Έρευνες - Μελέτες

Νέοι κανόνες για ελεύθερη ροή δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα

datanew1

Σε ισχύ βρίσκεται από προχθές ο νέος Κανονισμός για την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα. Οι νέοι κανόνες επιτρέπουν στους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα να αποθηκεύουν και να επεξεργάζονται δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα οπουδήποτε στην ΕΕ. Ο Κανονισμός προβλέπει για τα μη προσωπικά δεδομένα ό,τι προβλέπει ήδη για τα προσωπικά δεδομένα ο γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων: την ελεύθερη και ασφαλή κυκλοφορία σε όλη την ΕΕ. Πρακτικά, ο νέος Κανονισμός δημιουργεί μια διαδικασία αυτορρύθμισης μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι φορείς στον τομέα του Cloud (πάροχοι υπηρεσιών και χρήστες) αναπτύσσουν κώδικες δεοντολογίας, που θα επιτρέπουν στους χρήστες να αλλάζουν ευκολότερα παρόχους. Ο νέος αυτός κανονισμός ουδόλως επηρεάζει την εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (GDPR), δεδομένου ότι δεν καλύπτει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Οι δύο κανονισμοί θα λειτουργούν από κοινού για να επιτρέψουν την ελεύθερη ροή όλων των δεδομένων στην ΕΕ, δημιουργώντας έναν ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο για δεδομένα. Οι νέοι κανόνες αναμένεται να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη στο cloud και να διευκολύνουν την αλλαγή ή τον τερματισμό των συμβάσεων για τους πελάτες. Στο εξής, τα κράτη μέλη δεν θα μπορούν πλέον να υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις να αποθηκεύουν δεδομένα σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία. Όταν τα δεδομένα αποθηκεύονται στην ΕΕ (είτε σε νέφος είτε σε τοπικό επίπεδο), οι αρμόδιες αρχές σε όλα τα κράτη μέλη διατηρούν κάθε δικαίωμα να ζητήσουν πρόσβαση για ρυθμιστικό και εποπτικό έλεγχο. 

Οικονομία των data
Τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός που επιτρέπει την αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήραΜε τον νέο Κανονισμό η ΕΕ επιχειρεί να ενισχύσει την οικονομία των data, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τις επιχειρήσεις: «δεν έχει σημασία το πού αποθηκεύετε και επεξεργάζεστε τα δεδομένα σας στην ΕΕ. Οι απαιτήσεις γεωγραφικού περιορισμού των δεδομένων εντός των κρατών μελών ανήκουν πλέον στο παρελθόν». Με τους νέους κανόνες αναμένεται να δοθεί σημαντική ώθηση στην ευρωπαϊκή οικονομία των data, καθώς διανοίγονται για τις ευρωπαϊκές νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις δυνατότητες δημιουργίας νέων υπηρεσιών χάρη στη διασυνοριακή καινοτομία όσον αφορά τα δεδομένα. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση του ΑΕΠ της ΕΕ κατά 4%, ή κατά 739 δισ. ευρώ, μόνο μέχρι το 2020. 

Εμπιστοσύνη στο Cloud
«Από σήμερα, θα υπάρχει ένα σημαντικό εμπόδιο λιγότερο στην ψηφιακή ενιαία αγορά: τυχόν νέοι περιορισμοί εντοπισμού δεδομένων απαγορεύονται. Όλοι οι αδικαιολόγητοι υφιστάμενοι περιορισμοί πρέπει να καταργηθούν σταδιακά εντός 2 ετών. Ο νέος κανονισμός για την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα θα συμβάλει στην τόνωση της ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων, ενισχύοντας την ανάπτυξη και την απασχόληση, καθώς και την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ στην παγκόσμια αγορά. Η βελτίωση της ροής των δεδομένων θα δημιουργήσει νέες δυνατότητες δημιουργίας νέων υπηρεσιών από τις ευρωπαϊκές νεοφυείς επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ» ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπος Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς, κ. Άντρους Άνσιπ, και η Επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας κυρία Μαρίγια Γκαμπριέλ.