Έρευνες - Μελέτες

Προσλήψεις στον κλάδο των Επικοινωνιών στην Ελλάδα, το 1ο τρίμηνο του 2018

Τη δυναμική του να παράγει θέσεις εργασίας, τροφοδοτώντας την απασχόληση και συμβάλλοντας στη μείωση της ανεργίας, συνεχίζει να επιβεβαιώνει ο κλάδος των Επικοινωνιών και Μεταφορών στην Ελλάδα. Μάλιστα, προβλέπεται ότι, για το 1ο τρίμηνο του 2018, ο τομέας θα έχει την πιο δυναμική αγορά εργασίας στην Ελλάδα, με τις ισχυρότερες προοπτικές προσλήψεων της τάξης του +21%, την υψηλότερη επίδοση απασχόλησης από όλους τους τομείς της οικονομίας.

Ο τομέας θα έχει την ισχυρότερη αγορά εργασίας το 1ο τρίμηνο του 2018, με τις καλύτερες προοπτικές απασχόλησης απ' όλους τους κλάδους της οικονομίαςΕνώ συνολικά στην ελληνική αγορά τα σχέδια προσλήψεων αποδυναμώνονται σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο σε επτά από τους εννέα τομείς οικονομικής δράσης, ο κλάδος των Επικοινωνιών και Μεταφορών είναι ο ένας από τους δύο που έχουν βελτιωμένες προοπτικές, με τους εργοδότες αναφέρουν αύξηση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες.

Επίσης, οι προθέσεις προσλήψεων για το 1ο τρίμηνο του 2018 ενισχύονται σε πέντε από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Σημαντική αύξηση, 25 ποσοστιαίων μονάδων, καταγράφεται από τους εργοδότες του τομέα των Επικοινωνιών και Μεταφορών. 

Σύμφωνα με την Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της ManpowerGroup για το 1ο τρίμηνο του 2018, η οποία καταγράφει την αναμενόμενη δραστηριότητα στην αγορά εργασίας, οι Έλληνες εργοδότες – συνολικά - καταγράφουν μέτριες προθέσεις προσλήψεων για το 1ο τρίμηνο του 2018. Οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης ανέρχονται σε +13%, με τα σχέδια προσλήψεων να εμφανίζονται αποδυναμωμένα κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σημειώνοντας, ωστόσο, βελτίωση 5 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Οι εργοδότες και στους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας, στην Ελλάδα,  αναμένουν αύξηση του αριθμού των ατόμων που απασχολούν κατά το 1ο τρίμηνο του 2018. 

Διεθνείς Συγκρίσεις
Οι 59.000 εργοδότες από 43 χώρες και επικράτειες, που συμμετείχαν στην έρευνα της ManpowerGroup, απάντησαν στην εξής ερώτηση: “Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η μεταβολή στο συνολικό αριθμό των ατόμων που απασχολούνται στον οργανισμό σας, στην περιοχή ευθύνης σας, κατά τους τρεις επόμενους μήνες, μέχρι και το τέλος Μαρτίου 2018, σε σχέση με το τρέχον τρίμηνο;”

Σύμφωνα με την έρευνα, οι εργοδότες προβλέπουν μικρότερες ή μεγαλύτερες αυξήσεις του αριθμού απασχολουμένων σε 41 από τις 43 χώρες και επικράτειες κατά το διάστημα από τον Ιανουάριο έως και τον Μάρτιο. Και για δεύτερο διαδοχικό τρίμηνο από την αρχή της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης το 2009, σε καμία από τις 43 χώρες και επικράτειες δεν καταγράφονται αρνητικές Προοπτικές. Επιπλέον, οι εργοδότες σε αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Αυστραλίας, της Ιαπωνίας, της Νορβηγίας, της Πολωνίας, της Ρουμανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, καταγράφουν τα ισχυρότερα σχέδια προσλήψεων των τελευταίων πέντε ή και περισσότερων ετών. Επίσης, υπάρχουν ενδείξεις ότι η αστάθεια που παρατηρήθηκε πρόσφατα σε ορισμένες χώρες - και ειδικότερα στη Βραζιλία, την Κίνα και την Ινδία - αρχίζει να φθίνει. Συνολικά, οι προβλέψεις βελτιώνονται ή παραμένουν σταθερές στις περισσότερες χώρες και επικράτειες. 

Ενίσχυση του εργατικού δυναμικού προβλέπεται σε 23 από τις 25 χώρες της περιφέρειας Ευρώπη, Μέση Ανατολή & Αφρική (ΕΜΕΑ) κατά τους πρώτους τρεις μήνες του 2018. Όσοι αναζητούν εργασία στη Ρουμανία και τη Σλοβενία ενδέχεται να ευνοηθούν από τα ισχυρότερα σχέδια προσλήψεων 1ου τριμήνου της περιφέρειας ΕΜΕΑ, ενώ οι πιο αδύναμες προβλέψεις καταγράφονται σε Αυστρία και Ιταλία, με τους εργοδότες και στις δύο χώρες να προβλέπουν αδράνεια στις προσλήψεις κατά το 1ο τρίμηνο του έτους.

Ο αριθμός απασχολούμενων αναμένεται να αυξηθεί και στις οκτώ χώρες και επικράτειες της Ασίας-Ωκεανίας, και οι Προοπτικές τείνουν γενικά να ενισχύονται. Οι εργοδότες στην Ταϊβάν καταγράφουν την πιο αισιόδοξη πρόβλεψη της περιφέρειας αλλά και παγκοσμίως. Οι πιο αδύναμες προβλέψεις της περιφέρειας καταγράφονται από τους εργοδότες στην Κίνα και τη Σιγκαπούρη. 

Συγκρίσεις ανά μέγεθος
Αυξήσεις του αριθμού των απασχολουμένων αναμένονται και στις τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού για το 1ο τρίμηνο του 2018. Οι εργοδότες των μεγάλων επιχειρήσεων καταγράφουν τις ισχυρότερες προοπτικές προσλήψεων, με αισιόδοξες συνολικές προοπτικές απασχόλησης +31%. Παράλληλα, οι εργοδότες στις μεσαίες επιχειρήσεις αναμένουν σταθερή αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, με προοπτικές της τάξης του +16%, ενώ οι προοπτικές που καταγράφουν οι εργοδότες στις Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις είναι της τάξης του +12% και +3%, αντίστοιχα.

Σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο του 2017, οι εργοδότες στις Μεσαίες και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις αναφέρουν αποδυναμωμένες προθέσεις προσλήψεων, με μειώσεις της τάξης των 9 και 4 ποσοστιαίων μονάδων, αντίστοιχα. Ωστόσο, οι εργοδότες στις Μεγάλες επιχειρήσεις καταγράφουν βελτίωση κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες και οι Προοπτικές για τους εργοδότες των Μικρών επιχειρήσεων παραμένουν αμετάβλητες.