Έρευνες - Μελέτες

Οι ψηφιακές πλατφόρμες κερδίζουν έδαφος στην Ευρώπη

technology1new11

Έδαφος στην αγορά εργασίας της Ευρώπης κερδίζουν, σταδιακά, οι ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας. Ένας στους δέκα ενήλικες έχει, ήδη, χρησιμοποιήσει τουλάχιστον μία φορά τις διαδικτυακές πλατφόρμες για την παροχή κάποιου είδους υπηρεσιών. Ενώ για την πλειοψηφία παραμένει μια περιστασιακή πηγή δευτερογενούς εισοδήματος, το 2% του ενήλικου πληθυσμού εργάζεται περισσότερες από 20 ώρες την εβδομάδα ή κερδίζει τουλάχιστον το ήμισυ του εισοδήματός του μέσα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες εργασίας.

Ένας στους δέκα ενήλικες Ευρωπαίους έχει χρησιμοποιήσει τουλάχιστον μία φορά online πλατφόρμες για την παροχή υπηρεσιώνΤην παραπάνω εικόνα αποτυπώνει έκθεση, που δημοσίευσε χθες η Επιτροπή, σχετικά με τους εργαζομένους σε ψηφιακές πλατφόρμες στην Ευρώπη, την οποία συνέταξαν το Κοινό Κέντρο Ερευνών και το Κέντρο Επιστήμης και Τεχνογνωσίας της Επιτροπής. Σύμφωνα με την έρευνα, κατά μέσο όρο το 10% του ενήλικου πληθυσμού έχει χρησιμοποιήσει διαδικτυακές πλατφόρμες για την παροχή κάποιου είδους υπηρεσιών. Ωστόσο, ποσοστό μικρότερο από το 8% κάνει αυτό το είδος εργασίας με κάποια συχνότητα και λιγότερο από 6% ξοδεύει σημαντικό χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 10 ώρες την εβδομάδα) ή κερδίζει σημαντικό εισόδημα (τουλάχιστον το 25% σύνολο) από τις πλατφόρμες.

Η έρευνα δείχνει ότι ο μέσος εργαζόμενος σε ψηφιακές πλατφόρμες είναι νέος, άνδρας και εκπαιδευμένος σε ένα βαθμό, ενώ το ποσοστό των γυναικών μειώνεται καθώς αυξάνεται η ένταση της εργασίας. Το καθεστώς απασχόλησης των εργαζομένων σε online πλατφόρμες, πάντως, είναι ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα. Όσον αφορά το τι είδους υπηρεσίες παρέχονται και συντονίζονται μέσα από ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας, μπορούν να διακριθούν σε υπηρεσίες που εκτελούνται ψηφιακά ή υπηρεσίες που εκτελούνται επί τόπου. Κατά μέσο όρο, οι μισοί εργαζόμενοι στην πλατφόρμα εκτελούν τόσο ψηφιακές υπηρεσίες, όσο και υπηρεσίες επί τόπου.

Ρυθμιστικές ενέργειες
“Η εργασία σε πλατφόρμες είναι μια νέα και ταχέως αναπτυσσόμενη πραγματικότητα στην αγορά εργασίας. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι εργαζόμενοι είναι προστατευμένοι, ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασης εργασίας που έχουν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε κάνει προτάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων σε ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και την πρόσβασή τους στην κοινωνική προστασία, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων”, σχολίασε η Επίτροπος για την Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις, τις Δεξιότητες και την Κινητικότητα της Εργασίας, κυρία Marianne Thyssen.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε μια σειρά από διαδικτυακές πλατφόρμες, εστιάζοντας τόσο στις ευκαιρίες καινοτομίας, όσο και στις ρυθμιστικές προκλήσεις. Τον Ιούνιο του 2016, ενέκρινε, επίσης, την ευρωπαϊκή ατζέντα για τη συνεργατική οικονομία, η οποία διευκρίνισε την έννοια και παρείχε κάποιες οδηγίες σχετικά με το καθεστώς απασχόλησης των εργαζομένων στις ψηφιακές πλατφόρμες. Ως συνοδευτικές πρωτοβουλίες, η Επιτροπή υπέβαλε, το Δεκέμβριο του 2017, πρόταση για νέα οδηγία σχετικά με τις διαφανείς και προβλέψιμες συνθήκες εργασίας και το Μάρτιο του 2018 πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία των εργαζομένων και των αυτοαπασχολούμενων.