Νέα Μελών ΣΕΠΕ

Πρόσφατη μελέτη για το Συνολικό Οικονομικό Αντίκτυπο του POL: 192% ROI εντός πέντε ετών

huawei728

Πρόσφατα, η Huawei ανέθεσε στην Forrester Consulting τη διεξαγωγή μιας μελέτης με τίτλο, The Total Economic Impact™ Of Huawei Passive Optical LAN. Σύμφωνα με τη μελέτη, το Return of Investment (ROI) των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τη λύση Passive Optical LAN (POL) της Huawei είναι στο 192% σε περίοδο πέντε χρόνων και η περίοδος απόσβεσης είναι στους 19 μήνες.

Για να πραγματοποιήσουν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν όλο και περισσότερες τεχνολογίες πληροφοριών επόμενης γενιάς, όπως το cloud computing, τα big data και το Internet of Things (IoT). H συνδεσιμότητα δικτύου είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του ψηφιακού μετασχηματισμού για διάφορους κλάδους και αποτελεί τη βασική υποδομή τέτοιων τεχνολογιών. Στην αναλυτική έρευνα της μελέτης Forrester που βασίζεται σε παραδείγματα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη, τον τουρισμό και τις κατασκευαστικές εταιρίες, διαπιστώθηκε ότι η λύση Huawei POL ανακατασκευάζει τοπικά δίκτυα με συνδέσεις full-fiber, multi-service bearing και παθητική μετάδοση σε μεγάλες αποστάσεις. Αυτή η λύση μειώνει την χρήση εξαιρετικά χαμηλής τάσης (ELV) σε ένα χώρο δωματίου, βελτιώνει την απόδοση του O&M και εξαλείφει την ανάγκη για επαναλαμβανόμενες κατασκευαστικές επενδύσεις. Σύμφωνα με την οικονομική ανάλυση, ένα εταιρικό campus με 6000 τερματικά μπορεί να αποκτήσει καθαρή παρούσα αξία (NPV) της τάξεως των 596.000$ σε πέντε χρόνια.

Η μελέτη της Forrester χρησιμοποίησε μια αποκλειστική μεθοδολογία για να ποσοτικοποιήσει τα οφέλη της επένδυσης στην τεχνολογία με βάση τα case studies. Η μελέτη περιγράφει τα επιχειρηματικά οφέλη της λύσης Huawei POL για τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ποσοτικοποιημένων οφελών, των μη ποσοτικοποιημένων οφελών και της ευελιξίας της λύσης. Επιπλέον, καθιερώνεται ένα οικονομικό μοντέλο (Total Economic Impact™) με βάση το εταιρικό campus για να ποσοτικοποιήσει την καθαρή παρούσα αξία (NPV).

Ποσοτικοποιημένα οφέλη:

  • Εξοικονόμηση κόστους του O&M του δικτύου: ενοποιημένη διαχείριση συσκευών POL και O&M σε όλο το δίκτυο, μετάδοση από point-to-multipoint μέσω παθητικών οπτικών διαχωριστών (passive optical splitters), μειώνοντας τους κόμβους συντήρησης και βελτιώνοντας την απόδοση συντήρησης του δικτύου κατά 60%, αποδίδοντας συνολικά πάνω από 535.000 $ σε πέντε χρόνια.
  • Εξοικονόμηση κόστους επέκτασης δικτύου: 75% εξοικονόμηση επένδυσης στην κατασκευή με βάση την απλοποιημένη αρχιτεκτονική POL και τις ελαφριές και εύκαμπτες ίνες, αποδίδοντας  συνολική αξία άνω των 276.000 $ σε πέντε χρόνια.
  • Εξοικονόμηση χρήσης ELV: οι παραδοσιακοί μεταγωγείς ενεργής συσσώρευσης αντικαταστάθηκαν με παθητικούς οπτικούς διαχωριστές, αποδίδοντας συνολικά 96.000 $ σε πέντε χρόνια.


Μη ποσοτικά πλεονεκτήματα: Με βάση την υπερευρυζωνική μετάδοση μέσω ινών, το POL βελτιώνει την εμπειρία του δικτύου στους κλάδους της εκπαίδευσης, της υγείας, της φιλοξενίας και  των κατασκευών, διευκολύνοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την επιχειρηματική ανάπτυξη.

Ευελιξία: Η πράσινη και βιώσιμη υποδομή ινών POL μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις για 30 χρόνια, αποφεύγοντας τις επαναλαμβανόμενες επενδύσεις. Επιπλέον, η λύση POL παρέχει μελλοντική σύγκλιση υπηρεσιών, προωθώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό και βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Στη μελέτη, ο τεχνικός διευθυντής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μιας ομάδας τουριστικών θέρετρων ανέφερε: «Μια από τις βασικές στιγμές που επιτάχυνε πραγματικά την απόφαση να μεταβούμε στο δίκτυο Huawei POL ήταν η περίπτωση όπου το παραδοσιακό δίκτυο ήταν εκτός λειτουργίας σε  ημέρα αιχμής, και είχε ως αποτέλεσμα μια πολύ κακή εμπειρία για τους πελάτες μας.»

Ο IT manager μιας κατασκευαστικής εταιρείας ανέφερε πως: «Το ONU της Huawei μπορεί να λειτουργήσει κάτω από τους 70 βαθμούς Κελσίου, κάτι που καλύπτει τις ανάγκες του  βιομηχανικού μας περιβάλλοντος. Προτιμούμε επίσης να χρησιμοποιούμε δίκτυο PON.»

Η λύση Huawei POL επεκτείνει τις ίνες σε κάθε χώρο, κάθε επιτραπέζιο υπολογιστή και κάθε μηχανή σε σενάρια campus διαφόρων βιομηχανιών, μειώνοντας το κόστος καλωδίωσης, παρέχοντας υψηλή ευρυζωνικότητα, χαμηλό latency και τη δυνατότητα βιώσιμης ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις.

Λεπτομέρειες σχετικά με τη μελέτη, μπορείτε να βρείτε στο link: The Total Economic Impact Of Huawei Passive Optical LAN - Huawei Enterprise

Σημείωση: Το Total Economic Impact (TEI) είναι μια μεθοδολογία που αναπτύχθηκε από την Forrester Research που βοηθά τις εταιρείες να κοινοποιούν την αξία που προσφέρουν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τους στους πελάτες τους, καθώς και να επιδεικνύουν, να αιτιολογούν και να πραγματοποιούν τα οικονομικά οφέλη των δράσεων στον τομέα των ICT τόσο στα ανώτερα στελέχη όσο και σε άλλους βασικούς επιχειρηματικούς φορείς.


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ