Έρευνες - Μελέτες

Μόλις το 3% των ελληνικών εταιρειών είναι ψηφιακοί “ηγέτες”

ceosnew

Στο τρένο του ψηφιακού μετασχηματισμού επιδιώκουν να επιβιβαστούν οι ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες, μέχρι σήμερα, πάντως, παραμένουν μάλλον ουραγοί και όχι ηγέτες της ψηφιακής εξέλιξης. Για την ακρίβεια, μόλις το 3% των ελληνικών εταιρειών θεωρούνται σήμερα “ψηφιακοί ηγέτες”. Σύμφωνα με την αξιολόγηση Digital Transformation Index (DT Index) της Dell Technologies, “ψηφιακοί ηγέτες” είναι οι εταιρείες που έχουν ενσωματώσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό στις διάφορες εκφάνσεις του και πλέον βρίσκεται στο DNA τους. Σε αυτήν την κατηγορία τοποθετείται μόνο το 3% των ελληνικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με το Δείκτη Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Dell Technologies, το 35% των επιχειρήσεων είναι ψηφιακοί “ακόλουθοι”Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό 35% των εγχώριων εταιρειών που χαρακτηρίζονται ως “ψηφιακοί ακόλουθοι”: έχουν υλοποιήσει ελάχιστες ψηφιακές επενδύσεις και τώρα αρχίζουν να σχεδιάζουν για το μέλλον με διστακτικότητα. Στο μεταξύ, σχεδόν μία στις τέσσερις εταιρείες στην Ελλάδα (το 24%) ανήκει στους “ψηφιακούς εφαρμογείς”. Πρόκειται για τις επιχειρήσεις, που διαθέτουν ώριμο ψηφιακό σχέδιο, επενδύουν ήδη σε καινοτομίες. Επίσης, το 28% χαρακτηρίζονται “ψηφιακοί αξιολογητές”, δηλαδή επιχειρήσεις, οι οποίες υιοθετούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό προσεκτικά και σταδιακά, σχεδιάζουν και επενδύουν για το μέλλον. Τέλος, υπάρχει και μία κατηγορία εταιρειών, οι λεγόμενοι “ψηφιακοί ουραγοί”, στην οποία ανήκει ένα ποσοστό 10% των ελληνικών επιχειρήσεων, το οποίο δεν έχει ψηφιακό σχεδιασμό, ενώ διαθέτει περιορισμένες πρωτοβουλίες και επενδύσεις σε εφαρμογή.

Πάντως, ένα ενθαρρυντικό στοιχείο, που επιβεβαιώνει ο δείκτης Digital Transformation Index, είναι ότι οι ελληνικές εταιρείες κάθε άλλο παρά αδιάφορες είναι για την κοσμογονία που φέρνει μαζί του ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Δεν είναι τυχαίο ότι υπερβολικά πολλές επιχειρήσεις εντοπίζονται στη μεσαία κατηγορία ή παραμένουν στις τελευταίες δύο ομάδες, πράγμα που σημαίνει ότι κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά με πολύ αργούς ρυθμούς χωρίς καν κάποιο ψηφιακό σχέδιο σε εφαρμογή. 

Επενδύσεις στην τριετία
Οι εγχώριες επιχειρήσεις, αν και δεν έχουν να επιδείξουν μεγάλη πρόοδο στην ψηφιακή τους ολοκλήρωση, ωστόσο, έχουν αντιληφθεί την αναγκαιότητά της και επενδύουν σε αυτή. Σε ποσοστό 42% οι ελληνικές εταιρείες δηλώνουν ότι εξετάζουν επενδύσεις στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ένα αντίστοιχο ποσοστό εξετάζει επενδύσεις σε εφαρμογές multi-cloud, σε ποσοστό 39% εξετάζουν την προοπτική επένδυσης στις τεχνολογίες IoT και το 36% στην τεχνολογία Flash storage. Οι ελληνικές εταιρείες, όπως επιβεβαιώνει και η έκθεση της Dell Technologies, δεν αγνοούν το κόστος της ψηφιακής υστέρησης. Έτσι, οι επικεφαλής των ελληνικών επιχειρήσεων πιστεύουν σε ποσοστό 86% ότι η εταιρεία τους θα δυσκολευτεί να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των πελατών μέσα στην επόμενη πενταετία, ενώ το 34% φοβούνται ότι θα μείνουν πίσω. 

Εμπόδια
Τα πέντε μεγαλύτερα εμπόδια, που φρενάρουν το δρόμο προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό, είναι: η προστασία των προσωπικών δεδομένων και θέματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, η έλλειψη προϋπολογισμού και πόρων,  η έλλειψη κατάλληλων δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας ενδοεταιρικά, οι απαιτήσεις συμμόρφωσης ή αλλαγές στην νομοθεσία και η έλλειψη των κατάλληλων τεχνολογιών. Αυτά τα εμπόδια δυσχεραίνουν τις προσπάθειες για ψηφιακό μετασχηματισμό. Για παράδειγμα, το 75% των ηγετών των ελληνικών επιχειρήσεων θεωρεί ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα πρέπει να είναι περισσότερο διαδεδομένος στην επιχείρηση, ενώ μόλις το 22% εκτιμά ότι θα επιφέρει αλλαγές αντί να τις υποστεί μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. 

Προκλήσεις
Η έρευνα, πάντως, δείχνει ότι οι επιχειρήσεις λαμβάνουν μέτρα για να ξεπεράσουν τα εμπόδια. Για παράδειγμα, το 46% χρησιμοποιεί τις ψηφιακές τεχνολογίες  για να επιταχύνει την ανάπτυξη των προϊόντων και των υπηρεσιών, ενώ το 44% εφαρμόζει ασφάλεια και προστασία απορρήτου σε όλες τις συσκευές, εφαρμογές και αλγόριθμους. Επίσης, το 31% αναπτύσσει με εντατικό τρόπο τις κατάλληλες δεξιότητες και τεχνογνωσία στο εσωτερικό της επιχείρησης. εκπαιδεύοντας το προσωπικό. Οι ελληνικές εταιρείες στρέφονται, εξάλλου, προς τις αναδυόμενες τεχνολογίες και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο για να ενδυναμώσουν το μετασχηματισμό τους. 

DT Index
Η μελέτη Dell Technologies Digital Transformation Index (DT Index), μια ολοκληρωμένη έκθεση που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Intel και σκιαγραφεί τα κύρια εμπόδια για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, παρουσιάστηκε στο Dell Technologies Forum στην Αθήνα. Ο DT Index αποτυπώνει την πρόοδο του ψηφιακού μετασχηματισμού των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων και εξετάζει τις ψηφιακές ελπίδες και τους φόβους των ηγετών των επιχειρήσεων.  Οι υπολογισμοί του DT Index βασίζονται στην αντιληπτή απόδοση των εταιρειών στους ακόλουθους τομείς: την επίτευξη των βασικών χαρακτηριστικών μιας ψηφιακής επιχείρησης, την υπάρχουσα στρατηγική Πληροφορικής, τη στρατηγική μετασχηματισμού του εργατικού δυναμικού και τις προγραμματισμένες επενδύσεις. 

Μεθοδολογία
Το περασμένο καλοκαίρι, η ανεξάρτητη ερευνητική εταιρεία, Vanson Bourne υπέβαλε ερωτήσεις σε 100 ηγετικά στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, για να εκτιμήσει τη θέση τους στο Dell Technologies Digital Transformation Index. Η Vanson Bourne κατέταξε τις ψηφιακές προσπάθειες των επιχειρήσεων εξετάζοντας τη στρατηγική τους στην Πληροφορική, τις πρωτοβουλίες για μετασχηματισμό του εργατικού δυναμικού και την αντιληπτή απόδοση έναντι ενός βασικού συνόλου ψηφιακών επιχειρηματικών ιδιοτήτων.