Έρευνες - Μελέτες

Έως 2,3 εκατ. νέες θέσεις εργασίας μπορεί να φέρει στην Ε.Ε. το 5G

peoplenew1

Οφέλη, που υπερβαίνουν κατά πολύ τον κλάδο των κινητών επικοινωνιών, καθώς και ένα φαινόμενο “αλυσιδωτών αντιδράσεων”, που αντιστοιχεί σε €141,8 δις ετησίως μέχρι το 2025, μπορεί να επιφέρει η εισαγωγή του 5G στην Ευρώπη. Την ίδια στιγμή, οι δημόσιες και οι ιδιωτικές επενδύσεις για την τεχνολογία 5G φέρνουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, δημιουργώντας έως και 2,3 εκατ. άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας στα 28 κράτη - μέλη, όταν θα εισαχθεί πλήρως το 5G.

Περί τα €141,8 δις ετησίως μέχρι το 2025 το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην οικονομίαΣύμφωνα με σχετικό έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η τεχνολογία 5G είναι κάτι περισσότερο από μια εξέλιξη της κινητής ευρυζωνικότητας. Θα αποτελέσει βασικό υποκινητή του μελλοντικού ψηφιακού κόσμου, υποστηρίζοντας το μετασχηματισμό όλων των κλάδων: δημόσιος τομέας, εκπαίδευση, υγεία, έρευνα, ενέργεια, εταιρείες κοινής ωφέλειας, βιομηχανική παραγωγή, μεταφορές, αυτοκινητοβιομηχανία, οπτικοακουστικός τομέας, εικονική πραγματικότητα. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι, για την επίτευξη των στόχων συνδεσιμότητας 5G, απαιτούνται επενδύσεις ύψους €500 δις την επόμενη δεκαετία. Ωστόσο, όπως σχολιάζει η Επιτροπή, υπάρχει επενδυτικό έλλειμμα ύψους €155 δις και ως εκ τούτου θεωρείται ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην εξασφάλιση επαρκών επενδύσεων, που θα κινητοποιούνται από τον ανταγωνισμό για την ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών. 

Η Επιτροπή έχει, ήδη, προτείνει την εκπόνηση σχεδίου δράσης για την τεχνολογία 5G, με στόχο να αναλάβει η Ε.Ε. ηγετικό ρόλο παγκοσμίως στην υλοποίηση τυποποιημένων δικτύων 5G μεταξύ 2020 - 2025, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής για τη δημιουργία μιας πιο ανταγωνιστικής από τεχνολογική άποψη ευρωπαϊκής κοινωνίας των gigabit. Ο κατάλληλος συντονισμός μεταξύ των κρατών - μελών θεωρείται καίριας σημασίας, ώστε να επιτευχθεί αυτός ο στόχος και να αποφευχθούν, κατά την υλοποίηση της τεχνολογίας 5G, οι καθυστερήσεις που σημειώθηκαν με το 4G. Εξαιτίας αυτών των καθυστερήσεων, το επίπεδο κάλυψης του 4G σήμερα στην Ε.Ε. είναι 86% και μόλις 36% στις αγροτικές περιοχές. 

Σχέδιο δράσης
Η Ε.Ε., σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής, εξακολουθεί να χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση της κάλυψης των δικτύων κινητής τηλεφωνίας τέταρτης γενιάς/LTE, καθώς υστερεί σε σχέση με τις ΗΠΑ, τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία. Η Επιτροπή σημειώνει ότι, το σχέδιο δράσης για το 5G, θα πρέπει να αποτελέσει ευκαιρία άντλησης διδαγμάτων από τα λάθη της ανάπτυξης του 4G. 

Τονίζει δε ότι ένα φιλόδοξο και μακρόπνοο χρονοδιάγραμμα για την κατανομή του φάσματος στην Ένωση είναι υψίστης σημασίας, προκειμένου να καταστεί η Ευρώπη ηγετική δύναμη στην ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G. “Για να ανταποκριθεί η Ένωση στις προκλήσεις του 5G, απαιτείται μια συνεκτική ευρωπαϊκή στρατηγική για το φάσμα, συμπεριλαμβανομένων συντονισμένων εθνικών οδικών χαρτών και χρονοδιαγραμμάτων, η οποία θα καλύπτει τις επικοινωνίες μεταξύ ανθρώπων, τις επικοινωνίες μηχανής προς μηχανή (Μ2Μ) και τις επικοινωνίες ΙοΤ σε διάφορα επίπεδα: ταχύτητα σύνδεσης, κινητικότητα, χρόνοι αναμονής, πανταχού παρουσία, κύκλος λειτουργίας, αξιοπιστία, προσβασιμότητα, κ.λπ. και θα διασφαλίζει περίοδο ομαλής μετάβασης στην τεχνολογία 5G σε όλα τα κράτη – μέλη”.