Έρευνες - Μελέτες

Μόνο το 14,8 % των ιδρυτών νεοφυών εταιρειών είναι γυναίκες

womantabl

Η συμμετοχή των γυναικών στον τομέα των ΤΠΕ και τον ψηφιακό τομέα δεν έχει βελτιωθεί σημαντικά κατά τα τελευταία έτη. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει έκθεση της Επιτροπής για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στον τομέα της τεχνολογίας. Με το γενικό συμπέρασμα “έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας”, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι έως το 2020, 500.000 νέες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν στον τομέα της τεχνολογίας. “Δυστυχώς, οι Ευρωπαίες ενδέχεται να μην μπορέσουν να αξιοποιήσουν αυτές τις ευκαιρίες - το ίδιο ισχύει και την οικονομία της Ευρώπης”, σημειώνει η σχετική έκθεση, που δημοσιοποιήθηκε χθες σχετικά με τις γυναίκες στην ψηφιακή εποχή.

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις με γυναίκες ιδιοκτήτριες έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίαςΌπως διαπιστώνει η Έκθεση, η παρουσία περισσότερων γυναικών σε θέσεις εργασίας στον ψηφιακό τομέα θα μπορούσε να δημιουργήσει ετήσια αύξηση του ΑΕΠ της Ε.Ε. ύψους €16 δις. Ωστόσο, μέχρι και σήμερα, μόνο το 24,9% των γυναικών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση παίρνουν πτυχία σε τομείς που σχετίζονται με την τεχνολογία.

Όσον αφορά την επιχειρηματικότητα στον τεχνολογικό τομέα, σύμφωνα με τη μελέτη, οι νεοφυείς επιχειρήσεις με γυναίκες ιδιοκτήτριες έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας, αλλά μόνο το 14,8% των ιδρυτών νεοφυών επιχειρήσεων είναι γυναίκες.

Προς μίμηση
Για να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών στον ψηφιακό τομέα, η Επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας, κυρία Μ. Γκαμπριέλ, παρουσίασε, χθες, σχέδια για την προαγωγή παραδειγμάτων προς μίμηση στον τομέα ΤΠΕ, για την αμφισβήτηση των στερεοτύπων, την προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων και της παιδείας, καθώς και για την υποστήριξη περισσότερων γυναικών επιχειρηματιών. Η πρωτοβουλία για τις γυναίκες στην ψηφιακή εποχή θα υλοποιηθεί το 2018 και το 2019.

Η Επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας, δήλωσε: “Το μέλλον της Ευρώπης θα είναι ψηφιακό και είναι στο χέρι μας να το καταστήσουμε πολυδεκτικό. Οι γυναίκες και τα κορίτσια δεν μπορούν να αποκλειστούν από την ψηφιακή μεταμόρφωση της οικονομίας και της κοινωνίας μας”.

Μισθολογικό
Η έκθεση για την ισότητα των φύλων του 2018 – που, επίσης, παρουσιάστηκε χθες - δείχνει ότι η πρόοδος έχει σταματήσει σε ορισμένους τομείς: για παράδειγμα, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων παραμένει στάσιμο στο 16% εδώ και χρόνια.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων είναι στο 12,5%, το συνταξιοδοτικό χάσμα στο 28,4% ενώ 1 στις 4 γυναίκες δηλώνουν πως έχουν υποστεί σωματική ή/και σεξουαλική βία από σύντροφο ή μη από την ηλικία των 15 ετών (ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 33%).

Παρ’ όλο που οι Ευρωπαίες έχουν λάβει καλύτερη μόρφωση από τους άνδρες (το 44% των γυναικών ηλικίας 30-34 ετών απέκτησε πανεπιστημιακό πτυχίο το 2016, έναντι του 34 % των ανδρών), εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε θέσεις λήψης αποφάσεων. Επίσης, εξακολουθούν να αμείβονται κατά μέσο όρο 16% λιγότερο από τους άνδρες σε όλη την Ε.Ε.

Οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται και στην πολιτική. Σε έξι χώρες (Ελλάδα, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Ουγγαρία και Μάλτα) οι γυναίκες αποτελούν λιγότερο από το 20% των βουλευτών.

Το χάσμα μεταξύ των φύλων στον τομέα της απασχόλησης έχει παραμείνει στάσιμο κατά τα τελευταία έτη σε περίπου 11 εκατοστιαίες μονάδες. Τα κράτη - μέλη που έχουν χαμηλές επιδόσεις δεν έχουν καταφέρει να μειώσουν τη διαφορά τους από εκείνα με υψηλές επιδόσεις.