Έρευνες - Μελέτες

Αισιόδοξοι οι Έλληνες CEOs για το μέλλον της εθνικής οικονομίας

ceonew

Σημαντική άνοδος του δείκτη οικονομικού κλίματος μεταξύ των Ελλήνων διευθυνόντων συμβούλων (CEOs) σημειώθηκε στο 2ο τρίμηνο του 2019. Ο δείκτης, αντιστρέφοντας την καθοδική πορεία των τελευταίων τριμήνων, αυξήθηκε στις 171 μονάδες έναντι 156 του προηγούμενου τριμήνου.

Σημαντική άνοδος του δείκτη οικονομικού κλίματος μεταξύ των CEOs στην Ελλάδα το 2ο τρίμηνο του 2019

Η δυναμική του δείκτη - σύμφωνα με την τριμηνιαία έρευνα της Εταιρείας Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) και της ICAP - “ενσωματώνει την πεποίθηση των CEOs ότι η αναμενόμενη αλλαγή της κυβέρνησης θα τερματίσει την περίοδο της στασιμότητας και της αβεβαιότητας, οδηγώντας την ελληνική οικονομία σε σταθερή αναπτυξιακή τροχιά”.

Όπως διαπιστώνει η έρευνα, εννιά στους δέκα συμφωνούν ότι η νέα κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές θα επηρεάσει θετικά σε μέτριο ως υψηλό βαθμό τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, σεβαστό ποσοστό (43%) εκφράζει την άποψη ότι “η ελληνική οικονομία θα παρεκκλίνει από την αναπτυξιακή προοπτική, αν υλοποιηθούν οι προεκλογικές εξαγγελίες παροχών”.

Αναλυτικά, ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας παρουσίασε στασιμότητα στις 208 μονάδες. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι βελτιώθηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας, διαμορφώθηκε σε 33%.

Στο μεταξύ, ο δείκτης πρόβλεψης της οικονομικής κατάστασης της χώρας ένα έτος μετά αυξήθηκε σημαντικά στις 245 μονάδες, έναντι 203 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs, που εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση θα είναι καλύτερη στο επόμενο έτος, διαμορφώθηκε σε 76%.

Εταιρείες και κλάδοι
Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι ο δείκτης των προσδοκιών για την οικονομική κατάσταση του κλάδου, στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις, αυξήθηκε στις 216 μονάδες έναντι 178 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs, που θεωρούν ότι σε ένα χρόνο οι κλάδοι που δραστηριοποιούνται θα είναι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση σε σχέση με την τωρινή, διαμορφώθηκε σε 64%. Στο μεταξύ, ο δείκτης προσδοκιών των CEOs για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας τους το επόμενο έτος σημείωσε αξιόλογη άνοδο στις 170 μονάδες έναντι 144 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που προσδοκά βελτίωση στο επόμενο έτος ανήλθε σε 76%, ενώ πιο αισιόδοξοι εμφανίζονται οι CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών σε ποσοστό 84%.

Επίσης, ο δείκτης επενδυτικών προσδοκιών παρουσίασε άνοδο και διαμορφώθηκε στις 158 μονάδες έναντι 142 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των στελεχών που δηλώνουν ότι οι επενδυτική δαπάνη στις επιχειρήσεις που διοικούν θα είναι υψηλότερη κατά τον επόμενο χρόνο, διαμορφώθηκε σε 45%.

Όσον αφορά στην απασχόληση ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης σημείωσε άνοδο στις 160 μονάδες έναντι 146 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το μερίδιο των CEOs, που δηλώνουν ότι η απασχόληση στις εταιρείες που διοικούν θα είναι αυξημένη, 1 έτος μετά διαμορφώθηκε σε 51%, ποσοστό που αυξάνεται σε 63% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.