Νέα Μελών ΣΕΠΕ

Σύμβαση της Q&R με την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. για το «e-pronoia»

Την περασμένη βδομάδα υπεγράφη  η σύμβαση μεταξύ της «QUALITY & RELIABILITY A.E.» και της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου «e-pronoia για τον πολίτη: Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διασύνδεσης & Διαδραστικότητας των Υπηρεσιών Πρόνοιας, Διαδικτυακή Πύλη Πρόνοιας για την εξυπηρέτηση του πολίτη και Σύστημα Ηλεκτρονικής Αναφοράς, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Δράσεων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης», με συμβατική αξία 1.074.395,16€.

Αντικείμενο του Έργου είναι η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον τομέα της Πρόνοιας. Το σύστημα “e-pronoia” στηρίζεται σε 3 κύριους άξονες:

Α1) Ηλεκτρονική πλατφόρμα Διασύνδεσης και Διαδραστικότητας Υπηρεσιών Πρόνοιας (ΗΔΔΥΠ):
Α2) Σύστημα Ηλεκτρονικής Αναφοράς, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Δράσεων κοινωνικής φροντίδας (ΣΗΑΠΑΔ):
Α3) Διαδικτυακή Πύλη Πρόνοιας (ΔΠΠ) για την εξυπηρέτηση του πολίτη:

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου είναι 20 μήνες.

Η Q&R, έχει πολυετή εμπειρία στο χώρο της Πληροφορικής στην Ελλάδα και ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία, με μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων. Στο πελατολόγιο της Q&R συμπεριλαμβάνονται περισσότερες από 250 μεγάλες επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα,

Επίσης ο όμιλος Q&R έχει αναπτύξει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα λογισμικού ψηφιακού βιβλιοπωλείου την οποία προωθεί σε ολόκληρο τον κόσμο, σε τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς, εκδοτικούς οίκους και online βιβλιοπωλεία.  Στην Ελλάδα ο όμιλος της Q&R λειτουργεί με τον Cosmote το μεγαλύτερο online ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο, το Cosmote Βooks (www.cosmotebooks.gr) , και στην Βουλγαρία  με την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Globul (του Νορβηγικού Ομίλου Telenor) το GlobulBooks (www.globulbooks.com).

Βασιζόμενη στην επιτυχημένη αναδιοργάνωση της εταιρείας το τελευταίο έτος, και στα καινοτομικά προϊόντα αυτά που έχει αναπτύξει, ο όμιλος της Q&R σχεδιάζει την περαιτέρω επέκταση σε νέες γεωγραφικές αγορές  των Βαλκανίων, της Ανατολικής Ευρώπης, της Τουρκίας και της Μέσης Ανατολής.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ