Έρευνες - Μελέτες

Η Ελλάδα 17η πανευρωπαϊκά στη χρήση υπηρεσιών sharing economy

sharingeconomy

Χαμηλή δημοτικότητα μεταξύ του ελληνικού πληθυσμού έχει η τάση της λεγόμενης “οικονομίας διαμοιρασμού” (sharing economy). Η Ελλάδα κατατάσσεται στη 17η θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών της Ε.Ε. στη χρήση σχετικών υπηρεσιών για το 2019.

Το 21% των Ευρωπαίων, ηλικίας 16 έως 74 ετών, χρησιμοποιεί ιστοσελίδες ή εφαρμογές για την ενοικίαση καταλύματοςΜέσω του sharing economy, που οφείλει την ανάπτυξη του στην εξέλιξη της τεχνολογίας, οι καταναλωτές μπορούν να μοιράζονται προϊόντα και υπηρεσίες, όπως το διαμέρισμα ή το αυτοκίνητό τους, χωρίς ενδιάμεσους, μέσω Internet, μειώνοντας, έτσι, το κόστος και αποκτώντας νέες εμπειρίες. Αν και η τάση αυτή είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στις αγορές του εξωτερικού, συνολικά στην Ευρώπη, οι σχετικές πλατφόρμες και εφαρμογές δεν είναι ακόμη ιδιαίτερα δημοφιλείς, αν και δεν είναι ευκαταφρόνητο το ποσοστό των Ευρωπαίων που τις χρησιμοποιεί.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της Eurostat, το 2019, σχετικά με τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), το 21% των ατόμων, ηλικίας 16 έως 74 ετών, στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποίησε ιστοσελίδες ή εφαρμογές για την ενοικίαση καταλύματος από άλλο άτομο το προηγούμενο 12μηνο. Ακόμη λιγότερο δημοφιλής, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, είναι η οργάνωση υπηρεσιών μεταφοράς από άλλο άτομο μέσω Διαδικτύου, καθώς μόλις το 8% των Ευρωπαίων χρησιμοποίησαν μια εφαρμογή ή έναν ιστότοπο για να αγοράσουν υπηρεσίες μεταφορών από έναν άλλο ιδιώτη το 2019. Στην Ελλάδα, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 14% (ενοικίαση καταλύματος από άλλο άτομο) και 2% (οργάνωση υπηρεσιών μεταφοράς από άλλο άτομο μέσω Διαδικτύου).

Πρώτο το Λουξεμβούργο
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η χρήση αντίστοιχων υπηρεσιών για την ενοικίαση καταλυμάτων είναι πιο δημοφιλής στο Λουξεμβούργο (46%), στην Ιρλανδία (34%) και στη Μάλτα (30%), ενώ ακολουθούν το Βέλγιο, η Εσθονία και η Γαλλία, Στον αντίποδα, η χρήση υπηρεσιών sharing economy είναι ελάχιστα δημοφιλής στην Τσεχία (5%), την Κύπρο (5%) και τη Λετονία (8%).

Οι αντίστοιχες κρατήσεις για υπηρεσίες μεταφορών ήταν πιο δημοφιλείς στην Εσθονία (29%), την Ιρλανδία (26%) και τη Μάλτα (25%), ενώ τα μικρότερα σχετικά ποσοστά παρατηρούνται στη Βουλγαρία, την Ελλάδα και την Κύπρο (2%). Πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη του sharing economy παίζουν η εξέλιξη της τεχνολογίας και τα δίκτυα υψηλών ταχυτήτων, η άνοδος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και η αυξανόμενη πρόσβαση των Ελλήνων στο Διαδίκτυο. Να σημειωθεί ότι οι πιο γνωστές υπηρεσίες της Οικονομίας Διαμοιρασμού είναι: η ανταλλαγή σπιτιού, η ενοικίαση καταλυμάτων μέσω ανταλλαγής μεταξύ φοιτητών, η ανταλλαγή βιβλίων, η ενοικίαση ποδηλάτων, το carpooling και οι online παραγγελίες για έτοιμα γεύματα μαγειρεμένα από τρίτους.