Έρευνες - Μελέτες

8 στους 10 CEOs ανησυχούν για τις δεξιότητες του προσωπικού

ceosnew

Αυξανόμενες βαίνουν οι ανησυχίες των στελεχών για την ικανότητα του προσωπικού να ανταποκριθεί στις υψηλές ψηφιακές απαιτήσεις. Σχεδόν οκτώ στους δέκα (79%) διευθύνοντες συμβούλους (CEOs), σε όλο τον κόσμο, ανησυχούν ότι η έλλειψη βασικών δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού απειλεί τη μελλοντική ανάπτυξη της εταιρείας τους. Το αντίστοιχο ποσοστό το 2014 ήταν 63%, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η ανησυχία για τις δεξιότητες έχει αυξηθεί τα τελευταία πέντε χρόνια με την έκρηξη των νέων τεχνολογιών. Η έκθεση της PwC “Talent Trends 2019: Talent Trends 2019: Upskilling for a Digital World” - διαπιστώνει ότι η έλλειψη δεξιοτήτων αποτελεί βασικό μέλημα σε όλες τις περιοχές του κόσμου.

Η ανησυχία των στελεχών για τις δεξιότητες του προσωπικού αυξήθηκε τα τελευταία πέντε χρόνια, λόγω της έκρηξης των νέων τεχνολογιώνΟι διευθύνοντες σύμβουλοι στην Ιαπωνία (95%) και στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (89%) είναι οι πιο ανήσυχοι σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες του προσωπικού. Αντίθετα, οι CEOs σε Ιταλία (55%) και Τουρκία (45%) είναι οι λιγότερο ανήσυχοι για το θέμα των ψηφιακών δεξιοτήτων. Από αυτούς που ανησυχούν περισσότερο, το 55% λέει ότι η επιχείρησή τους δεν είναι σε θέση να καινοτομήσει στο θέμα αυτό, με το 52% να απαντά ότι η ανάγκη για εύρεση προσωπικού με τις κατάλληλες ψηφιακές δεξιότητες αυξάνει το κόστος του ανθρώπινου δυναμικού πιο γρήγορα από το αναμενόμενο.

Επανεκπαίδευση
Η έρευνα διαπιστώνει ότι οι διευθύνοντες σύμβουλοι μετατοπίζουν τον τρόπο με τον οποίο καλύπτουν το έλλειμμα ταλέντων. Σχεδόν το ήμισυ των CEOs (46%) σε παγκόσμιο επίπεδο δηλώνει ότι η επανακατάρτιση είναι η σημαντικότερη πρωτοβουλία για να κλείσει το δυνητικό κενό δεξιοτήτων, έναντι μόλις 18% που λένε ότι λύνουν το πρόβλημα αυτό με προσλήψεις εκτός της εταιρείας τους.

Αυτό το εύρημα έρχεται σε αντίθεση με τις έρευνες των προηγουμένων ετών, οι οποίες έδειξαν ότι οι διευθύνοντες σύμβουλοι διερευνούν την ιδέα της πρόσληψης προσωπικού από άλλους τομείς - ιδιαίτερα βιομηχανίες που ακολουθούν το ταξίδι καινοτομίας. Αν και η επανειδίκευση των εργαζομένων απαιτεί επίσης επενδύσεις, οι επιχειρήσεις την προτιμούν πλέον ως λύση. Κι αυτό, καθώς η λύση της απόλυσης και επαναπρόσληψης σημαίνει και αποζημιώσεις των εργαζομένων που απολύονται. Αυτή η λύση της επανακατάρτισης ταιριάζει με τις προτιμήσεις των ίδιων των εργαζομένων.

Άλλη παγκόσμια έρευνα της PwC διαπιστώνει ότι οι εργαζόμενοι είναι ιδιαίτερα θετικοί απέναντι στο ενδεχόμενο να περάσουν δύο μέρες το μήνα σε εκπαίδευση που παρέχεται από τον εργοδότη τους για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων τους. “Αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι η επένδυση στην ψηφιακή αναβάθμιση είναι μόνο ένα μέρος από αυτό που χρειάζεται για να δημιουργηθεί το εργατικό δυναμικό του μέλλοντος, καθώς η συμμετοχή των εργαζομένων στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων απαιτεί επίσης μια ισχυρή κουλτούρα μάθησης που να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με έναν εργασιακό χώρο υψηλής ποιότητας”, αναφέρει η PwC.