Νέα Μελών ΣΕΠΕ

Το Υπ. Παιδείας επιλέγει τη GLOBO Technologies για έργο Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων υπέγραψε σύμβαση με την GLOBO Technologies για την υλοποίηση έργου πανελλαδικής εμβέλειας, συνολικού προϋπολογισμού 2.450.675€ (με Φ.Π.Α.), που αφορά την «Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Υ και συναφούς εξοπλισμού», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Η ανάθεση έγινε μετά από διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού και αποτελεί μέρος της Πράξης για το πρόγραμμα εισαγωγής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σε Δημοτικά Σχολεία, για μια Ψηφιακά Υποστηριζόμενη Διαδικασία Διδασκαλίας. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Μάιο του 2015.

Συγκεκριμένα, η GLOBO Technologies ανέλαβε την προμήθεια κινητών εργαστηρίων πληροφορικής (φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές σε τροχήλατα ερμάρια), την προμήθεια και εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού και δομημένης καλωδίωσης στις αίθουσες δημοτικών σχολείων, καθώς και την εγκατάσταση λειτουργικών συστημάτων και λογισμικού, ώστε να δημιουργηθούν οι απαραίτητες υποδομές. Επιπλέον, η εταιρεία θα εξοπλίσει την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων με αντίστοιχο κινητό εργαστήριο, που θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου να εφαρμοστεί, ελεγχθεί και υποστηριχθεί κεντρικά η νέα διαδικασία και παράλληλα να σχεδιαστούν άλλες συναφείς πράξεις. Η εταιρεία ανέλαβε και την παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης σε όλη τη διάρκεια του έργου. Αξίζει να σημειωθεί ότι αφορά συνολικά 1.108 Δημοτικά Σχολεία με μεγάλη διασπορά σε όλη την Ελλάδα και με κάποια από αυτά να βρίσκονται σε απομακρυσμένα σημεία της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ