Έρευνες - Μελέτες

Στα $20 δις οι δαπάνες για υποδομές Cloud το 2ο τρίμηνο του 2018

cloudcomputingnew123

Αυξανόμενες και μάλιστα με ταχύτατο ρυθμό, ήταν οι παγκόσμιες δαπάνες σε υποδομές Cloud κατά το 2ο τρίμηνο του 2018 σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα. Οι δαπάνες για υποδομές Cloud έφθασαν τα $20 δις το εξεταζόμενο διάστημα του τρέχοντος έτους, αυξημένες κατά 47% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017. Σύμφωνα με τους αναλυτές της Canalys απ’ όπου προέρχονται τα σχετικά στοιχεία, κυρίαρχη προσέγγιση στην αγορά του Cloud ήταν η υβριδική τεχνολογία IT.

Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι η υπηρεσία Amazon Web Services (AWS) παρέμεινε ο μεγαλύτερος πάροχος, αντιπροσωπεύοντας το 31% της συνολικής αγοράς, έχοντας ενισχύσει τις δυνάμεις της κατά 48% κατά τη διάρκεια του εξεταζόμενου τριμήνου.

Στο μεταξύ, η υπηρεσία Microsoft Azure συνέχισε να αναπτύσσεται ταχύτερα από την πρωτοπόρο της αγοράς AWS, αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς της κατά 89% το 2ο τρίμηνο του 2018 σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα. Ως αποτέλεσμα, ο δεύτερος μεγαλύτερος πάροχος έκλεισε την ψαλίδα - όσον αφορά το μερίδιο αγοράς - από τον πρώτο, με επίδοση 18% έναντι 14% την ίδια περίοδο πριν από ένα χρόνο. Τέλος, η υπηρεσία Google Cloud κινήθηκε εξαιρετικά δυναμικά και διατηρήθηκε στην τρίτη θέση, ενισχύοντας τις πωλήσεις της κατά 108%, με αποτέλεσμα να αυξήσει το μερίδιό της στο 8% της συνολικής αγοράς παγκοσμίως.

Ανάπτυξη
Οι αναλυτές της Canalys επισημαίνουν σε σχετικό report ότι η επιχειρηματική υιοθέτηση των δημόσιων υποδομών Cloud αυξάνεται, καθώς αναπτύσσονται νέες ψηφιακές εφαρμογές και επιταχύνεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός των εταιρειών και της οικονομίας γενικότερα. Πάντως, σύμφωνα πάντα με την ανάλυση, μόνο το 6% των επιχειρήσεων και των οργανισμών ακολουθεί μια “cloud-first” προσέγγιση, τοποθετώντας τα πάντα στο δημόσιο Cloud. Η υβριδική τεχνολογία Cloud είναι η κυρίαρχη τάση, που ακολουθείται από τις επιχειρήσεις, με το 75% των ερωτηθέντων να απαντά ότι υιοθετεί ένα συνδυασμό ιδιωτικών και δημόσιων υποδομών Cloud” αναφέρουν οι αναλυτές της Canalys. “Οι επιχειρήσεις αξιολογούν, πλέον, όλους τους παράγοντες για τη μετάβαση σε περιβάλλον cloud, αναλύουν τα ποσοστά χρήσης που ταιριάζουν στις ανάγκες τους και καθορίζουν τελικά τη στρατηγική τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα κάποιοι να παραμένουν σε δημόσιες υποδομές cloud και ορισμένοι να κινούνται στις ιδιωτικές ή να επιλέγουν κάποια υβριδική προσέγγιση”, τονίζει η εταιρεία.

Σημειώνει δε ότι - σε κάθε περίπτωση - οι συνεργάτες διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη μείωση της πολυπλοκότητας που αντιμετωπίζουν οι πελάτες τους. “Η κατανόηση των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών κάθε επιλογής και των διαφορετικών παροχών που διατίθενται, καθώς και η αξιολόγηση των πραγματικών αναγκών είναι ζωτικής σημασίας”, καταλήγει η Canalys.