Νέα Μελών ΣΕΠΕ

Η Data Communication στηρίζει το έργο της Action Aid συμμετέχοντας στο πρόγραμμα Αναδοχής Παιδιού

datacom

Η Data Communication στηρίζει το έργο της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης Action Aid συμμετέχοντας στο Πρόγραμμα Αναδοχής Παιδιού στο Κατεχόμενο Παλαιστινιακό Έδαφος. Συγκεκριμένα η εταιρία γίνεται ανάδοχος της μικρής Lara  που ζει στη Χεβρώνα της Παλαιστίνης, παρέχοντας υποστήριξη για την ίδια, την οικογένειά της, αλλά και την περιοχή στην οποία ζει προκειμένου να επιτευχθούν μόνιμες βελτιώσεις στην ποιότητα ζωής της.

Η Data Communication στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης επιθυμεί να αποτελεί αρωγό κοινωνικών δράσεων που έχουν αποδέκτες μη προνομιούχα παιδιά. Για το λόγο αυτό έχει από την ίδρυσή της στηρίξει μη κυβερνητικούς οργανισμούς που αναπτύσσουν αντίστοιχο έργο. Μέσα από την συνεργασία της με την Action Aid, η εταιρία ευελπιστεί να συμβάλει από τη δική της πλευρά στη διαμόρφωση καλύτερων συνθηκών για παιδιά που ζουν στις φτωχότερες περιοχές του πλανήτη.

Mε την αφορμή αυτή, η κα Ζωή Δουζένη, Executive Vice President της Data Communication, δήλωσε: «Η Data Communication στηρίζει διαχρονικά οργανισμούς και πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό έργο. Καθώς τα παιδιά αποτελούν μια ευαίσθητη κοινωνική ομάδα, θεωρούμε ότι η στήριξή τους πρέπει να βρίσκεται στις προτεραιότητες όλων μας. Για το λόγο αυτό στηρίζουμε το έργο της Action Aid, ενός οργανισμού που εστιάζει σε προγράμματα με άμεσα αλλά και μακροπρόθεσμα οφέλη για τις κοινωνίες, όπου υλοποιούνται. Ξεκινάμε αναλαμβάνοντας την αναδοχή ενός παιδιού, αλλά ευελπιστούμε άμεσα η συνεργασία μας να επεκταθεί περαιτέρω».

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ