Έρευνες - Μελέτες

Το 50% των εταιρειών βλέπει την τεχνητή νοημοσύνη ως προτεραιότητα

artintel

Τμήμα της καθημερινότητας των επιχειρήσεων, ανά τον κόσμο, έχει αρχίσει να αποτελεί - με τον έναν ή τον άλλο τρόπο - η τεχνητή νοημοσύνη (Αrtificial Ιntelligence-AI). Ωστόσο, η πολλά υποσχόμενη ψηφιακή τεχνολογία απέχει μακράν από το να έχει ήδη ενσωματωθεί στην εταιρική στρατηγική των επιχειρήσεων και οργανισμών ανά τον κόσμο, και από το να αποτελεί τμήμα της επιχειρηματικής τους κουλτούρας.

Ωστόσο, μόλις μία στις τέσσερις επιχειρήσεις έχει αναπτύξει ολοκληρωμένη στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη

Σύμφωνα με έρευνα της IDC, τουλάχιστον οι μισές επιχειρήσεις, παγκοσμίως, αντιμετωπίζουν ήδη την τεχνητή νοημοσύνη ως προτεραιότητα. Πάντως, μόνο μία στις τέσσερις εταιρείες (25%) έχει αναπτύξει μια συνολική, συγκροτημένη και μεθοδική εταιρική στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη.

Στο μεταξύ, σύμφωνα πάντα με την ίδια έρευνα, τα δύο τρία των εταιρειών, σε παγκόσμιο επίπεδο, δίνουν έμφαση σε μια “AI First” εταιρική κουλτούρα.

“Οι οργανισμοί, που αγκαλιάζουν την τεχνητή νοημοσύνη, καταφέρνουν να αυξήσουν τα ποσοστά καινοτομίας τους, έχουν πιο πιστούς πελάτες, υψηλότερη ανταγωνιστικότητα, υψηλότερα περιθώρια κέρδους και πιο παραγωγικούς υπαλλήλους. Κοινώς, οι επιχειρήσεις, με τη συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης, καταφέρνουν όχι μόνο να επιβιώνουν, αλλά και να διακρίνονται στην ψηφιακή εποχή”, σχολιάζουν οι αναλυτές.

Κίνητρα
Ποιά είναι, όμως, τα κίνητρα των επιχειρήσεων για την υιοθέτηση της τεχνολογίας της τεχνητής νοημοσύνης; Οι εταιρείες απαντούν ότι αναζητούν στην ΑΙ, ένα σύμμαχο για μια επιτυχημένη αναπτυξιακή στρατηγική, αναζητώντας τρόπους να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους, να αυξήσουν την ευελιξία τους και να ενισχύσουν τα ποσοστά ικανοποίησης των πελατών μέσω της αυτοματοποίησης. Επίσης, η ταχύτερη πρόσβαση των νέων προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά είναι ένας ακόμη βασικός λόγος για την εφαρμογή της AI.

Υπάρχουν, ωστόσο, μια σειρά από παράγοντες, που αποθαρρύνουν τις επιχειρήσεις από τη μαζικότερη στροφή σε λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Το υψηλό κόστος για την απόκτηση των σχετικών λύσεων και η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού είναι οι κύριοι παράγοντες, που εμποδίζουν την εφαρμογή της τεχνολογίας AI σε οργανισμούς και επιχειρήσεις.

Οι εταιρείες, πάντως, που καταφέρνουν να ξεπεράσουν αυτά τα προσχώματα και να στραφούν στην τεχνητή νοημοσύνη, βλέπουν τα θετικά της αποτελέσματα στην πράξη. Για παράδειγμα, περισσότερο από το 60% των εταιρειών, που έχουν ήδη υιοθετήσει λύσεις ΑΙ, είδαν σημαντικές βελτιώσεις στο επιχειρηματικό τους μοντέλο.

Αποτυχία
Δεν λείπουν, πάντως και οι περιπτώσεις εταιρειών, οι οποίες, ενώ υιοθέτησαν λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, δεν κατάφεραν να κεφαλαιοποιήσουν στην πράξη την επένδυσή τους. Για την ακρίβεια, το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων από την έρευνα της IDC ανέφερε ποσοστό αποτυχίας 50%. Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού και οι μη ρεαλιστικές προσδοκίες εντοπίστηκαν ως οι κορυφαίοι λόγοι αποτυχίας.

“Για πολλούς οργανισμούς, η ταχεία άνοδος του ψηφιακού μετασχηματισμού ώθησε την τεχνητή νοημοσύνη στην κορυφή της εταιρικής ατζέντας. Ωστόσο, η υιοθέτηση των σχετικών λύσεων, για να είναι επιτυχής, θα πρέπει να εντάσσεται σε μια συνολική εταιρική στρατηγική, ευθυγραμμισμένη με τους επιχειρηματικούς στόχους κάθε εταιρείας”, σημειώνουν οι αναλυτές.