Νέα Μελών ΣΕΠΕ

HR Mobile, η καινοτομία στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού από τη SCAN Information Systems

Η SCAN Information Systems, η πρωτοπόρος ελληνική εταιρεία στα συστήματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, παρουσιάζει τη νέα εφαρμογή HR Mobile, επιβεβαιώνοντας τη φιλοσοφία της για ανταπόκριση στις σύγχρονες και διαφορετικές ανάγκες των επιχειρήσεων που επιθυμούν τη δημιουργία και την ενδυνάμωση ενός πιο ανθρωποκεντρικού και παραγωγικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Το HR Mobile, επεκτείνει το σύστημα ScanHRMS της εταιρίας, και το βάζει κυριολεκτικά «στα χέρια» των εργαζομένων, προσφέροντας τους άμεση πρόσβαση στα δεδομένα τους αλλά και ενεργή συμμετοχή και δραστηριοποίηση στο πλαίσιο του εταιρικού περιβάλλοντος που τους αφορά.  Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που προσφέρει είναι η μείωση του διαχειριστικού κόστους, η αυτοματοποίηση των διαδικασιών, η αμεσότητα στην ενημέρωση και η ενεργοποίηση του προσωπικού. Το HR Mobile είναι διαθέσιμο με τη μορφή “native” application σε iOS (Apple) και σε Android συστήματα, τόσο σε κινητά (Smartphones) όσο και σε tablets.

Ο χρήστης της εφαρμογής βρίσκεται πλέον στο κέντρο διαχείρισης των πληροφοριών σαν εργαζόμενος ή/και σαν manager. Το HR Mobile του προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα λειτουργιών, που σήμερα περιλαμβάνει Εταιρικές ανακοινώσεις, Υπόλοιπα και  Αιτήσεις αδειών, Εγκριτικές ροές, πληροφορίες Εργασιακής σχέσης και Εταιρικού τηλεφωνικού κατάλογου ενώ οι managers μπορούν επιπλέον να διαχειρίζονται στοιχεία της ομάδας τους, όπως το Ημερολόγιο και οι εγκρίσεις αδειών. Το HR Mobile αλληλεπιδρά με το λειτουργικό σύστημα του κινητού,  τόσο για την πραγματοποίηση κλήσεων και την αποστολή e-mails (αξιοποιώντας τον εταιρικό κατάλογο), όσο και μέσω του κέντρου ειδοποιήσεων (notification center), προκειμένου ο εργαζόμενος να λαμβάνει ειδοποιήσεις σε όλες τις καταχωρημένες συσκευές του, ακόμη κι όταν δεν είναι συνδεδεμένος. Τεχνολογικά η εφαρμογή διακρίνεται ακόμα για την ασφάλεια στην επικοινωνία με τη χρήση κρυπτογράφησης και ισχυρών μεθόδων ταυτοποίησης, την πολυγλωσσικότητα, καθώς επίσης και ένα ελκυστικό και εύκολο στη χρήση User Interface.

Σταδιακά η SCAN θα εμπλουτίσει το HR Mobile, και οι επόμενες εκδόσεις θα παρέχουν δυνατότητες για διαχείριση αιτήσεων προς το HR, υποβολή και εγκρίσεις εξοδολογίων, πληροφόρηση για τη μισθοδοτικές παροχές, ημερολόγιο απασχόλησης (ωράρια, repo, απουσίες), πληροφόρηση και αιτήσεις συμμετοχής σε Εκπαιδεύσεις, Αξιολογήσεις και αναζήτηση Υποψηφίων. Επιπλέον περιοχές που προγραμματίζεται να ενισχυθούν είναι η παροχή αναβαθμισμένης και δυναμικής πληροφόρησης με επίκεντρο τους Διευθυντές, η Εταιρική πληροφόρηση (δημοσίευση εταιρικών διαδικασιών, εταιρικά εορτολόγια κλπ.), αλλά και ο εταιρικός κοινωνικός (enterprise social) χαρακτήρας του, με τη δημιουργία ομάδων, συζητήσεων, FAQs κ.α.  Καθ’ όλη την πορεία εξέλιξης του συστήματος, ιδιαίτερη έμφαση θα δίνεται πάντα στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων των συσκευών (τηλέφωνο, ημερολόγιο και επαφές, κάμερα, location services κλπ.), με τρόπο που να μεγιστοποιείται η εμπειρία του χρήστη και η αξία που παίρνει από το σύστημα.   

Για τη χρήση του HR Mobile  είναι φυσικά απαραίτητο το ScanHRMS, το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της SCAN, καθώς και η web-based εφαρμογή του ScanHRMS, το Self Service.

Τα οφέλη του HR Mobile υπογραμμίζει και ο Διευθύνων Σύμβουλος της SCAN Information Systems, κ. Μίκης Πρωτοπαπάς: «Οι ανάγκες των πελατών και της αγοράς μας, μεταφράζονται στη SCAN σε ώριμες τεχνολογικές λύσεις. Επεκτείναμε την εφαρμογή Self Service του ScanHRMS, σχεδιάζοντας το HR Mobile  και φέρνουμε τη διαχείριση του HR «στα χέρια» των εργαζομένων με όλα τα προφανή πλεονεκτήματα. Εκμεταλλευόμενοι τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και τάσεις, ενισχύουμε τη δέσμευση και συμμετοχή των εργαζομένων ενός Οργανισμού αλλά και την αλληλεπίδραση μεταξύ τους, με τη χρήση ενός οικείου και ελκυστικού, για αυτούς, εργαλείου. Πρόκειται για μία επένδυση στο πεδίο του HR και του Internal Communication, από την οποία ωφελούνται πολλαπλά τόσο οι εταιρείες όσο και το ανθρώπινο δυναμικό τους».    

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ