Έρευνες - Μελέτες

Οι μισές ελληνικές επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει σε ψηφιακό μετασχηματισμό

Τα διεθνή πρότυπα, που θέλουν τις επιχειρήσεις να δρομολογούν και να ολοκληρώνουν διαδικασίες για την ψηφιοποίησή τους, ακολουθούν πιστά οι ελληνικές εταιρείες. Περισσότερες από τις μισές (51%) έχουν ήδη προχωρήσει σε διαδικασίες ψηφιακού μετασχηματισμού, ενώ το ένα τρίτο (35%) έχει δρομολογήσει την ψηφιακή του μετάβαση για το διάστημα μεταξύ 2019 και 2021.

Το 35% των ελληνικών επιχειρήσεων έχει δρομολογήσει την ψηφιακή του μετάβαση για το διάστημα μεταξύ 2019 και 2021Πώς χειρίζονται όμως οι εταιρείες τη διαδικασία της ψηφιακής μετάβασης; Έξι στις 10 εκπαιδεύουν στελέχη τους για την πραγματοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού, οι μισές συνεργάζονται και με εξωτερικούς συμβούλους, ενώ τέσσερις στις δέκα απαντούν ότι θα προσλάβουν και εξειδικευμένα στελέχη.

Η ψηφιακή πραγματικότητα δεν μπορεί παρά να περνά από τα υψηλόβαθμα στελέχη, που βρίσκονται στο τιμόνι κάθε εταιρείας, με τον πρωταγωνιστικό ρόλο να έχουν οι διευθύνοντες σύμβουλοι (CEOs), καθώς επτά στους δέκα έχουν ενεργό ρόλο σε αυτόν. Η ψηφιακή ατζέντα των CEOs προκύπτει και από τη λίστα των προτεραιοτήτων τους και των προκλήσεων που οι ίδιοι κατονομάζουν ως πιο σημαντικές. Η ανάπτυξη ταλέντου (48%), ο ανταγωνισμός (40%), ο ψηφιακός μετασχηματισμός (39%) και η αλλαγή στις συνήθειες των καταναλωτών (35%) είναι με σειρά προτεραιότητας οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι διευθύνοντες σύμβουλοι.

Την παραπάνω εικόνα για τον βαθμό ψηφιακής ωριμότητας των ελληνικών εταιρειών και την ψηφιακή τους ατζέντα περιγράφει έρευνα της εταιρείας Στρατηγικών Λύσεων Υπηρεσιών Ανθρωπίνου Δυναμικού People for Business. Στην έρευνα, με θέμα «Ηγεσία στην εποχή της Τεχνολογίας», συμμετείχαν 282 CEOs επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.


Εταιρική κουλτούρα
Σύμφωνα με την έρευνα, για τις ελληνικές εταιρείες δείχνει να είναι ξεκάθαρο ότι ο περίφημος ψηφιακός μετασχηματισμός κάθε άλλο παρά μόνο με την τεχνολογία συνδέεται. Αντίθετα είναι μια διαδικασία που διατρέχει τη στρατηγική μιας επιχείρησης στο σύνολό της. Για την ακρίβεια τα στελέχη απαντούν ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός συνδέεται σε ποσοστό σχεδόν 60% με τη γενικότερη κουλτούρα της επιχείρησης και δεν αφορά μόνο την τεχνολογία. Έτερος βασικός πυλώνας του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι το ίδιο το εργατικό δυναμικό μιας εταιρείας.

Οι δεξιότητες στις οποίες δίνουν μεγαλύτερη έμφαση οι CEOs, σε σχέση με το παρελθόν είναι η καινοτομία (out- of-the-box) και η δημιουργικότητα σε ποσοστό 87,56% και ο πελατοκεντρικός προσανατολισμός σε ποσοστό 77,8% - δεξιότητες που δεν αντικαθίστανται από την τεχνητή νοημοσύνη και αυξάνουν την αξία του ανθρώπινου παράγοντα.

Στην ερώτηση, ποιους παράγοντες λαμβάνουν υπόψη οι διευθύνοντες σύμβουλοι για την ανάπτυξη των εργαζομένων τους, το 75% απάντησε τις δεξιότητες και τις συμπεριφορές -κάτι που δεν συνέβαινε έως τώρα- και μόλις το 35% απάντησε την επίτευξη των ποσοτικών στόχων. Σε ότι αφορά την ανάπτυξη των εργαζομένων, μία στις δύο επιχειρήσεις εφαρμόζει συγκεκριμένο πλάνο ανάπτυξης συνολικά και ανά εργαζόμενο. Όμως, το 49% των εταιρειών, εφαρμόζει πλάνο ανάπτυξης ανά περίπτωση, βάσει των τρεχουσών αναγκών της εταιρείας.


Περί στρατηγικής
Σε ότι αφορά τη διαμόρφωση της στρατηγικής, στο 78% των επιχειρήσεων γίνεται σε επίπεδο ανώτατης διοίκησης, στο 46,34% σε επίπεδο διευθύνοντος συμβούλου, με την συμμετοχή της πρώτης γραμμής στελεχών (management committees) σε ποσοστό 46,34% και σε συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους σε ποσοστό 29,51%.

Οι κύριοι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψιν είναι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της εταιρείας (61%), οι τεχνολογικές εξελίξεις (56%), οι νέες τάσεις (54%) και οι υπάρχουσες ευκαιρίες στην αγορά (51%) – ενώ ακολουθούν οι ενδεχόμενες απειλές (46%), το διαθέσιμο talentpool (34%), οι κινήσεις του ανταγωνισμού (26%) και οι ευκαιρίες χρηματοδότησης σε ποσοστό10%.


Νέα γενιά ηγετών
Σχεδόν εννέα στους δέκα CEOs συμφωνούν ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ της παλαιότερης και της νέας γενιάς των ηγετών, ενώ οι μισοί έχουν ξεκινήσει ήδη να προετοιμάζουν την επόμενη γενιά. Οι διευθύνοντες σύμβουλοι θεωρούν ως πιο σημαντικές δεξιότητες για έναν future leader: τη διαχείριση των αλλαγών (90%), την επιμονή, τη συνεργασία και την ακεραιότητα (82%), τη λήψη αποφάσεων (80%) και τη στρατηγική σκέψη (74%). Σε ότι αφορά τώρα, τα χαρακτηριστικά της νέας γενιάς leaders που δεν είχε η παλαιότερη, την πρώτη θέση καταλαμβάνουν οι ψηφιακές δεξιότητες (84,62%) και ακολουθούν η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα (69,23%).