Νέα Μελών ΣΕΠΕ

Σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Huawei

huawei728

Μνημόνιο Συνεργασίας τριετούς διάρκειας υπέγραψαν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και η Ηuawei την Δευτέρα 9 Μαϊου στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη. Σκοπός του μνημονίου είναι να παρέχει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου και της Ηuawei στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της εφαρμοσμένης πρακτικής. Στη τελετή υπογραφής παρευρέθηκαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου κ. Νίκος Παπαϊωάννου, ο κ. Huang Hongqi CEO Huawei Technologies South Balkan Region και ο κ. Νίκος Λάζαρης General Manager, Huawei Τεχνολογίες Α.Ε. Με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας παρέχεται η βάση και το πλαίσιο για μελλοντικά έργα με πολλαπλά οφέλη και για τα δύο μέρη όπως η ενίσχυση της εξωστρέφειας, η δημιουργία άμεσης διασύνδεσης με τη βιομηχανία και την αγορά εργασίας καθώς και νέοι ορίζοντες συνεργασίας σε ερευνητικό επίπεδο.

Η Huawei, με παρουσία στην Ελλάδα από το 2005 δραστηριοποιείται στον τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και  παρέχει καινοτόμες λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες σε εταιρείες τηλεπικοινωνιών, επιχειρήσεις και καταναλωτές. Το όραμα και η αποστολή της Huawei είναι να παρέχει έναν πλήρως συνδεδεμένο ψηφιακό κόσμο σε κάθε άτομο, σπίτι και οργανισμό.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), είναι το μεγαλύτερο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι γνωστό ως το  μεγαλύτερο διεπιστημονικό πανεπιστήμιο της χώρας προσφέροντας  ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, καθώς και στην έρευνα σε ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες. Λόγω της ποικιλίας των επιστημονικών του δράσεων, το ΑΠΘ μπορεί να υλοποιήσει ερευνητικά, τεχνολογικά, εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά έργα σε όλους σχεδόν τους επιστημονικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Τομείς συνεργασίας

Το Μνημόνιο περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών και υπηρεσιών, την από κοινού ανάπτυξη μελλοντικών έργων, την παροχή πόρων για ακαδημαϊκούς σκοπούς καθώς και ευκαιριών για συμμετοχή των φοιτητών/τριων σε προγράμματα ανάπτυξης ταλέντων ΤΠΕ και προγράμματα ακαδημαϊκών υποτροφιών της Huawei.

Η Ηuawei θα παρέχει:


1. Δωρεάν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Huawei ICT Academy» για το προσωπικό και τους φοιτητές/τριες του ΑΠΘ κατόπιν συμφωνίας με τις ενδιαφερόμενες Σχολές και Τμήματα του ΑΠΘ.
2. Δωρεάν πρόσβαση στην διαδικτυακή πλατφόρμα (εικονικά εργαστήρια, μαθήματα κ.λπ.) στο προσωπικό και τους φοιτητές/τριες του ΑΠΘ κατόπιν συμφωνίας με τις Σχολές και τα Τμήματα του ΑΠΘ.
3. Τεχνικό υλικό (υλισμικό, λογισμικό) για Εργαστήρια ΤΠΕ ή/και άλλους ακαδημαϊκούς σκοπούς κατόπιν συμφωνίας με τις ενδιαφερόμενες Σχολές και Τμήματα του ΑΠΘ για δοκιμές και πειράματα.
4. Πληροφορίες και διαδικτυακό υλικό σχετικά με έργα τεχνολογίας.


Το Πανεπιστήμιο θα:


1. Προσφέρει στους φοιτητές/τριες την δυνατότητα να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Huawei ICT Academy».
2. Συνεργαστεί με την Huawei σε προγράμματα καλλιέργειας ταλέντων ΤΠΕ, όπως το Seeds for the Future και άλλα προγράμματα ακαδημαϊκών υποτροφιών της Huawei
3. Συνεργαστεί με την Huawei στην  προσαρμογή των μαθημάτων ΤΠΕ στις ελληνικές προδιαγραφές.
4. Ενθαρρύνει τη συμμετοχή του προσωπικού του σε δραστηριότητες, εργαστήρια, εκδηλώσεις που διοργανώνει η Huawei σχετικές με τις ΤΠΕ και θα υποστηρίζει την από κοινού συνεργασία σε μελλοντικά έργα και προγράμματα.


5. Συμμετέχει σε πρωτοβουλίες και έργα «ανοιχτής» τεχνολογίας της Huawei.

Με αφορμή την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με τη Huawei, ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, δήλωσε «Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με προσανατολισμό στην εξωστρέφεια, εγκαινιάζει μία υψηλού επιπέδου συνεργασία με τον τεχνολογικό κολοσσό HUAWEI. Με αυτόν τον τρόπο, το ΑΠΘ ανοίγει τους ορίζοντες των φοιτητών και των νέων επιστημόνων για να αναπτύξουν δεξιότητες, να ενισχύσουν τις γνώσεις τους και να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που δημιουργούνται στην παγκόσμια αγορά, σε επιστημονικά πεδία που έχουν λάβει τεράστια ώθηση τα τελευταία χρόνια, όπως είναι αυτά των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών».

Από πλευράς της Εταιρείας Huawei υπέγραψε ο κ. Huang Hongqi CEO της Huawei Technologies South Balkan Region σημειώνοντας ότι «σήμερα εγκαινιάζουμε την έναρξη της συνεργασίας μας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, εκπαιδευτικό ίδρυμα με υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο και άμεση συνάφεια με τον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).   Προσβλέπουμε σε μία στενή και αμοιβαία επωφελή σχέση που θα προωθεί τους κοινούς μας εκπαιδευτικούς στόχους και θα αποτελέσει την αρχή και την βάση για μια σειρά από κοινού δράσεις με στόχο την καινοτομία, την έρευνα, τις νέες τεχνολογίες καθώς και την ανάδειξη νέων ταλέντων μέσα από την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων τους καθώς και την ανάπτυξή τους, δίνοντας τους ευκαιρίες για περαιτέρω εκπαίδευση και εργασία.»

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ