Έρευνες - Μελέτες

Κάτω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. η Ελλάδα στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση

e-goverment_w2

Βήματα προόδου σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κάνει η Ελλάδα, αν και οι επιδόσεις της χώρας στον κρίσιμο αυτόν τομέα, την κρατούν κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα έχει καταφέρει να βελτιώσει κατά πολύ τις επιδόσεις της αναφορικά με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που παρέχει σε πολίτες και επιχειρήσεις, ωστόσο, απέχει μακράν από τις χώρες που κάνουν “πρωταθλητισμό” στον τομέα του e-Government.

Μάλτα, Εσθονία, Αυστρία, πρωταθλήτριες Ευρώπης στο eGov. Λετονία, Λιθουανία και Φινλανδία ακολουθούν από κοντάΠάντως, η χώρα μας μαζί με το Λουξεμβούργο και την Ιρλανδία, είναι τα κράτη, τα οποία σημειώνουν τη μεγαλύτερη πρόοδο στην τελευταία έκθεση αναφοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Σύμφωνα με το “eGovernment Benchmark 2019”, η Ελλάδα βελτίωσε την επίδοση της κατά 24 ποσοστιαίες μονάδες, το Λουξεμβούργο κατά 23 και η Ιρλανδία κατά 22.

H έκθεση, που πρακτικά αποτυπώνει το επίπεδο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα, δείχνει ότι η Μάλτα, η Εσθονία και η Αυστρία είναι οι χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις σε θέματα e-Government. Από κοντά ακολουθούν Λετονία, Λιθουανία και Φινλανδία.

Το “eGovernment Benchmark 2019” αξιολογεί τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη δημόσια διοίκηση, καθώς και τα επίπεδα διασυνοριακής διαλειτουργικότητας και ψηφιακής αλληλεπίδρασης μεταξύ Δημοσίου, πολιτών και επιχειρήσεων στα κράτη μέλη της Ε.Ε. Η φετινή έρευνα επιβεβαιώνει ότι το χάσμα μεταξύ των χωρών με τις καλύτερες και τις χειρότερες επιδόσεις μικραίνει και πλέον βρίσκεται στις 42 ποσοστιαίες μονάδες (έναντι 50 μονάδων στην αντίστοιχη έκθεση της περιόδου 2012-2015). 

Η θέση της Ελλάδας
Από τα στοιχεία του “eGovernment Benchmark 2019”, που επεξεργάστηκε ο ΣΕΠΕ, προκύπτει ότι αναφορικά με τη διείσδυση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών η Ελλάδα βρίσκεται στο 27%, όταν ο μέσος όρος της Ευρώπης κινείται στο 57%. Στο τομέα της ψηφιοποίησης των δημοσίων υπηρεσιών, η χώρα τοποθετείται στο 51%, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι στο 68%. “Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από χαμηλό επίπεδο διείσδυσης και χαμηλό επίπεδο ψηφιοποίησης. Επομένως, ανήκει στις χώρες, που δεν αξιοποιούν πλήρως τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι ΤΠΕ”, αναφέρει το “eGovernment Benchmark 2019”.

eGovernment performance across policy priorities

Η έκθεση εξετάζει τις επιδόσεις των κρατών με βάση πέντε επιμέρους κριτήρια: πόσο διαθέσιμες και φιλικές προς τον χρήστη είναι οι δημόσιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες (User Centricity), το επίπεδο διαφάνειας των κρατικών Αρχών κατά την παροχή των e-υπηρεσιών πώς γίνεται ο έλεγχος των προσωπικών δεδομένων των χρηστών (Transparency), πώς λειτουργούν οι κύριοι τεχνολογικοί ενεργοποιητές (Key Enablers), σε ποιον βαθμό οι δημόσιες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες πέρα από τα εθνικά σύνορα για τους Ευρωπαίους πολίτες (Citizen Cross Border Mobility) και για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις (Business Cross Border Mobility).

Στον πρώτο παράγοντα “User Centricity”, η Ελλάδα έχει την καλύτερη επίδοση, 83% και βρίσκεται πολύ κοντά στον μέσο Κοινοτικό όρο, 84,8%. Σε όλους τους άλλους δείκτες, η χώρα αξιολογείται πολύ κάτω από τον μέσο όρο, αν και έχει κάνει σημαντική πρόοδο από την προηγούμενη αξιολόγηση. Στον δείκτη “Transparency” συγκεντρώνει 47% με τον μέσο όρο να βρίσκεται στο 62,3%, στον δείκτη “Citizen Cross Border Mobility” η ελληνική επίδοση είναι 36%, όταν ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι στο 62,3%, στο “Business Cross Border Mobility” η Ελλάδα συγκεντρώνει 45% με την ευρωπαϊκή επίδοση να είναι 63%, ενώ στον δείκτη “Key Enablers” βρίσκεται στο 30%, με τον μέσο όρο να κινείται στο 58,3%.