλικία” θέτουν θέμα ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών, κυρίως, λόγω γενικότερης μη εξοικείωσης με την ψηφιακή πραγματικότητα. Όπως προκύπτει από την έρευνα, που παρουσίασε η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, οι περισσότεροι Έλληνες άνω των 60 ετών δεν έχουν γνώση για προϊόντα ηλεκτρονικής/ψηφιακής τραπεζικής, ενώ δείχνουν να γνωρίζουν λίγο καλύτερα το ΑΤΜ (44,54%) σε αντίθεση με άλλες μορφές ηλεκτρονικής και ψηφιακής τραπεζικής, όπως: mobile banking, Telephone banking. Πάντως, τα άτομα της τρίτης ηλικίας, σε ποσοστό 66%, θεωρούν την τεχνολογία σημαντικό παράγοντα για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη από την τράπεζα. Όχι στις ψηφιακές τράπεζες
Σε κάθε περίπτωση, η πλειονότητα προτιμά την εξυπηρέτηση από τραπεζικό κατάστημα (52%), ενώ μόνο ένας στους δέκα απαντά ότι θα εμπιστευόταν μια πλήρως ψηφιακή τράπεζα χωρίς καθόλου καταστήματα. Από την έρευνα προκύπτει ότι, τα άτομα της τρίτης ηλικίας στην πλειοψηφία τους (73,5%), δεν γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταναλωτών στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Μάλιστα, μόνο οι τρεις στους δέκα είναι αρκετά εξοικειωμένοι με το Internet, ενώ περίπου δύο στους δέκα δηλώνουν ότι δεν έχουν καμία απολύτως εξοικείωση.

Εξάλλου, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όπου τα τραπεζικά υποκαταστήματα θα πρέπει να μείνουν κλειστά, περισσότεροι από τους μισούς δεν θα είναι σε θέση να ολοκληρώσουν τις συναλλαγές τους ψηφιακά. Η έρευνα έδειξε ακόμη ότι επτά στα δέκα άτομα άνω των 60 ετών θεωρούν ως το πιο σημαντικό μειονέκτημα των ψηφιακών υπηρεσιών τον κίνδυνο απώλειας θέσεων εργασίας.

Πάντως, οι εκπρόσωποι της τρίτης ηλικίας δείχνουν να είναι αρκετά ευαισθητοποιημένοι σε θέματα ασφάλειας και υποκλοπής των προσωπικών στοιχείων. Γι’ αυτό, οι περισσότεροι δεν φυλάσσουν PIN και IBAN μαζί με τις κάρτες. Επίσης, η συντριπτική πλειοψηφία  (91,49%) δεν έχει υποστεί οικονομική ζημία μετά από μη ασφαλή ηλεκτρονική αγορά. 

Η έρευνα
Η έρευνα διενεργήθηκε σε δείγμα 366 συμμετεχόντων, ηλικίας 60 ετών και άνω, το διάστημα από 1/05/2020 έως 20/05/2020. Στο πλαίσιο της, διερευνήθηκαν αφενός το επίπεδο εξοικείωσης με το Διαδίκτυο, τις ηλεκτρονικές συσκευές, τις ψηφιακές συναλλαγές και υπηρεσίες και αφετέρου οι τάσεις και οι συνήθεις πρακτικές των ατόμων αυτής της ηλικίας γύρω από αυτά τα θέματα. Το ποσοστό των ανδρών ήταν 49,73% και των γυναικών 50,27%. Στην πλειοψηφία τους ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 60-65 ετών. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι συνταξιούχοι (63,66%). Το 20% έχουν μηνιαίο εισόδημα 0-500€ ενώ 40% έχουν μηνιαίο εισόδημα 500€-1.000€.