Έρευνες - Μελέτες

Ανέκαμψε το επιχειρηματικό κλίμα στην ελληνική αγορά Πληροφορικής

technology1prd

Βελτιώθηκε τον Φεβρουάριο ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στην ελληνική αγορά Πληροφορικής και Ανάπτυξης Λογισμικού. Ο σχετικός δείκτης ανέκαμψε στις 76,5 μονάδες (από 71,9 μονάδες έναν μήνα νωρίτερα), σε ελαφρώς χαμηλότερο επίπεδο, πάντως, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό, όταν είχε διαμορφωθεί στις 67,3 μονάδες.

Ο δείκτης των προσδοκιών κινήθηκε ανοδικά τον Φεβρουάριο σε σχέση με έναν μήνα νωρίτερα, αλλά καθοδικά έναντι του 2017Σύμφωνα με το μηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας του ΙΟΒΕ για τον Φεβρουάριο του 2018, οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων του κλάδου για την τρέχουσα κατάσταση επιδεινώθηκε (στις +2 από +9 μονάδες ο δείκτης). Αντίθετα, οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση βελτιώθηκαν (από τις -5 στις -24 μονάδες ο δείκτης), ενώ και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της ζήτησης ήταν καλύτερες (+14 μονάδες από +9 μονάδες ο δείκτης έναν μήνα νωρίτερα).

Στις προβλέψεις για την απασχόληση του κλάδου σημειώθηκε άνοδος τον Φεβρουάριο (+10 από -7 μονάδες ο δείκτης), ενώ ως προς τις προσδοκίες για τις τιμές, η αποπληθωριστική τάση εξομαλύνθηκε ελαφρά (-19 από -22 μονάδες ο δείκτης).

Επιπλέον, από τα στοιχεία του ΙΟΒΕ προκύπτει ότι το 29% των επιχειρήσεων (από 27% έναν μήνα νωρίτερα) δηλώνει απρόσκοπτη επιχειρηματική λειτουργία, με το 26% να επισημαίνει την ανεπάρκεια ζήτησης και το 21% την ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης ως τα κυριότερα προσκόμματα στη λειτουργία του.

Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες, όπου ανήκει ο κλάδος της Πληροφορικής και Ανάπτυξης Λογισμικού, κινήθηκε επίσης ανοδικά τον Φεβρουάριο, μετά από πέντε μήνες πτωτικής πορείας, και διαμορφώθηκε στις 87,6 μονάδες (από 82,2 μονάδες τον Ιανουάριο), σε υψηλότερα επίπεδα, πάντως, σε σχέση με τα αντίστοιχα περυσινά (76,9 μονάδες).


Οικονομικό κλίμα
Συνολικά, το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα βελτιώθηκε τον Φεβρουάριο, αν και ο Δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης επιδεινώθηκε. Συγκεκριμένα, ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος κινήθηκε σε υψηλότερα επίπεδα τον Φεβρουάριο σε σχέση με τον πρώτο μήνα του νέου έτους και διαμορφώθηκε στις 104,3 μονάδες (από 101,9 μονάδες τον Ιανουάριο).

Ο δείκτης ενισχύθηκε για τρίτο κατά σειρά μήνα, κινούμενος στην υψηλότερη επίδοσή του από τον Ιούλιο του 2014. Στους επιμέρους τομείς της οικονομίας, η ανάκαμψη του δείκτη προήλθε από τη βελτίωση των επιχειρηματικών προσδοκιών στις Κατασκευές, τη Βιομηχανία και τις Υπηρεσίες και αντισταθμίστηκε εν μέρει από την επιδείνωση στην καταναλωτική εμπιστοσύνη και το Λιανικό Εμπόριο.

“Συνολικά, η περαιτέρω βελτίωση του κλίματος συναρτάται με την αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων στο προσεχές χρονικό διάστημα, τόσο για τη δημιουργία συνθηκών διατηρήσιμης ανάπτυξης, όσο και ειδικότερα, γύρω από την επερχόμενη αξιολόγηση και τη διαδικασία εξόδου από το τρέχον πρόγραμμα, καθώς οι όροι χρηματοδότησης της οικονομίας μετά το καλοκαίρι δεν έχουν οριστικοποιηθεί” σχολιάζει το ΙΟΒΕ.

Αναλυτικότερα, στη Βιομηχανία, οι αρνητικές εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση εξομαλύνθηκαν, ενώ ανοδικά κινήθηκαν και οι προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες. Από την άλλη πλευρά, το ισοζύγιο με τις εκτιμήσεις για τα αποθέματα κλιμακώθηκε ελαφρά.


Η εικόνα στην ΕΕ
Στο μεταξύ, σύμφωνα με την έκθεση του ΙΟΒΕ, οριακή επιδείνωση του οικονομικού κλίματος παρατηρήθηκε τον Φεβρουάριο σε Ευρωζώνη και ΕΕ. Ο δείκτης οικονομικού κλίματος τον Φεβρουάριο κινήθηκε ελαφρώς πτωτικά στην Ευρωζώνη, μειούμενος κατά 0,8 μονάδες (στις 114,1 μονάδες), αλλά και οριακά στην ΕΕ, κατά 0,5 μονάδες (στις 114,3 μονάδες επίσης), παραμένοντας ωστόσο σε μία από τις υψηλότερες επιδόσεις των τελευταίων 17 ετών.

Συγκεκριμένα, στην Ευρωζώνη, η επιδείνωση των προσδοκιών προήλθε από τη μείωση των δεικτών σε όλους τους τομείς, εκτός από τις Υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, στο Λιανικό εμπόριο (-0,9), τη Βιομηχανία (-1) και τις Κατασκευές (-0,5), οι προσδοκίες επιδεινώθηκαν, ενώ στις Υπηρεσίες (+0,7) καταγράφηκε μικρή άνοδος. Η μεγαλύτερη πτώση όμως προήλθε από την καταναλωτική εμπιστοσύνη (-1,3). Σε επίπεδο των μεγαλύτερων χωρών, ο δείκτης βελτιώθηκε στην Ολλανδία (+0,4) και την Ιταλία (+1,5), ενώ επιδεινώθηκε σε Ισπανία (-0,7), Γερμανία (-1,6) και Γαλλία (-2,7). Σε επίπεδο ΕΕ, καταγράφηκε σταθερότητα στον δείκτη κλίματος στην Πολωνία (+0,3) και πτώση στο Ηνωμένο Βασίλειο (-1,6).