Έρευνες - Μελέτες

Οι τεχνολογικές εξελίξεις καθορίζουν την επενδυτική ατζέντα του 2018

peoplewalk

Μείζονα ρόλο στη διαμόρφωση της επενδυτικής ατζέντας των ελληνικών εταιρειών για το 2018 θα διαδραματίσει, όπως άλλωστε και το 2017, η τεχνολογία. Η συμβολή των τεχνολογικών εξελίξεων και η προσδοκώμενη ζήτηση για προϊόντα είναι οι δύο κύριοι παράγοντες, που επηρέασαν το 2017 και θα επηρεάσουν και το 2018, τις επενδυτικές αποφάσεις των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, τα δύο αυτά έτη, το 57% και  το 59% - αντίστοιχα - των ελληνικών εταιρειών αποτιμά την επίδραση της ζήτησης για προϊόντα ως θετική ή πολύ θετική. Η συμβολή των τεχνολογικών εξελίξεων βρίσκεται πιο χαμηλά και είναι ελαφρώς μικρότερης έντασης το 2017 σε σχέση με το 2018, με ένα 36% και 39% να την αποτιμά αντίστοιχα ως θετική ή πολύ θετική για τις επενδυτικές αποφάσεις.

Η συμβολή των τεχνολογικών εξελίξεων καθορίζει τις επενδυτικές αποφάσεις των ελληνικών επιχειρήσεωνΤην εικόνα αυτή για την επενδυτική δραστηριότητα στην Ελλάδα παρουσιάζει η έρευνα "Επενδύσεων στη Βιομηχανία (Οκτώβριος - Νοέμβριος 2017)” του ΙΟΒΕ. Σύμφωνα με την έρευνα, βασικές επενδυτικές προτεραιότητες, για το 2017, είναι η αντικατάσταση του υφιστάμενου κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και η διεύρυνση της παραγωγικής δυναμικότητας για νέα προϊόντα.

Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι οι ελληνικές βιομηχανίες, το 2017, μετέβαλαν τις βασικές προτεραιότητές τους στο επενδυτικό τους μείγμα, έναντι του 2016. Το 2017, το επενδυτικό μείγμα αποτελείτο πρωτίστως από δαπάνες για αντικατάσταση του υφιστάμενου κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (46%), που ήταν η κύρια προτεραιότητα και το 2016, αλλά σε μεγαλύτερη απόσταση από τις υπόλοιπες (64%).

Έπονται σε σημασία οι επενδύσεις, που αφορούν στη διεύρυνση της παραγωγικής δυναμικότητας για νέα προϊόντα, η οποία, επίσης, ήταν μικρότερη πέρυσι σε σχέση με το 2016 (23% από 7%). Ακολουθούν οι δαπάνες για αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας για τα ήδη παραγόμενα προϊόντα (11% από 12% το 2016) και εκείνες για βελτίωση των μεθόδων παραγωγής, που ήδη εφαρμόζονται (9% από 8%). Οι λοιποί σκοποί, όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η ενίσχυση των συνθηκών ασφαλείας στην παραγωγική διαδικασία παραμένουν πέμπτοι κατά σειρά προτεραιότητας, αλλά ενισχυμένοι (8% από 4% το 2016). Τελευταία στη σχετική λίστα έρχεται η εισαγωγή νέων παραγωγικών μεθόδων (3% από 4%).

Παράγοντες που επηρεάζουν την επενδυτική δραστηριότητα στη βιομηχανία


Συντελεστές σημαντικότητας με βάση τους παράγοντες που επηρεάζουν την επενδυτική δραστηριότητα

Προτεραιότητες
Οι επενδυτικές προτεραιότητες για το 2018 διαφοροποιούνται ελαφρώς σε σχέση με το 2016, βάσει των σχετικών προβλέψεων. Κύρια προτεραιότητα παραμένουν οι δαπάνες για αντικατάσταση του υφιστάμενου κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, με υψηλότερο ποσοστό (52%). Ακολουθούν οι δαπάνες για διεύρυνση της παραγωγικής δυναμικότητας για νέα προϊόντα (18%), για αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας για τα ήδη παραγόμενα προϊόντα (11%) και βελτίωση των μεθόδων παραγωγής που ήδη εφαρμόζονται (10%). Από τις τελευταίες προτεραιότητες παραμένουν οι δαπάνες για λοιπούς σκοπούς (5%) και η εισαγωγή νέων μεθόδων παραγωγής (4%).

Κατανομή Επενδύσεων ανάλογα με το σκοπό τους (% συνόλου δαπάνης)

Προβλέψεις 2018
Στην τρέχουσα έρευνα, οι επιχειρήσεις προβαίνουν σε μία πρώτη πρόβλεψη για τις επενδυτικές δαπάνες τους κατά το 2018, εκτιμώντας ότι αυτές θα αυξηθούν κατά 15,4%. Σε κλαδικό επίπεδο, παρατηρούνται μικρές διαφορές μεταξύ των κλάδων, αφού στους περισσότερους, η πρόβλεψη προδιαγράφει ανοδική τάση. Η άνοδος εκπορεύεται από την αναμενόμενη διεύρυνση των επενδύσεων στα Τρόφιμα-Ποτά-Καπνός κατά 15,7%, καθώς και στα Χημικά (22,9%) και τα Μη Μεταλλικά Ορυκτά (125,7%). Στον κλάδο Ένδυσης - Υπόδησης αναμένεται επίσης θετική μεταβολή των επενδυτικών δαπανών (16,7%), όπως και στην Κλωστοϋφαντουργία (6,3%).

Αντίθετα, στις λοιπές βιομηχανίες, οι πρόσφατες προβλέψεις καταλήγουν σε μείωση της επενδυτικής δραστηριότητας το 2018 σε σχέση με το 2017 κατά -6,3%. Η πτώση προέρχεται, κυρίως, από τα έπιπλα, το μηχανολογικό εξοπλισμό και τη βασική μεταλλουργία.

Αποτίμηση 2017
Συνολικά, για το 2017, σύμφωνα με τις προβλέψεις των επιχειρήσεων, οι επενδυτικές δαπάνες στο σύνολο της μεταποίησης αναμένεται να είναι αυξημένες κατά 12,1% σε σχέση με τις δαπάνες του 2016. Βάσει των αποτελεσμάτων της τρέχουσας έρευνας, στους περισσότερους μεταποιητικούς κλάδους, η επενδυτική δραστηριότητα αναμένεται ότι διευρύνθηκε. Από τις βασικές βιομηχανίες, εξαίρεση αποτελεί ο κλάδος των Μη Μεταλλικών Ορυκτών και των Χημικών, όπου και εκτιμάται κάμψη της τάξης του -18,5% και -43,3% αντίστοιχα. Από την άλλη πλευρά, άνοδος της τάξης του 21,2% αναμένεται στις εκτιμήσεις των επενδύσεων στα Τρόφιμα- Ποτά-Καπνός, επίδοση που, λόγω της σχετικής σημασίας του κλάδου, επηρεάζει τελικά και το σύνολο της βιομηχανίας.

Στους λοιπούς βιομηχανικούς κλάδους που εξετάζονται, η επενδυτική δαπάνη το 2017 εκτιμάται ότι θα αυξηθεί οριακά, κατά 0,8%. Από αυτούς, στην Ένδυση-Υπόδηση και την Κλωστοϋφαντουργία, οι επιχειρήσεις δήλωσαν αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα για το 2017 (κατά 16,7% και 6,3% αντίστοιχα). Ωστόσο, μεταξύ των λοιπών κλάδων, στο Μηχανολογικό εξοπλισμό και τις Ηλεκτρικές μηχανές & συσκευές καταγράφεται, γι’ αυτή τη χρονιά, σταθερότητα (0%) και πτώση (-17%) αντίστοιχα στην επενδυτική δραστηριότητα.