Νέα Μελών ΣΕΠΕ

Η SPACE HELLAS ολοκλήρωσε με επιτυχία την επέκταση του DATA CENTER της MEDITERRANEAN NAUTILUS

Η Space Hellas ανέλαβε την επέκταση του Data Center στις εγκαταστάσεις της Mediterranean Nautilus, στη Μεταμόρφωση. Το έργο ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το πρότυπο TIA-942 για τα Data Centers και περιλαμβάνει την πλήρη διαμόρφωση του χώρου, όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό σύμφωνα με την μελέτη του έργου και τις ειδικές απαιτήσεις του πελάτη, καθώς και την υποχρέωση υποστήριξης ενός έτους.

Συγκεκριμένα, η Space Hellas υλοποίησε όλες τις απαραίτητες εργασίες για τη διαμόρφωση του χώρου, τη στέγαση, στήριξη και τη διασύνδεση του εξοπλισμού. H εταιρία προμήθευσε και εγκατέστησε όλο τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για την διανομή Μέσης και Χαμηλής Τάσης (Ηλεκτρολογικούς πίνακες, ΗΖ, καλωδιώσεις), τα UPS, τα συστήματα ασφάλειας και προστασίας όπως, CCTV, Access Control, πυρανίχνευσης, κατάσβεσης και υγρανίχνευσης. Επίσης, προμήθευσε, εγκατέστησε και έθεσε σε λειτουργία το σύστημα κλιματισμού Close Control, καθώς και τα Συστήματα Διαχείρισης Κτιρίου (BMS).

Να σημειωθεί ότι το νέο Data Center, έχει εμβαδόν 370 m2 περίπου, ο δε προϋπολογισμός του έργου άγγιξε το 1.350.000€ πλέον ΦΠΑ.

Η Μediterranean Nautilus με την νέα επέκταση στο Data Center της στη Μεταμόρφωση, έργο αναφοράς για τη χώρα μας, επεκτείνει την εμπορική της δραστηριότητα προσφέροντας κορυφαίες υπηρεσίες Cloud Based Services και είναι έτοιμη να υποδεχτεί και να εξυπηρετήσει, τόσο τους υφιστάμενους όσο και νέους πελάτες της, με τρόπο ευέλικτο, αποτελεσματικό και ασφαλή.

Η Space Hellas, με πολυετή εμπειρία σε σύνθετα έργα, έχοντας συνεργασίες με τους μεγαλύτερους κατασκευαστικούς οίκους και με πιστοποιημένο προσωπικό, εγγυάται τη μελέτη, την κατασκευή και την υποστήριξη υπερσύγχρονων Data Centers.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ