Δελτία Τύπου ΣΕΠΕ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η δράση ενίσχυσης ψηφιακών γνώσεων & δεξιοτήτων εργαζομένων από τον ΣΕΠΕ

social_sepe_image2

Ιδιαίτερα υψηλό το ποσοστό των επιτυχόντων, 93,83%

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, η Δράση “Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ενίσχυσης των ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων για τη συμμετοχή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Οικονομίας”, σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Το έργο ήταν ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας 2014-2020, ενώ συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στόχος της Δράσης ήταν η δημιουργία επιπλέον προϋποθέσεων και εργαλείων, ώστε οι εργαζόμενοι, αναπτύσσοντας τις κατάλληλες δεξιότητες,  να προωθούν την ψηφιακή μετάβαση της οικονομίας και της κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΠΕ κρίνει αναγκαία και την δια βίου κατάρτιση των εργαζομένων, καθώς ένα μεγάλο ποσοστό καλείται σήμερα να ασχοληθεί με υπηρεσίες που δεν υπήρχαν καν την προηγούμενη πενταετία. Παράλληλα, εκτίμηση  του Συνδέσμου είναι πως τα επαγγέλματα του μέλλοντος θα αξιοποιούν όλο και περισσότερο τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας με ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

Στο πλαίσιο αυτό, η καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων και η ανάπτυξη γνώσεων σε ειδικότητες του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι κρίσιμη για την ενίσχυση των ικανοτήτων και δυνατοτήτων των εργαζομένων.  

Στη Δράση συμμετείχαν 3.000 ωφελούμενοι, από τους οποίους ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα οι 2.815, ποσοστό  επιτυχόντων 93,83%, το οποίο και επιβεβαιώνει την επιτυχία του προγράμματος, αλλά και την ανταπόκριση των υποψηφίων. Από το σύνολο των συμμετεχόντων, το 59,2% ήταν γυναίκες  και το 40,8% άνδρες, από όλες τις περιοχές της χώρας. Η πράξη περιλάμβανε 5 υποέργα, ενώ πραγματοποιήθηκαν συνολικά 14.810 ατομικές συνεδρίες και θεωρητική κατάρτιση 250 ωρών για κάθε συμμετέχοντα. Αναφορικά με το εκπαιδευτικό επίπεδο των ωφελουμένων, το 50% ήταν απόφοιτοι της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου (Master) το 15%, κάτοχοι απολυτηρίου  Γενικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου το 15%, κάτοχοι Πτυχίου Τεχνικού Λυκείου το 8%, και 7% κάτοχοι διπλώματος ΙΕΚ.

Τα αντικείμενα Κατάρτισης - Πιστοποίησης που είχαν να επιλέξουν οι ωφελούμενοι ήταν: Τεχνικός Η/Υ & Δικτύων, Διαχειριστής Δικτύων, Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων, Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού, Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών, Τεχνικός Ασφαλείας Συστημάτων Πληροφορικής, Σύμβουλος Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-Commerce Consultant), Αναλυτής Συστημάτων Πληροφορικής (ICT Analyst) και Διαχειριστής Συστημάτων Πληροφορικής.

Η ειδικότητα που φαίνεται να έχει επιλέξει η πλειοψηφία  των συμμετεχόντων, ήταν εκείνη του Ειδικού Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου, ακολουθεί εκείνη του Ειδικού Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών και τρίτη στις προτιμήσεις ήταν αυτή του Τεχνικού Η/Υ & Δικτύων.

Από το σύνολο των αποκρινόμενων στην έρευνα αξιολόγησης του προγράμματος, σχεδόν η καθολική πλειοψηφία έκρινε θετικά την εκπαιδευτική διαδικασία στο σύνολό της. Παράλληλα, το 44% των αποκρινόμενων απάντησε ότι η συμμετοχή του στις συνεδρίες συμβουλευτικής τον βοήθησε πάρα πολύ στο να διαπιστώσει τις δεξιότητες που διαθέτει, αλλά και να ανακαλύψει κάποιες δεξιότητες ή αδυναμίες, που ίσως δεν γνώριζε και ο/η ίδιος/α ότι διαθέτει.

ΔΤ ΣΕΠΕ 27/12/2023 (WORD)

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Περισσότερα