Έρευνες - Μελέτες

Η τεχνολογία στους κλάδους με τη μεγαλύτερη επενδυτική κινητικότητα

technology_people

Το ρόλο του καταλύτη για επιχειρηματικές συμφωνίες, σε διεθνές επίπεδο, συνεχίζει να διαδραματίζει η τεχνολογία. Και στην ελληνική αγορά, ο κλάδος εξακολουθεί να βρίσκεται μεταξύ εκείνων, που κινητοποιούν τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές συμφωνίες για εξαγορές και συγχωνεύσεις (Ε&Σ) στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την ετήσια μελέτη της PwC, και το 2017 - όπως άλλωστε συμβαίνει από το 2013 - κυρίαρχος κλάδος, σε επίπεδο αξίας συναλλαγών Ε&Σ, ήταν στην Ελλάδα εκείνος των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με ποσοστό 47,2%. Ακολουθεί - πάντα για το 2017 - ο τομέας της Ενέργειας με 23,7%, ενώ έπεται αυτός της Τεχνολογίας με 6,6%. Την αμέσως μεγαλύτερη συμμετοχή στην αξία των συμφωνιών για Ε&Σ το 2017, είχαν οι τομείς της Βιομηχανίας (6,5%) και της Υγείας (4,9%), των Υπηρεσιών (3%), των Ακινήτων (4,6%) και της Λιανικής (0,3%).

Τεχνολογία, ενέργεια και χρηματοοικονομικά, έχουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή σε συμφωνίες εξαγορών και συγχωνεύσεωνΣυνολικά, το 2017 αξιολογείται από την ετήσια έρευνα της PwC Ελλάδας (“Εξαγορές και συγχωνεύσεις στην Ελλάδα”) ως έτος χαμηλής επενδυτικής δραστηριότητας.

Συνολικά, το περασμένο έτος οι ελληνικές επιχειρήσεις προσέλκυσαν €5,5 δις, εκ των οποίων το €1,9 δις αφορούσε σε εταιρικά ομόλογα και το €1,6 δις σε Εξαγορές και Συγχωνεύσεις (Ε&Σ), ενώ μόλις €251 εκατ. συνδέονται με αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, που καλύφθηκαν από στρατηγικούς επενδυτές.

Από τις 36 συνολικά συναλλαγές Ε&Σ που πραγματοποιήθηκαν επί ελληνικού εδάφους, οι πέντε μεγαλύτερες άγγιξαν τα €1,2 δις επί συνόλου €1,6 δις και αφορούσαν σε αποεπενδύσεις συστημικών τραπεζών, γεγονός που αποτελεί κύριο φαινόμενο των τελευταίων ετών διατηρώντας 75% του συνόλου της αξίας των συναλλαγών το 2016 και 49% για το 2017.

Όπως αποτυπώνεται στη μελέτη, σταθερή παρέμεινε η αξία των συναλλαγών σε σχέση με το 2016, αν εξαιρεθεί λόγω μεγέθους η συναλλαγή της Finansbank κατά το προηγούμενο έτος. 

Κινητικότητα το 2018
Για το 2018, βάσει των ήδη συμφωνηθέντων και λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές ανακοινώσεις Ε&Σ με ενδεικτικά παραδείγματα την εξαγορά της Cyta Hellas από τη Vodafone, την πώληση των Νηρέα και Σελόντα, και της Εθνικής Ασφαλιστικής, την εξαγορά του ΙΑΣΩ General και την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΘ, η αξία των συναλλαγών αναμένεται να ξεπεράσει το €1 δις με επιπλέον €1,2 δις από ιδιωτικοποιήσεις.

Σε επίπεδο ιδιωτικοποιήσεων, τα έσοδα από τις δύο βασικές αποκρατικοποιήσεις της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και των 14 περιφερειακών αεροδρομίων, ανήλθαν στα €1,7 δις, έναντι του στόχου των €1,9 δις του κρατικού προϋπολογισμού. Συνολικά, τα έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις κατά την τελευταία οκταετία ανήλθαν σε €5δις, εκ των οποίων τα €4δις προήλθαν από τα έτη 2011, 2013 και 2017. 

Εικόνα στην Ευρώπη
Ωστόσο, όπως καταδεικνύει η μελέτη, η δραστηριότητα της Ελλάδας, σε ό,τι αφορά συναλλαγές Σ&Ε, παραμένει πολύ χαμηλή (μικρότερη του 1%) συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη, όπου οι 20 μεγαλύτερες συμφωνίες που ανακοινώθηκαν το 2017 ανήλθαν σε €234 δις με κυρίαρχο σε αυτές το Φαρμακευτικό κλάδο.

Όπως προκύπτει από τη μελέτη, η PwC αναδείχθηκε πρώτος χρηματοοικονομικός σύμβουλος για Ε&Σ, παγκοσμίως, βάσει του αριθμού συναλλαγών και τέταρτος στην Ευρώπη βάσει αξίας συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης ($10 εκατ. - $250 εκατ.).