Έρευνες - Μελέτες

Μόνο το 4% των CEOs θεωρεί την Ελλάδα ελκυστική για ξένες επενδύσεις

ceosnew

Νέα αύξηση σημείωσε ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα στο 4ο τρίμηνο του 2017, διαμορφούμενος στις 153 μονάδες έναντι 147 του προηγούμενου τριμήνου. “Η άνοδος του δείκτη οφείλεται στις θετικές εξελίξεις, που αναμένονται από την εφαρμογή των συμφωνηθέντων μεταρρυθμίσεων και την ολοκλήρωση της τρέχουσας αξιολόγησης από τους δανειστές, οι οποίες θα θέσουν την ελληνική οικονομία σε βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία”, αναφέρει έρευνα της Εταιρείας Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την ICAP Group.  

Έξι στους 10 CEOs ζητούν επιτήρηση της Ελλάδας και μετά τη λήξη του προγράμματοςΗ τριμηνιαία έρευνα, που διεξάγεται σε δείγμα 3.020 διευθυνόντων συμβούλων/γενικών διευθυντών των μεγαλύτερων ελληνικών εταιρειών, τονίζει, πάντως, ότι, παρά τη βελτίωση του κλίματος, μόνο το 4% των CEOs θεωρεί ότι η χώρα είναι αρκετά ελκυστική στις ξένες επενδύσεις. Επιπλέον, μόνο το 6% των CEOs δηλώνει ότι μετά τη λήξη του προγράμματος δεν είναι απαραίτητη η παραμονή της Ελλάδος σε πλαίσιο εποπτείας, ώστε να εξασφαλιστεί και να συνεχιστεί η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Στον αντίποδα, έξι στους δέκα CEOs ζητούν επιτήρηση και μετά τη λήξη του προγράμματος. 

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης (ΕΑΣΕ-CEO Current status Index) σημείωσε άνοδο το 4ο τρίμηνο του 2017 και διαμορφώθηκε στις 146 μονάδες έναντι 140 το προηγούμενο τρίμηνο. Ο δείκτης προσδοκιών (ΕΑΣΕ-CEO Expectation Index) παρουσίασε νέα αύξηση στις 160 μονάδες έναντι 154 μονάδων του προηγούμενου τριμήνου.      

Αισιοδοξία
Από την έρευνα προκύπτει ότι το ποσοστό των CEOs, που δηλώνουν ότι βελτιώθηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση, αυξήθηκε σε 30% έναντι 23% του προηγούμενου τρίμηνου, ενώ παράλληλα το ποσοστό αυτών που δηλώνουν ότι επιδεινώθηκε μειώθηκε σε 18%, έναντι 28% το προηγούμενο τρίμηνο. Πιο αισιόδοξοι είναι οι CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίοι σε ποσοστό 47% δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας είναι βελτιωμένη, συγκρινόμενη με ένα έτος νωρίτερα. Το ποσοστό των CEOs, που εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα είναι καλύτερη στο επόμενο έτος, διαμορφώθηκε σε 37%, ενώ για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων είναι αυξημένο σε 53%. 

Το ποσοστό των CEOs, που δηλώνουν ότι η τρέχουσα κατάσταση του κλάδου τους είναι καλύτερη σε σχέση με ένα έτος πριν, ανήλθε σε 25%. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 39% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων και για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Στο μεταξύ, το ποσοστό των CEOs, που θεωρούν ότι σε ένα χρόνο οι κλάδοι, όπου δραστηριοποιούνται, θα είναι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση σε σχέση με την τωρινή, διαμορφώθηκε σε 34%, ποσοστό που αυξάνεται σε 61% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.

Επιπλέον, το ποσοστό των CEOs, που δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση των εταιρειών τους είναι καλύτερη σε σχέση με ένα έτος πριν, διαμορφώθηκε σε 49%. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 69% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων και 60% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. 

Επενδύσεις
Η έρευνα δείχνει, εξάλλου, ότι το ποσοστό των CEOs που θεωρούν ότι, η τρέχουσα επενδυτική δαπάνη των επιχειρήσεων που διοικούν, είναι υψηλότερη σε σχέση με το προηγούμενο έτος, διαμορφώθηκε σε 36%. Το ποσοστό αυξάνεται σε 47% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων και 46% για τους CEOs βιομηχανικών επιχειρήσεων. Επιπλέον, το ποσοστό των CEOs που εκτιμούν ότι οι επενδυτική δαπάνη στις επιχειρήσεις που διοικούν θα είναι υψηλότερη κατά τον επόμενο χρόνο, αυξήθηκε σε 38% έναντι 35% το προηγούμενο τρίμηνο, ποσοστό που αυξάνεται σε 46% για τους CEOs των βιομηχανικών επιχειρήσεων.

Επίσης, το ποσοστό των CEOs, οι οποίοι δηλώνουν ότι ο αριθμός των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διοικούν είναι μεγαλύτερος σε σύγκριση με ένα έτος πριν, ανήλθε σε 44%, ποσοστό το οποίο στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις είναι αυξημένο σε 54%. Τέλος, το μερίδιο των CEOs, οι οποίοι δηλώνουν ότι η απασχόληση στις εταιρείες που διοικούν θα είναι αυξημένη ένα έτος μετά, παρέμεινε σταθερό σε 38%, στο ίδιο επίπεδο με το προηγούμενο τρίμηνο, ποσοστό όμως που αυξάνεται σε 53% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. 

Ξένοι επενδυτές
Εκτός των βασικών ερωτήσεων, που υποβάλλονται κάθε τρίμηνο στους CEOs, το 4ο τρίμηνο του 2017 τους ζητήθηκε, επιπλέον, να εκφράσουν την γνώμη τους σχετικά με το αν η Ελλάδα έχει γίνει ελκυστική στις ξένες επενδύσεις, αξιολογώντας τη μέχρι σήμερα εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Έξι στους δέκα CEOs δηλώνουν ότι δεν είναι και τόσο ελκυστική, ενώ σχεδόν τέσσερις στους δέκα πιστεύουν ότι δεν είναι καθόλου ελκυστική. Μόνο το 4% των CEOs θεωρεί ότι είναι αρκετά ελκυστική, ποσοστό που αυξάνεται στο 8% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.

Οι CEOs ερωτήθηκαν, επίσης, για το αν η Ελλάδα μετά τη λήξη του υφιστάμενου προγράμματος, πρέπει να παραμείνει σε ένα πλαίσιο επιτήρησης για την διασφάλιση και συνέχιση των μεταρρυθμίσεων. Το 65% των CEOs δηλώνει σίγουρο ότι η Ελλάδα θα πρέπει οπωσδήποτε να παραμείνει σε συνθήκες επιτήρησης, ώστε να διασφαλιστούν και να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις. Παράλληλα, τρεις στους δέκα CEOs δίνουν μάλλον καταφατική απάντηση στην ερώτηση, ενώ μόνο το 6% θεωρεί ότι δεν είναι απαραίτητο για την Ελλάδα ένα πλαίσιο επιτήρησης.