Έρευνες - Μελέτες

Το Internet τόσο απαραίτητο σήμερα, όσο η γνώση γραφής στις αρχές του 20ου αιώνα

internet

Περισσότερα οφέλη παρά κινδύνους “βλέπει” η συντριπτική πλειοψηφία των γονέων (74%) στο Internet. Για την ακρίβεια, οι γονείς πιστεύουν ότι το Διαδίκτυο είναι σήμερα τόσο απαραίτητο για τα παιδιά, όσο ήταν η γνώση γραφής, ανάγνωσης και αριθμητικής στις αρχές του 20ου αιώνα. Επίσης, οι γονείς εκτιμούν ότι το Internet μειώνει την κοινωνική ανισότητα γιατί κάνει προσιτή την πληροφορία σε όλο τον πληθυσμό, ενώ θεωρεί ότι η ορθή χρήση του μειώνει πιθανούς κινδύνους, που μπορεί να προέλθουν από τη χρήση του.

Περισσότερα οφέλη παρά κινδύνους αναγνωρίζει η συντριπτική πλειοψηφία των γονέων (74%) στο InternetΩστόσο, παρά τα αναμφισβήτητα οφέλη, οι γονείς αναγνωρίζουν και πιθανούς κινδύνους από τη χρήση του Internet για τα παιδιά τους. Μάλιστα, περισσότεροι από ένας στους δύο γονείς (55%) διακατέχονται από υψηλά επίπεδα ανησυχίας για το Διαδίκτυο. O βαθμός ανησυχίας των γονιών συνδέεται άμεσα με την ηλικία των παιδιών - όσο μικρότερα είναι τα παιδιά τόσο μεγαλύτεροι είναι οι φόβοι των γονιών. Την παραπάνω εικόνα αποτυπώνει έκθεση της ΜRΒ, σε συνεργασία με την Cosmote, με θέμα τις απόψεις γονέων για την ασφαλή χρήση του Internet. 


Χρήση Διαδικτύου
Τα θέματα, που απασχολούν κατά κύριο λόγο τους γονείς, σχετίζονται με την υπερβολική ενασχόληση των παιδιών με το Internet σε βάρος άλλων δραστηριοτήτων, καθώς και με την έκθεση σε ακατάλληλο/επιβλαβές υλικό/περιεχόμενο. Η κλοπή προσωπικών δεδομένων ή πληροφοριών είναι άλλη μια πηγή ανησυχίας, όπως και η σεξουαλική παρενόχληση μέσω Internet, αλλά και η επικοινωνία με άγνωστους, με σκοπό την αποπλάνηση των παιδιών, καθώς και η παρενόχληση/ bullying. 

Σύμφωνα με την έρευνα, το 15% των γονιών εκτιμά ότι το παιδί τους είχε κάποια δυσάρεστη εμπειρία από την χρήση του Internet και των Social Media. H εμπειρία αφορούσε σκηνές και εικόνες βίας σε παιχνίδια και οπτικοακουστικό υλικό γενικά και εικόνες/σκηνές σεξουαλικού περιεχομένου. Σημαντικό είναι το ποσοστό των γονέων που δήλωσαν ότι παιδί τους δέχθηκε bullying μέσω Διαδικτύου. Πάντως, το 58% των γονιών δηλώνει ότι δεν χρησιμοποιεί κάποια μέθοδο ελέγχου του Internet ως προς τη χρήση που κάνουν τα παιδιά τους. Ένας από τους βασικούς λόγους, είναι η άγνοια για τα εργαλεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν. 

Συσκευές
Από την έρευνα προκύπτει ότι βαθμός χρήσης του Internet από τα παιδιά φθάνει στο 93% σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Ειδικά στις ηλικίες 12 έως 18 ετών, η διείσδυση του Διαδικτύου είναι καθολική, ενώ στην ηλικιακή ομάδα 5 έως 11 ετών διαμορφώνεται σε 87%. Το smartphone και το tablet είναι οι συσκευές που χρησιμοποιούνται περισσότερο για την πρόσβαση στο Διαδίκτυο, καθώς το 51% των παιδιών διαθέτει δικό του smartphone. Στο μεταξύ, το 36% των παιδιών διαθέτει σύνδεση κινητής τηλεφωνίας με δυνατότητες πρόσβασης στο Internet.