Έρευνες - Μελέτες

Η ασφάλεια των πληροφοριών η μεγάλη πρόκληση της τηλεδιδασκαλίας

tele-education

Στη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης του νέου κορωνοϊού, ένα μεγάλο τμήμα της καθημερινότητας διαδραματίζεται, πλέον, online. Η εκπαίδευση είναι από τους τομείς, που επηρεάστηκαν σε ένα μεγάλο βαθμό απ’ αυτήν την αλλαγή: τα σαλόνια των σπιτιών μετατράπηκαν σε τάξεις, οι κουζίνες σε καντίνες και οι κήποι σε σχολικές αυλές. 

Πώς οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αντιμετωπίσουν την πρόκληση και πώς η καραντίνα μπορεί να αλλάξει ριζικά το μέλλον της εκπαίδευσηςΚαι ενώ η διαχείριση του χρόνου, η εξισορρόπηση της ζωής μεταξύ σχολείου και σπιτιού και η διατήρηση του ημερήσιου προγραμματισμού, είναι από τα σημαντικά ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η εκπαίδευση, υπάρχει ένα εξαιρετικά σημαντικό πρόβλημα σε αυτήν την ιστορία, που είναι λιγότερο προφανές και λέγεται ασφάλεια των πληροφοριών. 

Καθώς η απομακρυσμένη εκπαίδευση αρχίζει να γίνεται η “νέα κανονικότητα”, ένα ζήτημα που θα προβληματίσει μακροπρόθεσμα είναι το πώς οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές θα καταφέρουν να διασφαλίσουν την ιδιωτικότητά τους. Πρόκληση αποτελεί, επίσης, το πως θα προστατέψουν τα προσωπικά δεδομένα τους, όταν μεγάλος όγκος ευαίσθητων πληροφοριών - μεταξύ αυτών βαθμολογίες, αξιολογήσεις απόδοσης μαθητών και προσωπικά δεδομένα -  διακινούνται πλέον online. 

Ασφάλεια των πληροφοριών
Σύμφωνα με την ESET, τρεις είναι οι βασικές παράμετροι, που θα συμβάλουν στην ασφάλεια των πληροφοριών, όσο εδραιώνεται η τηλεδιδασκαλία. Η πρώτη σχετίζεται με την κρυπτογράφηση end-to-end. Στο μέλλον, είναι πολύ πιθανόν να δοθεί πολύ μεγαλύτερη έμφαση στις εικονικές (virtual) τάξεις, ειδικά στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Σε αυτήν την περίπτωση - όπως εξηγεί η εταιρεία - η τηλεδιδασκαλία θα αναλάβει τον κεντρικό ρόλο και πλέον από εναλλακτική λύση θα μετατραπεί σε κύρια.

Οι υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης που είναι - ή ήταν αρχικά - λιγότερο ασφαλείς, θα μείνουν στο περιθώριο και θα αντικατασταθούν από τις υπηρεσίες που προσφέρουν κρυπτογράφηση end-to-end, προκειμένου να αποτραπεί η συμμετοχή μη εξουσιοδοτημένων συμμετεχόντων στις βιντεοκλήσεις.

Η δεύτερη παράμετρος σχετίζεται με τον Έλεγχο Ταυτότητας Πολλαπλών Παραγόντων (multifactor authentication). Εφόσον όλο και περισσότερα προσωπικά δεδομένα θα αποθηκεύονται σε απομακρυσμένα συστήματα, ο έλεγχος ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων θα πάψει να είναι πολυτέλεια και θα γίνει μη διαπραγματεύσιμη προϋπόθεση. “Στην περίπτωση της παιδείας, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα συνήθως αποδίδουν στους χρήστες απλούς κωδικούς χρήστη (passwords), τους οποίους οι χρήστες πολλές φορές ξεχνούν να αλλάξουν. Αυτό σημαίνει ότι κακόβουλοι παράγοντες μπορούν εύκολα να αποκτήσουν πρόσβαση στους λογαριασμούς”, αναφέρει η ESET. 

Διδασκαλία της κυβερνοασφάλειας
Η ενίσχυση της διδασκαλίας της κυβερνοασφάλειας στα σχολεία είναι ίσως η μεγαλύτερη αλλαγή, που θα επιφέρουν η καραντίνα και τα περιοριστικά μέτρα, κατά τη διάρκεια της πανδημίας στην εκπαίδευση. “Καθώς δάσκαλοι και μαθητές βασίζονται ολοένα και περισσότερο σε τεχνολογικούς πόρους, τα βασικά βήματα για να διαφυλαχτεί η ασφάλεια των πόρων αυτών και όσων τους χρησιμοποιούν, θα πρέπει να αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος της σχολικής ύλης διεθνώς”, σημειώνει η ESET.

Και προσθέτει: “Ο καθένας πρέπει να κατανοήσει τις βασικές αρχές της κυβερνοασφάλειας και πως να προστατέψει τον εαυτό του και τα δεδομένα του online. Ο καλύτερος τρόπος για να γίνει αυτό είναι η διδασκαλία της κυβερνοασφάλειας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης”.