Νέα Μελών ΣΕΠΕ

H Space Hellas χορηγός στο “Enterprise IT Security Conference”

spacehellas

Η Space Hellas, μια από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρίες στο χώρο του Information και IT Security, συμμετείχε ως χορηγός στο συνέδριο “Εnterprise IT Security”, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 17 Φεβρουαρίου 2015.

Η εταιρία έδωσε το «παρών» στο χώρο του συνεδρίου, ενώ ο Παναγιώτης Καλαντζής, InfoSec Consultant της Διεύθυνσης Δικτυακών Λύσεων, στην παρουσίασή του με θέμα «Enterprise Information Security Governance – A holistic approach», έδωσε μια ολιστική προσέγγιση στην ασφάλεια πληροφοριών και πώς μπορεί να βελτιώσει, εκτός από το επίπεδο ασφάλειας και την κανονιστική συμμόρφωση, τις εσωτερικές λειτουργίες ενός οργανισμού. Παράλληλα, ανέλυσε το αποτέλεσμα που μπορεί να επιφέρει μια τέτοια προσέγγιση στην επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων με μείωση του λειτουργικού κόστους, σε αποδοτικότερα SLAs, στην ελαχιστοποίηση των τεχνολογικών προβλημάτων και περιστατικών και στη βελτίωση της συνολικής αποδοτικότητας του οργανισμού.

Η Space Hellas με πολυετή εμπειρία στο χώρο της ασφάλειας των πληροφοριών, διαθέτει εξειδικευμένα στελέχη που ασχολούνται αποκλειστικά με τη μελέτη και διεκπεραίωση έργων ασφάλειας πληροφοριών και πληροφορικής. Η εταιρία είναι σε θέση να παρέχει, τόσο συμβουλευτικές υπηρεσίες, όσο και συγκεκριμένες λύσεις που θωρακίζουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τους “πόρους’’ της σύγχρονης επιχείρησης. Ακόμα περισσότερο, μέσα από το πλήρως εξοπλισμένο Security Operation Center (SOC), που λειτουργεί σε συνεχή βάση 24x7, μπορεί να παρακολουθεί προληπτικά και να δίνει άμεση λύση σε περιστατικά, πριν ακόμα αυτά γίνουν επιβλαβή για έναν οργανισμό. Το εξειδικευμένο, έμπειρο και πιστοποιημένο προσωπικό της είναι σε θέση να αναλύει σε συνεργασία με τον πελάτη τις εκάστοτε ανάγκες του και να παρέχει λύσεις με στόχο την επίτευξη του επιθυμητού επιπέδου ασφάλειας, με το βέλτιστο συντελεστή κόστους.

H Space Hellas είναι μία από τις λίγες ελληνικές εταιρείες με πιστοποίηση ISO/IEC 27001:2013 για το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών σε επίπεδο Οργανισμού και για το σύνολο των δραστηριοτήτων και των σημείων παρουσίας της εταιρίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Μάλτα, Σερβία, Κύπρο και Ρουμανία).

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ