Έρευνες - Μελέτες

Ο COVID-19 θα εκτοξεύσει την κίνηση δεδομένων το 2020

data-based-international-student-recruitment

Διαρκώς αυξανόμενος βαίνει ο όγκος των δεδομένων, που διακινούνται μέσω του παγκόσμιου ιστού, με την πανδημία του COVID-19 να εκτοξεύει περαιτέρω τη διεθνή διαδικτυακή κίνηση. Στη διάρκεια του 2020, αναμένεται να διακινηθούν μέσω του Internet, παγκοσμίως, περισσότερα από 59 zettabytes (ZB) δεδομένων.

Τα δεδομένα, που θα δημιουργηθούν τα επόμενα τρία χρόνια, θα είναι περισσότερα από αυτά που παρήχθησαν τα τελευταία 30 χρόνιαΗ ανάλυση της IDC (Global DataSphere Forecast) είναι ενδεικτική της συνεχούς και σταθερής ανάπτυξης στη δημιουργία και την κατανάλωση δεδομένων σε παγκόσμιο επίπεδο. Την τάση αυτή ενισχύει η υγειονομική κρίση, η οποία προκάλεσε μια απότομη αύξηση του αριθμού των υπαλλήλων, που εργάζονται από το σπίτι, κατάσταση, η οποία - με τη σειρά της - οδήγησε σε ραγδαία άνοδο της χρήσης εργαλείων επικοινωνίας, όπως το βίντεο.

Η τάση αυτή - σύμφωνα με το Global DataSphere - όχι μόνο δεν δείχνει να εκτονώνεται, αλλά θα συνεχίσει να ενισχύεται. Έτσι, η ποσότητα των δεδομένων, που θα δημιουργηθούν τα επόμενα τρία χρόνια, εκτιμάται ότι θα είναι μεγαλύτερη από τα δεδομένα που δημιουργήθηκαν τα τελευταία 30 χρόνια. Επίσης, ο πλανήτης θα παραγάγει τα επόμενα πέντε χρόνια τουλάχιστον τριπλάσια δεδομένα απ’ όσα παρήγαγε τα προηγούμενα πέντε χρόνια.

Σύμφωνα με την ίδια ανάλυση, η συμμετοχή των καταναλωτών στην παγκόσμια παραγωγή δεδομένων αντιστοιχεί ποσοστιαία στο 50%, ωστόσο, υπολογίζεται ότι θα μειωθεί κατά περίπου 4% τα επόμενα πέντε χρόνια. Στο μεταξύ, η έρευνα επιβεβαιώνει τη διαπίστωση ότι το βίντεο θα εξακολουθήσει και τα επόμενα χρόνια να είναι ο καταλύτης της ανάπτυξης του όγκου των διακινούμενων δεδομένων. Ζούμε σε έναν κόσμο, που καταναλώνει όλο και μεγαλύτερους όγκους βίντεο ψυχαγωγίας κάθε χρόνο. Αυτός, άλλωστε, είναι και ο βασικός παράγοντας, που οδηγεί στην ανάπτυξη της παγκόσμιας κίνησης δεδομένων. 

Πρωτότυπα δεδομένα
Το Global DataSphere της IDC μετρά την ποσότητα δεδομένων που δημιουργούνται και καταναλώνονται στον κόσμο, κάθε χρόνο. Ο λόγος των πρωτότυπων δεδομένων (που δημιουργήθηκαν και καταγράφηκαν) προς τα αναπαραγόμενα δεδομένα (αντιγράφηκαν και καταναλώθηκαν) είναι περίπου 1:9.

Μέχρι το 2024, η IDC αναμένει ότι ο λόγος αυτός θα είναι 1:10. Ενώ η πανδημία COVID-19 εμπόδισε τη δημιουργία νέων μοναδικών δεδομένων, η αυξημένη κατανάλωση αντιγραφών δεδομένων τροφοδότησε τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη του παγκόσμιου όγκου των δεδομένων. Αυτή η αύξηση προβλέπεται να συνεχιστεί έως το 2024 με έναν πενταετή σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 26%.

“Η ανάπτυξη του Global DataSphere καθοδηγείται περισσότερο από τα δεδομένα που καταναλώνουμε και αναλύουμε, απ’ ό,τι από αυτά που δημιουργούμε. Προφανώς, τα δεδομένα πρέπει να δημιουργηθούν πριν μπορέσουν να αναπαραχθούν. Αλλά ο ρυθμός αντιγραφής των δεδομένων - ο ρυθμός επεξεργασίας των ίδιων δεδομένων - συνεχίζει να αυξάνεται εκθετικά”, αναφέρει η IDC.