Έρευνες - Μελέτες

Επιχειρήσεις καταναλωτικών προϊόντων: το μέλλον είναι ψηφιακό

technology1new1

Να εγκαταλείψουν τα παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα, παρέχοντας άκρως προσωποποιημένες εμπειρίες, σε πραγματικό χρόνο, καλούνται σήμερα οι επιχειρήσεις καταναλωτικών προϊόντων. Συνολικά, οι εταιρείες επιχειρήσεις καταναλωτικών προϊόντων θα πρέπει να αναθεωρήσουν την προσέγγιση του μετασχηματισμού τους και να προχωρήσουν σε τολμηρές κινήσεις, προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικές για τους «έξυπνους» καταναλωτές, που αξιοποιούν την τεχνολογία και τα δεδομένα. Την παραπάνω εικόνα αποτυπώνει η έκθεση της ΕΥ, “FutureConsumer.Now”, η οποία εντοπίζει πέντε κρίσιμες προτεραιότητες για τις επιχειρήσεις καταναλωτικών προϊόντων. Με βάση την έρευνα, η ΕΥ κατέληξε σε προτάσεις προς τις επιχειρήσεις καταναλωτικών προϊόντων, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις πέντε επιχειρηματικές προτεραιότητες. “Αμφισβητήστε κάθε παραδοχή” συνιστά η μελέτη. Οι συντάκτες της σχολιάζουν ότι, ενώ οι ευέλικτοι νέοι παίκτες στην αγορά χρησιμοποιούν την τεχνολογία και τα νέα κανάλια για να αμφισβητήσουν τα υφιστάμενα επιχειρηματικά μοντέλα, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων προσπαθεί να προστατεύσει τις παραδοσιακές δραστηριότητες, αξιοποιώντας οικονομίες κλίμακας και επιδιώκοντας σταδιακές βελτιώσεις. “Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τρεις προκλήσεις: να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη των σημερινών επιχειρηματικών μοντέλων, που βρίσκονται σε υποχώρηση, για να χρηματοδοτήσουν τον μετασχηματισμό, να αξιοποιήσουν τις υπάρχουσες δυνατότητες της επιχείρησης με τέτοιο τρόπο ώστε να ενισχύσουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα, και, τέλος, να δημιουργήσουν νέες δυνατότητες, οι οποίες να επιτρέπουν την αξιοποίηση νέων ευκαιριών” υπογραμμίζει η ΕΥ.

Κερδίστε κάθε στιγμή
Ο κλάδος κινδυνεύει να βρεθεί στο περιθώριο, αν δεν προχωρήσει σε τολμηρά σχέδια μετασχηματισμούΗ ΕΥ καλεί τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν την “κάθε μικρή στιγμή”. Το σκεπτικό είναι ότι οι καταναλωτές που αξιοποιούν την τεχνολογία θα αγοράζουν όλο και περισσότερο αγαθά, υπηρεσίες και εμπειρίες σε «μικρές στιγμές», χωρίς να δείχνουν προτίμηση σε κάποια συγκεκριμένη πλατφόρμα. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσαρμόσουν τα προϊόντα που προσφέρουν, και τις τιμές, αλλά και τον χρόνο που τα προσφέρουν, καθώς οι καταναλωτές αποφασίζουν για τις αγορές τους σε κλάσματα του δευτερολέπτου, ανεξαρτήτως της μάρκας (brand). Επίσης, η ΕΥ συνιστά στις εταιρείες να επιλέξουν τον τρόπο λειτουργίας τους: διαφοροποιώντας τον σκοπό τους και ενσωματώνοντάς τον σε κάθε πτυχή του οργανισμού τους, θα μπορέσουν να δημιουργήσουν βαθιές, διαρκείς και κερδοφόρες σχέσεις με τους καταναλωτές, το ανθρώπινο δυναμικό και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Στο μεταξύ, η ΕΥ προτρέπει τις εταιρείες να δημιουργήσουν μετρήσιμα αποτελέσματα, σημειώνοντας ότι, καθώς η τεχνολογία προσφέρει στους καταναλωτές περισσότερες πληροφορίες από ποτέ άλλοτε σχετικά με τις αγορές τους, οι γενικές υποσχέσεις μιας μάρκας θα ξεπεραστούν, με τους καταναλωτές να απαιτούν πιο μετρήσιμα και εξατομικευμένα αποτελέσματα, τα οποία υπερβαίνουν τα βασικά πλεονεκτήματα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. “Οι 'έξυπνοι' καταναλωτές του μέλλοντος θα έχουν πλήρη εικόνα σχετικά με τις μετρήσιμες επιπτώσεις κάθε αγοράς και κατανάλωσης προϊόντος ή υπηρεσίας που πραγματοποιούν. Οι επιχειρήσεις μπορούν να δείξουν τη διαφανή, θετική επίδραση του προϊόντος ή της υπηρεσίας τους, προκειμένου να προσελκύσουν αποτελεσματικότερα τους καταναλωτές προτίμησής τους” τονίζει η σχετική μελέτη.

Δαμάστε το οικοσύστημα
Η τελευταία συμβουλή της ΕΥ προς τις εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων είναι να “δαμάσουν το οικοσύστημα”. Οι αναλυτές τονίζουν ότι, καθώς οι νέες τεχνολογίες και τα επιχειρηματικά μοντέλα διαταράσσουν τις καθιερωμένες αλυσίδες αξίας, οι επιτυχημένες εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων θα αξιοποιήσουν νέες ευκαιρίες με βάση το πού και το πώς μπορούν να προσθέσουν αξία. Οι επιχειρήσεις πρέπει να εντοπίσουν το πελατοκεντρικό οικοσύστημα, το οποίο θέλουν να δημιουργήσουν, και να αποφασίσουν τον ρόλο που θέλουν να παίξουν μέσα σε αυτό το οικοσύστημα.