Έρευνες - Μελέτες

Οι ΗΠΑ προηγούνται στην υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης

artificial_intelligence

Τις τεράστιες δυνατότητες, που δημιουργεί η νεόκοπη - αλλά πολλά υποσχόμενη - τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης, ανακαλύπτει σταδιακά η παγκόσμια οικονομία και οι επιχειρήσεις. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι ΗΠΑ εξακολουθούν να τηρούν την παράδοσή τους στην καινοτομία και προηγούνται στον αγώνα για την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης. Η Κίνα ακολουθεί, ενώ άλλοι αναδυόμενοι παίκτες συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για να τις ανταγωνιστούν, καθώς η πρόσβαση στα δεδομένα γίνεται όλο και πιο εύκολη και οι κυβερνήσεις διεθνώς επενδύουν στην καινοτομία.

Τουρισμός και αερομεταφορές, οι κλάδοι που θα αξιοποιήσουν περισσότερο την Τεχνητή ΝοημοσύνηΣύμφωνα με δημοσκόπηση της ΕΥ μεταξύ 126 επαγγελματιών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence - AI), το 40% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να προηγούνται στον αγώνα για την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, με την Κίνα να ακολουθεί (32%). Οι συντάκτες της μελέτης σημειώνουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μετασχηματίσει πλήρως τις επιχειρήσεις, ήδη, από το 2018. Ενώ τεχνολογίες, όπως το blockchain, θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται, η τεχνητή νοημοσύνη θα βρεθεί στο επίκεντρο των μετασχηματιστικών τεχνολογιών για τις επιχειρήσεις φέτος. Το 39% των επαγγελματιών τεχνητής νοημοσύνης, που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση της ΕΥ, πιστεύει ότι η μηχανική μάθηση (machine learning) θα σημειώσει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη μεταξύ των καινοτόμων τεχνολογιών το 2018.

Κλάδοι
Καθώς οι επικεφαλής των επιχειρήσεων συνεργάζονται όλο και πιο στενά με τους τεχνολόγους για να πετύχουν την πλήρη ενσωμάτωση στην αλυσίδα αξίας τους, επιχειρήσεις από διάφορούς κλάδους αρχίζουν να πειραματίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τη μελέτη, οι αερομεταφορές και ο τουρισμός θα αξιοποιούν τα επόμενα χρόνια όλο και περισσότερο τα δεδομένα και την τεχνητή νοημοσύνη για να βελτιώσουν την εμπειρία των πελατών τους.

Εμπόδια
Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, πολλά ανώτερα στελέχη στον τομέα θεωρούν ότι τα βασικότερα εμπόδια στην υιοθέτηση της τεχνολογίας αυτής είναι η αποδοχή της από τα ενδιαφερόμενα μέρη (43%) και η έλλειψη δεξιοτήτων τεχνητής νοημοσύνης (57%). Συνεπώς, οι διευθύνοντες σύμβουλοι και τα διοικητικά συμβούλια θα χρειαστεί να λάβουν μακροπρόθεσμα μέτρα για να αναμορφώσουν την υπάρχουσα νοοτροπία, προκειμένου να προσελκύσουν ανθρώπινο δυναμικό με τις απαραίτητες δεξιότητες και να παραμείνουν καινοτόμοι. “Προκειμένου τα διοικητικά συμβούλια και οι διευθυντικές ομάδες να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων τους στην εποχή του δραστικού μετασχηματισμού, θα πρέπει να επανεξετάσουν τη σύνθεση τους και να ενσωματώσουν διαφορετικές αντιλήψεις”, αναφέρει η ΕΥ. Σύμφωνα με το EY Center for Board Matters, το 82% των επενδυτών πιστεύει ότι η σύνθεση θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα των διοικητικών συμβουλίων. “Η τοποθέτηση στα διοικητικά συμβούλια ατόμων με διαφορετικά χαρακτηριστικά και αντιλήψεις θα ενισχύσει την αναγνώριση και κατανόηση ζητημάτων, καθώς και τις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, αποτρέποντας τα φαινόμενα “group think”, δηλαδή της τάσης επικράτησης ενός ομοιόμορφου, κοινού τρόπου σκέψης”, τονίζουν οι αναλυτές.