Έρευνες - Μελέτες

Αυτοματισμός γραφείου - Περαιτέρω πτώση της ελληνικής αγοράς

printingman

Σε πτωτική πορεία παραμένει ο εγχώριος κλάδος της χονδρικής εμπορίας ειδών αυτοματισμού γραφείου (fax, φωτοτυπικά, πολυμηχανήματα). Το 2016, η αγορά συνέχισε την πτωτική της πορεία και μάλιστα με επιταχυνόμενους ρυθμούς. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Infobank Hellastat, η συνεχιζόμενη υποχώρηση του κλάδου στην Ελλάδα συνδέεται ευθέως με το γεγονός ότι πολλές εταιρείες διαθέτουν όλο και μικρότερους προϋπολογισμούς για την αναβάθμιση ή αντικατάσταση του τεχνολογικού εξοπλισμού τους και γενικότερα για την υλοποίηση έργων ΙΤ.

Ο εγχώριος κλάδος της χονδρικής εμπορίας ειδών αυτοματισμού γραφείου συνέχισε την πτωτική πορεία το 2016Μάλιστα, σύμφωνα με την Infosource το 1ο εξάμηνο ο τομέας των πολυλειτουργικών εκτυπωτών (MFPs) εμφάνισε σημαντική μείωση 12%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Οι μεγαλύτερες απώλειες εντοπίζονται - σύμφωνα με την Infosource - στην αγορά των έγχρωμων Α4 πολυλειτουργικών εκτυπωτών, όπου οι πωληθείσες μονάδες υποχώρησαν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30%.

Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι η Canon κατατάχθηκε στην πρώτη θέση στο σύνολο των πολυλειτουργικών μηχανημάτων με μερίδιο 22,2%, καταγράφοντας αύξηση 3 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σε αντίθεση με τη γενικότερη υποχώρηση του κλάδου. Αναφορικά με την αγορά των έγχρωμων Α3 πολυλειτουργικών εκτυπωτών, η Xerox διατηρήθηκε στην πρώτη θέση με ποσοστό 27,2%, έναντι 24,8% το προηγούμενο έτος.

Ρευστότητα
Οι συντάκτες της έρευνας σχολιάζουν, μάλιστα, ότι οι επιχειρήσεις που προμηθεύουν τους δημόσιους φορείς με πολυμηχανήματα, fax και λοιπά προϊόντα, αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας λόγω των καθυστερημένων πληρωμών. Προβληματική είναι στο μεταξύ και η είσπραξη των οφειλών από τις ιδιωτικές εταιρείες, γεγονός που συνεπάγεται υψηλό πιστωτικό κίνδυνο. 

“Ο κλάδος θα αναπτυχθεί εφόσον επικρατήσουν συνθήκες οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας, που θα επιτρέψουν στις εταιρείες να υλοποιήσουν απρόσκοπτα τους επενδυτικούς τους σχεδιασμούς στον τομέα της τεχνολογίας και μηχανοργάνωσης”, διαπιστώνει η μελέτη. 

Χρηματοοικονομική εικόνα
Η μελέτη της IBHS αναλύει τις οικονομικές καταστάσεις 19 επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης και χονδρικής εμπορίας. Από τα βασικά συμπεράσματα της ανάλυσης είναι ότι ο κύκλος εργασιών υποχώρησε περαιτέρω κατά 3,7%, στα €174,9 εκατ. (2015). Τα δε Κέρδη προ Τόκων Φόρων και Αποσβέσεων (ΚΠΤΦΑ) διαμορφώθηκαν σε €19,41 εκατ., έχοντας αυξηθεί κατά 57,3% από το 2014, ενώ τα Κέρδη προ Φόρων (ΚΠΦ) τριπλασιάστηκαν, φτάνοντας στα €18 εκατ. Στο μεταξύ, το περιθώριο ΚΠΤΦΑ μειώθηκε κατά 2 μονάδες στο 6,8%, ενώ το μέσο περιθώριο ΚΠΦ υποχώρησε στο 4,4%, από 7,2% την προηγούμενη χρήση.

Επιπλέον, η κεφαλαιακή μόχλευση βελτιώθηκε στο επίπεδο του 0,9 προς 1, ενώ οι απαιτήσεις εισπράχθηκαν στους 4 μήνες, με τα αποθέματα να διακρατώνται για περίοδο 2 μηνών.