Έρευνες - Μελέτες

Στα $325 δις το 2022 οι δαπάνες για λύσεις Mobility στην Ευρώπη

mobility_2

Επιταχύνεται η διείσδυση του Mobile επί ευρωπαϊκού εδάφους, με την πορεία των δαπανών για λύσεις Mobility να βαίνει αυξανόμενη. Η αξία της σχετικής αγοράς στην Ευρώπη αναμένεται να διαμορφωθεί στα επίπεδα των $293 δις το 2018, ενώ μέχρι το 2022 ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης θα είναι της τάξης του 2,4%, με τις δαπάνες να φθάνουν τα $325 δις το 2022. Σύμφωνα με το νέο report της International Data Corporation (IDC), η Δυτική Ευρώπη αντιπροσώπευε το 78% των συνολικών δαπανών Mobility το 2017 και θα παραμείνει μακράν ο μεγαλύτερος συντελεστής της ανάπτυξης με μέσο ετήσιο ρυθμό 2,7% την περίοδο 2017-2022, ενώ αυτές σε Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (CEE) θα αυξηθούν κατά 1,2%.

Μέχρι το 2022, η ευρωπαϊκή αγορά θα διευρύνεται με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 2,4%Οι αναλυτές της IDC (Worldwide Semiannual Mobility Spending Guide) σχολιάζουν ότι το Mobility διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στις ψηφιακές στρατηγικές των επιχειρήσεων, οδηγώντας σε αυξημένη ανταγωνιστικότητα και μεγαλύτερη δέσμευση των πελατών. Οι νέες περιπτώσεις χρήσης οδηγούν σε ανάπτυξη σε όλα τα τμήματα της αγοράς, από τις συσκευές και το λογισμικό μέχρι τις υπηρεσίες.

Δαπάνες
Οι καταναλωτικές δαπάνες, σύμφωνα με τους αναλυτές, θα αντιπροσωπεύουν περίπου το 65% των συνολικών δαπανών για το Mobility καθ' όλη τη διάρκεια της πρόβλεψης έως το 2022. Λίγο περισσότερο από το ήμισυ των δαπανών θα αφορά σε υπηρεσίες Mobility, ενώ το υπόλοιπο σε συσκευές, κυρίως smartphones.

Σε επαγγελματική βάση, ο τραπεζικός τομέας εκτιμάται ότι θα είναι ο ηγέτης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στις δαπάνες για Mobility το 2018, ακολουθούμενος από διακριτές κατασκευές και τις επαγγελματικές υπηρεσίες. Περισσότερο από το ήμισυ των δαπανών για το Mobility μεταξύ των επιχειρήσεων θα αφορά τις υπηρεσίες, ενώ οι φορητές συσκευές θα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος τομέας δαπανών. Οι βιομηχανίες, που θα δουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις των δαπανών για Mobility έως το 2022, θα είναι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, ο Δημόσιος τομέας και οι τράπεζες με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης άνω του 6%.

Περιοχές
Η Δυτική Ευρώπη αντιπροσωπεύει περισσότερο από τα τρία τέταρτα της ευρωπαϊκής αγοράς του Mobility και το 79% της συνολικής της αξίας έως το 2022.

“Οι δυτικοευρωπαϊκές εταιρείες δείχνουν να έχουν μια σαφή αντίληψη των πλεονεκτημάτων που μπορούν να προσφέρουν οι κινητές τεχνολογίες και εξελίσσουν την προσέγγισή τους σε εφαρμογές, που ενσωματώνονται στα επιχειρησιακά συστήματα. Ειδικά στις βιομηχανίες, που είναι προσανατολισμένες στον πελάτη, όπως οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και το λιανικό εμπόριο, η κινητικότητα γίνεται βασικό τμήμα του ψηφιακού μετασχηματισμού”, αναφέρει η IDC.

Μεταξύ των χωρών της Δυτικής Ευρώπης, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Γαλλία παραμένουν οι κορυφαίοι καταναλωτές τεχνολογιών κινητικότητας, που αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήμισυ της αγοράς.