Έρευνες - Μελέτες

Το 80% των ελληνικών εταιρειών αυξάνει τις επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες

artif

Επενδυτική κινητικότητα όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες, επιδεικνύουν οι ελληνικές εταιρείες. Οκτώ στις δέκα επιχειρήσεις στην Ελλάδα δηλώνουν ότι θα αυξήσουν τις επενδύσεις σε καινοτομία και νέες τεχνολογίες τα επόμενα δύο χρόνια. Ποσοστό άνω του 40% των εταιρειών εστιάζει τις καινοτόμες πρωτοβουλίες στη βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και της αλληλεπίδρασης με τον πελάτη. Οι γνωσιακές τεχνολογίες (cognitive technologies), η τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence) και το blockchain αναμένεται να προσελκύσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι τα τέλη του 2020. Στο μεταξύ, το cloud (64%), τα big data analytics (46%), τα ψηφιακά δίκτυα (43%) και η αυτοματοποίηση μέσω ρομποτικού λογισμικού (38%) αποτελούν τους καινοτόμους τομείς, στους οποίες οι ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν τις περισσότερες επενδύσεις τα τελευταία δύο χρόνια.

Γνωσιακές τεχνολογίες, τεχνητή νοημοσύνη και blockchain θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον μέχρι τα τέλη του 2020Την παραπάνω εικόνα για τις προθέσεις των ελληνικών επιχειρήσεων, σε σχέση με την καινοτομία και τη χρήση νέων τεχνολογιών, αποτυπώνει το πρώτο “Deloitte Greece Innovation Survey”, στο οποίο συμμετείχαν 35 διευθυντικά στελέχη σημαντικών εγχώριων εταιριών. Σύμφωνα με την έρευνα, σε ό,τι αφορά τα μέχρι στιγμής οφέλη της εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογιών στη λειτουργία των ελληνικών επιχειρήσεων, 43,5% των ερωτηθέντων δηλώνει πως η ρομποτική και ο αυτοματισμός βελτίωσαν την παραγωγικότητα, ενώ το 38,9% τονίζει τη σημασία του 3D printing στη βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών. 

Εμπόδια
Αναφορικά με τους ανασταλτικούς παράγοντες, που δυσκολεύουν τις ελληνικές επιχειρήσεις να εντάξουν την καινοτομία στη λειτουργία τους, η έρευνα εστιάζει στην έλλειψη της απαραίτητης τεχνογνωσίας και του χρόνου για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, καθώς και στην ανάγκη των εταιρειών να αφομοιώσουν μια κουλτούρα που θα τις ωθήσει στην υιοθέτηση νέων ιδεών. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα θεωρούν η Πολιτεία, για να ενισχύσει περαιτέρω την καινοτομία, πρέπει να δώσει έμφαση στην εκπαίδευση, στην παροχή κινήτρων -κυρίως φορολογικών - για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας και στη βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση. 

Πηγές καινοτομίας
Στην ερώτηση αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες εντοπίζουν και αξιοποιούν εξωτερικές πηγές καινοτομίας, 63% των στελεχών αναφέρθηκε στη συνεχή ανάλυση της εμπειρίας και των τάσεων αναφορικά με τις προτιμήσεις του καταναλωτή, ενώ το 50% μίλησε για την αποτελεσματικότητα των workshops με τη συμμετοχή ειδικών από άλλους κλάδους. Πάντως, όπως δηλώνουν οι συμμετέχοντες, η αύξηση των επενδύσεων στην καινοτομία δεν αρκεί για να κάνει τη διαφορά στη νέα ψηφιακή εποχή. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα, οι νέες πρωτοβουλίες των εταιρειών δεν θα πρέπει να εστιάζουν αποκλειστικά στον πειραματισμό και την ένταξη νέων τεχνολογιών, αλλά η καινοτομία θα πρέπει να ενταχθεί στο DNA και την νοοτροπία του οργανισμού.