Έρευνες - Μελέτες

Βελτιώθηκε το επιχειρηματικό κλίμα στην ελληνική αγορά Πληροφορικής

technology1new1

Βελτιωμένο ήταν, το Μάρτιο, το επιχειρηματικό κλίμα στην εγχώρια αγορά Πληροφορικής και Ανάπτυξης Λογισμικού, σε αντίθεση με την εικόνα που παρουσίασε τον 3ο μήνα του έτους τόσο η ελληνική οικονομία - στο σύνολο της - όσο και η ευρωπαϊκή. Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στην Πληροφορική και Ανάπτυξη Λογισμικού ενισχύθηκε το Μάρτιο στις 93,5 μονάδες (από 86,1 μονάδες το Φεβρουάριο). Βρέθηκε δε σε υψηλότερα επίπεδα και σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή επίδοση, όταν κινούνταν στις 79,7 μονάδες.

Ο δείκτης των προσδοκιών στον κλάδο κινήθηκε ανοδικά, σε αντίθεση με την εικόνα, συνολικά, στην ελληνική, αλλά και ευρωπαϊκή, οικονομίαΣύμφωνα με την Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας του ΙΟΒΕ, οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων βελτιώθηκαν, με το δείκτη να διαμορφώνεται στις +14 μονάδες από +2 μονάδες ένα μήνα νωρίτερα. Οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση, επίσης, κινήθηκαν ανοδικά και διαμορφώθηκαν στις +6 μονάδες από -5 μονάδες το Φεβρουάριο. Βελτιωμένη ήταν και η εικόνα για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της ζήτησης με το σχετικό δείκτη να φθάνει στις +19 μονάδες από +14 μονάδες ένα μήνα νωρίτερα.


Όπως προκύπτει από την Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας, θετική ήταν και η πορεία των προβλέψεων για την απασχόληση στον κλάδο, όπου σημειώθηκε άνοδος, καθώς ο δείκτης κινήθηκε στις +17 μονάδες από +10 μονάδες το Φεβρουάριο. Στο μεταξύ, ως προς τις προσδοκίες για τις τιμές, η αποπληθωριστική τάση εξομαλύνθηκε ήπια (-11 μονάδες από -19 μονάδες ο σχετικός δείκτης). Το ΙΟΒΕ διαπιστώνει, τέλος, ότι το 28% των εταιρειών του κλάδου δηλώνει απρόσκοπτη επιχειρηματική λειτουργία, με το 31% να επισημαίνει την ανεπάρκεια ζήτησης και το 19% την ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης ως τα κυριότερα προσκόμματα στη λειτουργία του.

Συνολικά, στις Υπηρεσίες, όπου ανήκει ο κλάδος του Λογισμικού και Ανάπτυξης Λογισμικού, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων, όπως και εκείνες για την τρέχουσα ζήτηση έχασαν έδαφος έδαφος τον Μάρτιο. Ωστόσο, οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης βελτιώθηκαν οριακά.

Η εικόνα συνολικά
Συνολικά, στην Ελλάδα καταγράφηκε το Μάρτιο ισχυρή επιδείνωση του οικονομικού κλίματος, με το σχετικό Δείκτη να διακόπτει το Μάρτιο την ανοδική τροχιά των τελευταίων μηνών και να υποχωρεί σε χαμηλότερα επίπεδα στις 99,8 μονάδες (από 104,3 μονάδες ένα χρόνο νωρίτερα.) Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, ήταν αποτέλεσμα της σημαντικής εξασθένησης των επιχειρηματικών προσδοκιών σε όλους τους επιμέρους τομείς της οικονομίας, οι οποίες ήταν κι αυτές που είχαν δώσει μια δυναμική ανόδου το προηγούμενο διάστημα. Οι επιχειρηματικές προσδοκίες επιδεινώνονται εντονότερα στις Κατασκευές και τη Βιομηχανία και λιγότερο στις Υπηρεσίες και το Λιανικό εμπόριο. Αντίθετα, στην πλευρά της καταναλωτικής εμπιστοσύνης καταγράφεται σταθερότητα.

“Η συνολική τάση του δείκτη αντανακλά μια διόρθωση των, ίσως, υπερβολικά αισιόδοξων προσδοκιών, που καταγράφονταν τους προηγούμενους μήνες από την πλευρά των επιχειρήσεων. Καθώς δεν έχει προκύψει κάποια ιδιαίτερα δυσμενής εξέλιξη στην οικονομία κατά τον προηγούμενο μήνα, αντίθετα η ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες παραμένει ισχυρή από το εξωτερικό της χώρας, είναι πιθανόν αυτή η διόρθωση να συνδέεται με την αβεβαιότητα που αναπτύσσεται και ευρύτερα θέματα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής”, αναφέρει το ΙΟΒΕ.

Αναλυτικότερα στη Βιομηχανία, οι αρνητικές εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση διευρύνθηκαν, ενώ στα ίδια επίπεδα κινήθηκαν οι προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες, με το ισοζύγιο, ωστόσο, στις εκτιμήσεις για τα αποθέματα να κλιμακώνεται. Στις Κατασκευές, τόσο οι προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων, όσο κι εκείνες για την απασχόληση, επιδεινώθηκαν αισθητά, ενώ στο Λιανικό Εμπόριο, οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις ήταν πιο αρνητικές, ενώ οι θετικές προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους εξασθένησαν ελαφρώς, όπως και ο δείκτης εκτιμήσεων για το ύψος των αποθεμάτων.

Ευρωζώνη και Ε.Ε.
Έντονη επιδείνωση κατέγραψε, το Μάρτιο, ο δείκτης οικονομικού κλίματος σε Ευρωζώνη και Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο δείκτη κινήθηκε έντονα πτωτικά στην Ευρωζώνη, μειούμενος κατά 1,6 μονάδες, για να διαμορφωθεί στις 112,6 μονάδες. Και την Ε.Ε. ο δείκτης κατέγραψε σημαντική πτώση κατά 1,9 μονάδες και διαμορφώθηκε στις 112,5 μονάδες.

Στην Ευρωζώνη, η επιδείνωση των προσδοκιών προέρχεται από τη μείωση των δεικτών σε όλους τους τομείς, εκτός από τις Κατασκευές, όπου καταγράφεται βελτίωση (+0,9). Συγκεκριμένα, στο Λιανικό εμπόριο (-2,9), τη Βιομηχανία (-1,6) και στις Υπηρεσίες (-1,3) σημειώθηκαν υποτονικές προσδοκίες τον Μάρτιο, ενώ στην καταναλωτική εμπιστοσύνη (+0,0) παρατηρήθηκε σταθερότητα στο σχετικό δείκτη.

Σε επίπεδο των μεγαλύτερων χωρών, ο δείκτης επιδεινώθηκε σε όλες: στην Ολλανδία (-0,5), την Ιταλία (-1,8), την Ισπανία (-1,2), την Γερμανία (-2,4) και την Γαλλία (-0,4). Σε επίπεδο Ε.Ε., καταγράφηκε πτώση στο δείκτη κλίματος στην Πολωνία (-2) και εντονότερα στο Ηνωμένο Βασίλειο (-4,2).

Σε τομεακό επίπεδο, οι προσδοκίες ακολούθησαν την τάση της Ευρωζώνης. Στο μεταξύ, οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για την τρέχουσα δραστηριότητά τους μεταβλήθηκαν αρνητικά και στις δύο ζώνες, όπως και οι αντίστοιχες για την τρέχουσα ζήτηση, αλλά και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή της.