Νέα Μελών ΣΕΠΕ

Η SingularLogic ολοκλήρωσε με επιτυχία νέο έργο για το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων

singularlogic

Η SingularLogic ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο «Αναβάθμιση, Εμπλουτισμός και Επικαιροποίηση των δυνατοτήτων Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος», που είχε αναλάβει για το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), συνολικού τιμήματος 108.771,54 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Το έργο είχε ως αντικείμενο τον εμπλουτισμό και την αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος του ΜΤΠΥ, που είχε  επίσης υλοποιηθεί στο παρελθόν επιτυχώς από την SingularLogic. Με την υλοποίηση του έργου το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων περνά στην πρωτοπορία άλλων συνταξιοδοτικών/ασφαλιστικών Ταμείων αποκτώντας  ένα εξαιρετικά εξελιγμένο πληροφοριακό σύστημα που καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες του, όσον αφορά τη διαχείριση των φακέλων των Μετόχων και Μερισματούχων του, τον ακριβή και ταχύτατο υπολογισμό των μερισμάτων σε συμφωνία με τις προβλέψεις της τρέχουσας νομοθεσίας καθώς επίσης και την ακριβή λογιστική παρακολούθηση των εσόδων και εξόδων του. 

 Ειδικότερα, το έργο περιλάμβανε:

  • Εκκαθάριση Μητρώου Καταθετών/Μερισματούχων και νέα κωδικοποίηση αποκλειστικά με βάση το ΑΜΚΑ,
  • Νέες αυτοματοποιημένες διαδικασίες και επανασχεδιασμό υφιστάμενων για να ανταποκρίνονται στις αλλαγές της νομοθεσίας και το νέο οργανόγραμμα του ΜΤΠΥ,
  • Νέες αυτοματοποιημένες Φόρμες Δήλωσης  Ε2, Ε9, Δήλωσης Φόρου Εργολάβων και Δήλωσης Φόρου Προμηθευτών,
  • Ανάπτυξη νέας εφαρμογής Διαχείρισης Εισπράξεων - Πληρωμών και πλήρη αυτοματοποίηση της διαδικασίας λογιστικοποιήσεων,
  • Νέα αυτοματοποιημένη διαδικασία υποδοχής και λογιστικοποίησης των κινήσεων μέσω αρχείου από ΕΑΠ (Ενιαία Αρχή Πληρωμών),
  • Νέα Ενιαία διαδικασία διαχείρισης  ληφθέντων / αποσταλμένων  αρχείων του ΜΤΠΥ προς τρίτους. 

Σήμερα, οι μεγάλοι Δημόσιοι Οργανισμοί εμπιστεύονται και αναγνωρίζουν τη SingularLogic ως έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες υλοποίησης μεγάλων έργων πληροφορικής.

Η μεγάλη τεχνογνωσία που έχει αποκομίσει ο Όμιλος, η εφαρμογή δοκιμασμένων μεθοδολογιών και διαδικασιών καθώς και η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών του,   εξασφαλίζουν την επιτυχή διεκπεραίωση των έργων που αναλαμβάνει.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ