Έρευνες - Μελέτες

Βελτιώνεται περαιτέρω το κλίμα στην ελληνική αγορά Πληροφορικής

peopleworkk23

Συνεχώς βελτιούμενο βαίνει το επιχειρηματικό κλίμα στην ελληνική αγορά Πληροφορικής και Ανάπτυξης Λογισμικού. Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών του κλάδου ενισχύθηκε περαιτέρω τον Νοέμβριο και διαμορφώθηκε στις 100,4 μονάδες από 96,9 μονάδες έναν μήνα νωρίτερα. Η επίδοση του δείκτη ήταν πολύ υψηλότερη έναντι του Νοεμβρίου του 2018, όταν κινούνταν στις 83,4 μονάδες.

Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στην αγορά Πληροφορικής και Ανάπτυξης Λογισμικού ενισχύθηκε και τον ΝοέμβριοΣύμφωνα με το Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας του ΙΟΒΕ για τον Νοέμβριο, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων του κλάδου εξασθένησαν πάντως και διαμορφώθηκαν στις +19 μονάδες (από +22 μονάδες). Το δε ισοζύγιο των εκτιμήσεων για την τρέχουσα ζήτηση κέρδισε επιπλέον 6 μονάδες και διαμορφώθηκε στις +14.

Στις θετικές προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της ζήτησης καταγράφηκε, επίσης, μικρή ανάκαμψη στον σχετικό δείκτη στις +31 μονάδες (από +22 μονάδες), παρ’ όλο που στις προβλέψεις για την απασχόληση του κλάδου το ισοζύγιο κινήθηκε ήπια πτωτικά στις +22 μονάδες (από +27 μονάδες). Ταυτόχρονα, οι προβλέψεις για τις τιμές ενισχύθηκαν στις +6 μονάδες, υποδηλώνοντας μια αναμενόμενη αύξηση τιμών.

Από την ανάλυση του ΙΟΒΕ προκύπτει ότι οι μισές επιχειρήσεις δηλώνουν απρόσκοπτη επιχειρηματική λειτουργία, με το 26% να επισημαίνει την ανεπάρκεια ζήτησης και το 8% την ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης, ως βασικά προσκόμματα στη λειτουργία τους. 

Η ελληνική οικονομία
Συνολικά, ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα τον Νοέμβριο παρουσίασε μικρή ανάκαμψη και διαμορφώθηκε στις 107,0 μονάδες από 106,7 μονάδες τον Οκτώβριο. “Η διόρθωση του προηγούμενου μήνα, συνεπώς, αποδεικνύεται προσωρινή, καθώς ο δείκτης επανέρχεται, έστω και οριακά, σε ανοδική πορεία”, αναφέρει το ΙΟΒΕ.

Στους επιμέρους τομείς της παραγωγής, οι διακυμάνσεις των προσδοκιών των επιχειρήσεων ήταν οριακές τον Νοέμβριο. Η μικρή ανοδική τάση προήλθε, κυρίως, από βελτίωση στις Υπηρεσίες και στην καταναλωτική εμπιστοσύνη. Συνολικά, ο δείκτης κλίματος έχει επανέλθει περίπου σε υψηλό δεκαετίας, ενώ αυτός της καταναλωτικής εμπιστοσύνης περίπου σε υψηλό εικοσαετίας. 

Ε.Ε. - ΕΥΡΩΖΩΝΗ:
Ο δείκτης οικονομικού κλίματος ανέκαμψε τον Νοέμβριο στην Ευρωζώνη, καθώς αυξήθηκε κατά 0,5 μονάδες και ανήλθε στις 101,3 μονάδες, όπως και στην Ε.Ε. (αύξηση κατά 0,9 μονάδες), όπου διαμορφώθηκε στις 100,0 μονάδες. Η βελτίωση του δείκτη στην Ευρωζώνη εκπορεύεται, κυρίως, από τη βελτίωση του κλίματος στο Λιανικό εμπόριο (+0,7), στην καταναλωτική εμπιστοσύνη (+0,4), στη Βιομηχανία (+0,3) και στις Υπηρεσίες (+0,3) και λιγότερο από την ήπια υποχώρηση στις Κατασκευές (-1,3). Όσον αφορά στις πέντε μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης, ο δείκτης ενισχύθηκε πιο έντονα στην Ισπανία (+0,7), ενώ μεταβλήθηκε ηπιότερα στην Γερμανία και στη Γαλλία (+0,4 σε αμφότερες), ενώ παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στην Ιταλία (-0,1) και επιδεινώθηκε στην Ολλανδία (-1,0).

Στην Ε.Ε., η ενίσχυση των προσδοκιών προκύπτει, κυρίως, ως αποτέλεσμα της σημαντικής βελτίωσης του δείκτη στη Μεγάλη Βρετανία (+1,1), αλλά και της ηπιότερης ενίσχυσης του δείκτη στην Πολωνία (+0,7). Σε τομεακό επίπεδο, ο δείκτης στην Βιομηχανία βελτιώθηκε ελαφρά, όπως και στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, εντονότερα στις Υπηρεσίες και στο Λιανικό εμπόριο, ενώ υποχώρησε ήπια στις Κατασκευές.