Έρευνες - Μελέτες

Οι επιχειρηματικές δαπάνες για Έρευνα & Ανάπτυξη ξεπέρασαν το €1 δις

peopleworkk23

Περισσότερα από €1 δις, που αντιστοιχεί στο 0,57% του ΑΕΠ, επένδυσαν το 2018 οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα για τον τομέα της Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α), ποσό αυξημένο κατά 5,6% σε σχέση με το 2017. Μάλιστα, ο επιχειρηματικός τομέας είχε τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον δείκτη "Ένταση Ε&Α", που εκφράζει τις δαπάνες Ε&Α ως ποσοστό του ΑΕΠ. Οι συνολικές δαπάνες για Ε&Α το 2018 στην Ελλάδα ανήλθαν σε €2,174 δις, υψηλότερες κατά 6,7% σε σχέση με το 2017. Ο δείκτης "Ένταση Ε&Α", που εκφράζει τις δαπάνες Ε&Α ως ποσοστό του ΑΕΠ, διαμορφώθηκε στο 1,18%, από 1,13% το 2017.

Στο 1,18% ο δείκτης των συνολικών δαπανών Ε&Α στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του ΕΚΤΤην παραπάνω εικόνα αποτυπώνουν τα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), που έχουν αποσταλεί στη Eurostat. Σύμφωνα με τα εν λόγω στοιχεία, το 2018 καταγράφηκε αύξηση των δαπανών Ε&Α και στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, απ’ όπου πραγματοποιήθηκαν δαπάνες €618 εκατ. (0,34% του ΑΕΠ), αυξημένες κατά 7,2% σε σχέση με το 2017. Στον κρατικό τομέα πραγματοποιήθηκαν δαπάνες €485 εκατ. ευρώ (0,26% του ΑΕΠ), αυξημένες κατά 7,5%, ενώ στον τομέα των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων οι δαπάνες ήταν €21,64 εκατ. (0,01% του ΑΕΠ, αύξηση 32%). 

Πηγή χρηματοδότησης
Μετά από τις επιχειρήσεις, το κράτος αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη πηγή χρηματοδότησης της Ε&Α με €883,33 εκατ. (40,6% επί του συνόλου). Περιλαμβάνει τον τακτικό προϋπολογισμό, το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και το ΕΣΠΑ 2014-2020. Σημαντική αύξηση σημειώθηκε το 2018 στις δαπάνες, που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΣΠΑ. Αναλυτικότερα, η χρηματοδότηση των δαπανών Ε&Α από το ΕΣΠΑ ήταν €149,80 εκατ., διπλάσια από το 2017 (αύξηση 107,0%), και αφορούσε όλους τους τομείς: τις επιχειρήσεις (€58,72 εκατ.), τον τομέα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (€45,69 εκατ.), τον κρατικό τομέα (€44,25 εκατ.) και τον τομέα ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων (€1,14 εκατ.).

Αύξηση παρουσίασε και η χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, μέσω του οποίου χρηματοδοτήθηκαν δαπάνες Ε&Α ύψους €629,87 εκατ. στους τομείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (€336,25 εκατ.) και τον κρατικό τομέα (€293,62 εκατ.).

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτέλεσε την τρίτη κατά σειρά πηγή χρηματοδότησης Ε&Α στην Ελλάδα το 2018, με €222 εκατ. (ποσοστό 10,2% του συνόλου), σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το 2017. Η Ε.Ε. χρηματοδότησε ερευνητικά έργα σε όλους τους τομείς, κυρίως, στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020, το τρέχον Πρόγραμμα για την Έρευνα και Καινοτομία, στο οποίο οι ελληνικοί φορείς έχουν κατακτήσει διαχρονικά υψηλές επιδόσεις. Με βάση τα νέα στοιχεία, η Ελλάδα κατατάσσεται στη 18η θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28, όσον αφορά τον δείκτη Ένταση Ε&Α (δαπάνες Ε&Α επί του ΑΕΠ).