Έρευνες - Μελέτες

Το 100% των ελληνικών εταιρειών προχωρά σε επενδύσεις στην τεχνολογία

technology_1

Στρατηγική προτεραιότητα αποτελεί η τεχνολογία για τις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες - στο σύνολό τους - δρομολογούν επενδύσεις στον τομέα αυτό. Για την ακρίβεια, το 100% των στελεχών των ελληνικών εταιρειών απαντά ότι η επιχείρησή τους θα επενδύσει σημαντικά στην τεχνολογία. Προτεραιότητα των επενδύσεων είναι τομείς, όπως η βελτίωση της αποτελεσματικότητας εσωτερικών διαδικασιών, η βελτίωση της πρόσβασης και της ανάλυσης οικονομικών δεδομένων, η βελτίωση της εμπειρίας των πελατών, και η μείωση των κινδύνων (συμπεριλαμβανομένων και των κινδύνων του κυβερνοχώρου).

Ένα στα πέντε στελέχη θα επικεντρώσει τις προσπάθειές του στην αυτοματοποίηση και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνηςΣτο μεταξύ, σχεδόν ένα στα πέντε στελέχη αναφέρει ότι θα επικεντρώσει τις προσπάθειές του στην αυτοματοποίηση και την αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης, για να ενισχύσει την προσέλκυση και τη διαδικασία πρόσληψης ανθρώπινου ταλέντου. Στόχος των ελληνικών εταιρειών είναι να χρησιμοποιήσουν αυτές τις τεχνολογίες για να βελτιώσουν τα εξατομικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες, που προσφέρουν και να βελτιώσουν την εξυπηρέτηση των πελατών.

Και για τις δύο αυτές προσπάθειες, μια σημαντική πλειοψηφία των στελεχών (77% - προσέλκυση ανθρώπινου ταλέντου - και 86% - εξυπηρέτηση πελατών) δηλώνουν ότι θα αναπτύξουν τις απαραίτητες δυνατότητες στο εσωτερικό της επιχείρησης. Η παραπάνω εικόνα προκύπτει από την τελευταία έκδοση της εξαμηνιαίας έρευνας της ΕΥ για την Ελλάδα, Capital Confidence Barometer.

Προτεραιότητες
Η παγκόσμια έρευνα της ΕΥ διαπιστώνει ότι πολλές από τις προκλήσεις, που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, είναι κοινές σε διεθνές επίπεδο. Ωστόσο, υπάρχουν και σημαντικές διαφοροποιήσεις. Για παράδειγμα, ενώ τα στελέχη παγκοσμίως αναφέρουν την αύξηση του κόστους παραγωγής ως βασική πηγή ανησυχίας τους, τα στελέχη στην Ελλάδα ανησυχούν περισσότερο για την προσέλκυση ανθρώπινου ταλέντου, την επιβράδυνση της ζήτησης και την πρόσβαση σε κεφάλαια.

Πάντως, τόσο τα στελέχη των ελληνικών, όσο και των παγκόσμιων επιχειρήσεων, συμφωνούν σε ό,τι αφορά τις στρατηγικές αναπτυξιακές προτεραιότητες. Τα στελέχη στην Ελλάδα δίνουν ελαφρώς υψηλότερη προτεραιότητα στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών (28%, έναντι 25% παγκοσμίως), αλλά συμφωνούν με τους ομολόγους τους στο εξωτερικό στην ανάπτυξη των υφιστάμενων δραστηριοτήτων στην εγχώρια αγορά (27%) και σε όμορους κλάδους (25%).

Διαφοροποιήσεις
Στο μεταξύ, ενώ οι ελληνικές επιχειρήσεις προσπαθούν να επιτύχουν τους αναπτυξιακούς τους στόχους, μετά από μια παρατεταμένη ύφεση, είναι σε θέση να κατανοήσουν καλύτερα από την πλειοψηφία των διεθνών επιχειρήσεων, την ανάγκη να αποκτήσουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, προβλέποντας κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν. Ένα στα πέντε στελέχη στην Ελλάδα αναφέρει ότι επικεντρώνεται, κυρίως, στη βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης και στην επένδυση σε κεφαλαιουχικές δαπάνες και ταλέντο αντίστοιχα. Ταυτόχρονα, το 44% δηλώνουν ότι θα επικεντρωθούν στη μείωση των γενικών και διοικητικών δαπανών για τη βελτίωση της κερδοφορίας και των ταμειακών ροών.

Τα περισσότερα στελέχη στην Ελλάδα αναφέρουν, επίσης, ότι αυξάνουν τη συχνότητα των αξιολογήσεων του χαρτοφυλακίου τους, αν και, κατά κανόνα, οι αξιολογήσεις αυτές διεξάγονται ανά τρίμηνο ή εξάμηνο, ενώ τα περισσότερα στελέχη παγκοσμίως αναθεωρούν τα εταιρικά τους χαρτοφυλάκια ανά τρίμηνο.