Έρευνες - Μελέτες

Μόνο το 20% των εργαζομένων έχει τις κατάλληλες δεξιότητες

peoplegov1

Σοβαρό έλλειμμα δεξιοτήτων συνεχίζει να αντιμετωπίζει η παγκόσμια αγορά εργασίας, παρά το εντεινόμενο πρόβλημα της ανεργίας διεθνώς. Τα πράγματα είναι αρκετά δυσοίωνα, αν ληφθεί υπόψη ότι μόλις ένας στους πέντε εργαζόμενους (το 20%) διαθέτει τις κατάλληλες δεξιότητες τόσο για το σημερινό αντικείμενο εργασίας του όσο και για τη μελλοντική τους σταδιοδρομία. Πρακτικά, αν και οι περισσότερες επιχειρήσεις βρίσκονται σε στάδιο ψηφιακού μετασχηματισμού, διαδικασία που επηρεάζει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο ασκούν τη δραστηριότητά τους, οι εργαζόμενοι δεν διαθέτουν τα κατάλληλα εφόδια, ώστε να υποστηρίξουν αυτή τη διαδικασία. Σύμφωνα με σχετική έρευνα της Gartner, το 70% των εργαζομένων δεν διαθέτει τις κατάλληλες δεξιότητες που απαιτούνται για την εργασία που ήδη εκτελεί, ενώ το 80% δεν έχει τις ικανότητες που απαιτούνται για τις μελλοντικές θέσεις εργασίας.

Το 64% των υπευθύνων HR δεν πιστεύει ότι οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να καλύψουν τις μελλοντικές ανάγκες“Πάνω από τα δύο τρίτα των επιχειρήσεων πιστεύουν ότι, εάν η επιχείρησή τους δεν έχει σημαντικά ψηφιοποιηεί μέχρι το 2020, δεν θα είναι πλέον ανταγωνιστική” αναφέρουν οι αναλυτές της Gartner. Το θέμα αυτό σαφέστατα απασχολεί τους επικεφαλείς ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων ανά τον πλανήτη, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με ένα σημαντικό κενό δεξιοτήτων. Στην πραγματικότητα, το 64% των υπευθύνων ανθρώπινού δυναμικού δεν πιστεύει ότι οι εργαζόμενοι είναι σε θέση να συμβαδίζουν με τις μελλοντικές ανάγκες δεξιοτήτων. Γι αυτό άλλωστε η προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού με τις κατάλληλες δεξιότητες θεωρείται ως κορυφαίος παράγοντας για την επιτάχυνση της ανάπτυξης μιας εταιρείας.


Συστάσεις
“Για να παραμείνουν ανταγωνιστικές σε έναν όλο και πιο ψηφιακό κόσμο, οι εταιρείες πρέπει να διαμορφώσουν τις δεξιότητες του εργατικού δυναμικού, τόσο σε μακροοικονομικό επίπεδο, καθορίζοντας τις δεξιότητες που ζητά η αγορά και οι πελάτες, όσο και σε μικροοικονομικό επίπεδο” σημειώνουν οι αναλυτες. Συνολικά, μια βελτιωμένη επιχειρηματική κουλτούρα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προσέλκυση νέων και ψηφιακά εξοικειωμένων εργαζομένων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, οι εταιρείες πρέπει να αναπτύξουν την προσέγγισή τους σε πολλά βασικά μέτωπα:

-Προσδιορισμός δεξιοτήτων: Οι κορυφαίες εταιρείες καταγράφουν τη μετατόπιηση των δεξιοτήτων στην αγορά και καθορίζουν τις πιό πιεστικές ανάγκες σε δεξιότητες για τους υπαλλήλους σε ολόκληρο τον οργανισμό.

-Κίνητρα προς τους εργαζόμενους, ώστε, αντί απλώς να ενημερώνονται για τις απαιτήσεις δεξιοτήτων, να κατανοήσουν πώς μπορούν να αναπτυχθούν προσωπικά οι ίδιοι, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα και τις δεξιότητες που χρειάζεται ο επιχείρηση.

-Λύσεις εκμάθησης: οι επιτυχημένες επιχειρήσεις είναι εκείνες που παρέχουν στους εργαζόμενούς τους τις κατάλληλες λύσεις και τα εργαλεία, ώστε να μπορούν να επιτύχουν την αυτοβελτίωση σε θέματα δεξιοτήτων.