Έρευνες - Μελέτες

Το ενεργειακό μέλλον του πλανήτη περνάει μέσα από την τεχνολογία

energypeople

Μια νέα ενεργειακή οικονομία, η οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό στηρίζεται στην τεχνολογία, αναπτύσσεται παγκοσμίως, καθώς ο πλανήτης βρίσκεται εν μέσω ριζικών αλλαγών όσον αφορά στον τρόπο που παράγει και καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια. Η «έξυπνη» παραγωγή καικατανάλωση ενέργειας, με τη βοήθεια της τεχνολογίας και των λεγόμενων «ευφυών δικτύων» βρίσκεται, ως εκ τούτου στο προσκήνιο. Οι ίδιες οι επιχειρήσεις, ωστόσο, αν και δηλώνουν έτοιμες να δραστηριοποιηθούν σε αυτό το νέο τοπίο της ενέργειας, δεν το επιβεβαιώνουν αυτό με τις μέχρι τώρα πράξεις και επενδύσεις τους.

Οι επιχειρήσεις, ωστόσο, δεν είναι έτοιμες για τη «Νέα Ενεργειακή Οικονομία»

Μια νέα μελέτη που έδωσε στη δημοσιότητα η Schneider Electric, δείχνει ότι, οι περισσότερες επιχειρήσεις αισθάνονται έτοιμες για ένα μέλλον χωρίς εκπομπές άνθρακα και με αποκεντρωμένη ψηφιακή διαχείριση. Ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα, πολλές από αυτές δεν κάνουν τα απαραίτητα βήματα προκειμένου να προχωρήσουν στην εφαρμογή, αλλά και την περαιτέρω εξέλιξη, των προγραμμάτων ενεργειακής διαχείρισης και περιβαλλοντικής προστασίας.


Αυτή η ψευδής αίσθηση ασφαλείας μπορεί να οφείλεται στο ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις υιοθετούν κάποια μάλλον συντηρητικά σχέδια όσον αφορά στην ενεργειακή διαχείριση και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.  «Όμως, πέρα από την έλλειψη καινοτομίας, τα πράγματα περιπλέκονται ακόμη περισσότερο από τον όχι και τόσο καλό συντονισμό μεταξύ των τμημάτων προμηθειών, λειτουργίας και βιωσιμότητας της κάθε επιχείρησης, καθώς και τις αναποτελεσματικές διαδικασίες συλλογής και ανταλλαγής δεδομένων» τονίζουν οι αναλυτές της έρευνας.   

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 81% των επιχειρήσεων έχει προχωρήσει ή σχεδιάζει να προχωρήσει σε ενεργειακή αναβάθμιση, όμως μόλις το 30%, ή και λιγότερες, εξετάζουν να αξιοποιήσουν νέες ενεργειακές ευκαιρίες όπως τα microgrids και την τεχνολογία demand response. 

Ενεργειακό αποτύπωμα
Σύμφωνα με την έρευνα στην οποία συμμετείχαν σχεδόν 240 μεγάλες επιχειρήσεις από ολόκληρο τον κόσμο, το 85% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι η επιχείρηση προχωρά σε συγκεκριμένα έργα μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, προκειμένου να μειώσει τις εκπομπές άνθρακα σε επίπεδο που θα είναι ανταγωνιστικό σε σχέση με τους πρωτοπόρους του κλάδου τους.

Όμως τα έργα που είτε σχεδιάζονται, είτε βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης, σε πολύ μεγάλο βαθμό αφορούν στην εξοικονόμηση ενεργειακών και υδάτινων πόρων, καθώς και στη μείωση και σωστή διαχείριση των αποβλήτων. «Αν εξαιρέσει κανείς την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, λίγες είναι οι επιχειρήσεις που υλοποιούν πιο προχωρημένες στρατηγικές και τεχνολογίες όσον αφορά στη διαχείριση της ενέργειας και των ανθρακικών τους εκπομπών» συμπεραίνει η μελέτη.

Ευρήματα
Η έρευνα διαπιστώνει ότι σήμερα το 81% έχει ήδη υλοποιήσει έργα ενεργειακής αναβάθμισης, ή σχεδιάζει να τα υλοποιήσουν μέσα στα ερχόμενα δύο χρόνια. Το 75% προσπαθεί να μειώσει την κατανάλωση νερού και τον όγκο των αποβλήτων, ενώ το 51% έχει ολοκληρώσει ή σχεδιάζει να υλοποιήσει συγκεκριμένα έργα για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ωστόσο, μόλις το 30% έχει υλοποιήσει ή σχεδιάζει να αξιοποιήσει τις τεχνολογίες ενεργειακής αποθήκευσης (energy storage), τα microgrids ή τον συνδυασμό θέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας  — είτε μεμονωμένα, είτε συνδυαστικά. Επίσης, μόλις το 23% διαθέτει συγκεκριμένη στρατηγική demand response ή σχεδιάζει κάτι τέτοιο για το άμεσο μέλλον.

DataΈνα από τα βασικά εμπόδια στην πρόοδο προς μια «ενεργειακή ωριμότητα» σχετίζεται με τον συντονισμό στο εσωτερικό κάθε οργανισμού. Το 61% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι στην επιχείρησή, κατά την υλοποίηση αποφάσεων σχετικών με θέματα ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος, δεν υπάρχει επαρκής συντονισμός μεταξύ των διαφόρων ομάδων εργασίας και τμημάτων, ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις καταναλωτικών αγαθών και βιομηχανικής παραγωγής. Επιπλέον, ο ίδιος αριθμός συμμετεχόντων δήλωσε ότι αυτή η έλλειψη συνεργασίας συνιστά πρόβλημα.

Ένα από τα βασικά εμπόδια στην πρόοδο προς μια «ενεργειακή ωριμότητα» σχετίζεται με τον συντονισμό στο εσωτερικό κάθε οργανισμού. Το 61% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι στην επιχείρησή, κατά την υλοποίηση αποφάσεων σχετικών με θέματα ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος, δεν υπάρχει επαρκής συντονισμός μεταξύ των διαφόρων ομάδων εργασίας και τμημάτων, ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις καταναλωτικών αγαθών και βιομηχανικής παραγωγής. Επιπλέον, ο ίδιος αριθμός συμμετεχόντων δήλωσε ότι αυτή η έλλειψη συνεργασίας συνιστά πρόβλημα.

Η διαχείριση των δεδομένων (Data management) αναφέρθηκε ως ένα ακόμη εμπόδιο στην χάραξη πολιτικής για την ενιαία διαχείριση ενέργειας και ανθρακικών εκπομπών, με το 45% των συμμετεχόντων να δηλώνει ότι η διαχείριση των δεδομένων είναι εξαιρετικά αποκεντρωμένη και γίνεται σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο.

Από όσους επεσήμαναν ότι “η έλλειψη δεικτών/εργαλείων για data sharing και αξιολόγηση των project” αποτελεί πρόβλημα στα έργα που συμμετέχουν διαφορετικά τμήματα του οργανισμού, το 65% δήλωσε ότι η διαχείριση των δεδομένων γίνεται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο - όχι στο επίπεδο του συνόλου της επιχείρησης.