Νέα Μελών ΣΕΠΕ

Η Dell Technologies προωθεί τον πραγματικό μετασχηματισμό και την καινοτομία με νέες λύσεις αποθήκευσης, διαχείρισης και προστασίας δεδομένων

dell

Η Dell Technologies (NYSE:DELL) ανακοινώνει νέες και προηγμένες λύσεις αποθήκευσης, διαχείρισης και προστασία δεδομένων, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα την αξία των πληροφοριών των οργανισμών. Με αυτά τα νέα προϊόντα, η Dell Technologies ενισχύει τις επιχειρήσεις στην κατεύθυνση του ψηφιακού τους μετασχηματισμού, με στόχο να διαφυλάττουν την απαραίτητη πληροφορία και να γίνουν πιο ευπροσάρμοστες, ανταγωνιστικές και καινοτόμες.


Ποσοστό 67 τοις εκατό των επικεφαλής επιχειρήσεων αναφέρουν ότι δε θα μπορούν να είναι πλέον ανταγωνιστικοί, αν η επιχείρησή τους δεν αναπτυχθεί περισσότερο στον ψηφιακό τομέα μέχρι το 2020, σύμφωνα με έρευνα της Gartner[i]. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός ξεκινά με το μετασχηματισμό των δομών Πληροφορικής, ο οποίος απαιτεί από τους πελάτες να εκσυγχρονίσουν τα δικά τους data centers με υποδομές που σχεδιάζονται έτσι ώστε να απλοποιούν το τοπίο των δεδομένων, να βελτιστοποιούν τις εφαρμογές σε κάθε κλίμακα, και να διασφαλίζουν το πολυτιμότερο πλεονέκτημα ενός οργανισμού, τα δεδομένα.


Σύμφωνα με τον Jeff Clarke, vice chairman of products and operations, Dell Technologies, «Η δυνατότητα ενός οργανισμού να αξιοποιεί και να εκμεταλλεύεται την ισχύ και την αξία των δεδομένων του, θα κρίνει τους νικητές και τους ηττημένους στην ψηφιακή οικονομία. Για την εμβάθυνση της αξίας των παραδοσιακών πλεονεκτημάτων Πληροφορικής, και την ταυτόχρονη δημιουργία νέων ευκαιριών και μεγαλύτερης αποδοτικότητας, πολλοί οργανισμοί σήμερα επιδιώκουν τον εκσυγχρονισμό των υποδομών ΙΤ, ως ένα κρίσιμο βήμα για να καταστούν περισσότερο ψηφιακοί. Για αυτό το σκοπό στρέφονται στην Dell Technologies και το κορυφαίο, παγκοσμίως, χαρτοφυλάκιο προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών, που τους βοηθά σε αυτό το στόχο».

Κανένας συμβιβασμός με το Dell EMC Unity XT


Ο πρωτοπόρος σε μερίδια εσόδων σε συστήματα εξωτερικών αποθηκευτικών μέσων enterprise[ii] ανακοινώνει την επόμενη γενιά του αποθηκευτικού συστήματος κύριας κατηγορίας Dell EMC Unity. Το Dell EMC Unity XT είναι μέχρι και 2 φορές ταχύτερο από τον προκάτοχό του[iii] και 67% ταχύτερο από τον πλησιέστερο ανταγωνιστή του[iv]. Το σύστημα είναι βελτιστοποιημένο για μεγαλύτερη αποδοτικότητα μέχρι και 5:1 στη μείωση του όγκου δεδομένων και 85% στην αποδοτικότητα συστήματος[v], και είναι σχεδιασμένο για έναν κόσμο πολλαπλών cloud. To Dell EMC Unity XT μπορεί να «τρέχει» στο public cloud, να μετακινεί με ενιαίο τρόπο δεδομένα στο cloud, και διατίθεται ως υπηρεσία μέσω των νέων Dell EMC Cloud Storage Services. Επιπλέον, το Dell EMC Unity μπορεί να αποτελέσει δομικό στοιχείο του Dell Technologies Cloud, ως μέρος μιας επικυρωμένης σχεδίασης. 


Εκεί που οι ανταγωνιστές υποχρεώνονται σε συμβιβασμούς, οι συστοιχίες αποθήκευσης δεδομένων Dell EMC Unity XT είναι σχεδιασμένες για να τους εξαλείφουν, όσον αφορά στην απόδοση και την αποδοτικότητα. Οι νέες πλατφόρμες Dell EMC Unity XT παρέχουν όλη την επεξεργαστική ισχύ που απαιτείται για την ταχύτατη εκτέλεση εφαρμογών, με ταυτόχρονη και σε πραγματικό χρόνο μείωση του όγκου των δεδομένων τους (τόσο σε block όσο και σε file επίπεδο), και την παροχή λειτουργικών data services, παράλληλα. Το Dell EMC Unity XT στηρίζεται σε μια σύγχρονη “active-active” αρχιτεκτονική και είναι έτοιμο για την υποστήριξη NVMe, επιτρέποντας έτσι στους πελάτες να μεγιστοποιούν τις επενδύσεις τους και να επιταχύνουν την πορεία του μετασχηματισμού των υποδομών ΙΤ.


Αξιοποίηση των αδόμητων δεδομένων με το Dell EMC Isilon

Η Dell EMC ενισχύει τις δυνατότητες της κορυφαίας στην αγορά οικογένειας κλιμακούμενων συστημάτων NAS: της σειράς Isilon, με στόχο να βοηθήσει τους πελάτες στην προσπάθειά τους να αξιοποιήσουν τα αδόμητα δεδομένα, παρ’ όλη  την καταιγιστική αύξησή τους από εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης – AI, όπως π.χ. η αυτόνομη οδήγηση, αλλά και εφαρμογές από άλλους κομβικούς κλάδους όπως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η ψυχαγωγία, αλλά και η υγεία. Η νέα γενιά Isilon παρέχει τεράστια κλιμάκωση, προηγμένη ενσωμάτωση και ολοκλήρωση στο cloud και αυξημένη προστασία και ασφάλεια, υποστηρίζοντας έτσι ακόμη και τους πιο απαιτητικούς φόρτους εργασίας.


Το Isilon OneFS 8.2 παρέχει μέχρι και 75% μεγαλύτερη κλιμάκωση, επιτρέπει μέχρι και 252 κόμβους (nodes) και χωρητικότητα 58PB, αποδίδοντας συνολική διαμεταγωγή 945 GB/s ανά συστοιχία[vi]. Με αυτόν τον τρόπο, οι οργανισμοί επιτυγχάνουν ταχύτερα επιχειρηματικά αποτελέσματα με πρωτοφανή απλότητα σε μεγάλη κλίμακα. Επιπλέον, η νέα πλατφόρμα υβριδικού κλιμακούμενου αποθηκευτικού συστήματος NAS, Isilon H5600, που βασίζεται στο OneFS 8.2, παρέχει την ιδανική ισορροπία μεταξύ μέγιστης χωρητικότητας και απόδοσης.


Ενιαία σύνδεση με το public cloud με τις υπηρεσίες Dell EMC Cloud Storage Services


Οι κάθε μεγέθους επιχειρήσεις επιθυμούν την επέκταση των τοπικών τους υποδομών προς το public cloud για πολλαπλές χρήσεις, όπως αποκατάσταση από καταστροφή (disaster recovery - DR), ή  η δοκιμή και η ανάπτυξη εφαρμογών, ή ανάλυση δεδομένων. Με στόχο την υποστήριξη αυτών των αναγκών, η Dell Technologies επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο των λύσεων υποδομών που στηρίζονται στο cloud, με τις νέες υπηρεσίες Dell EMC Cloud Storage Services.


Τα Cloud Storage Services επεκτείνουν τα data centers των πελατών στο cloud, παρέχοντας Dell EMC storage ως υπηρεσία, συνδεδεμένη απευθείας στο public cloud compute. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω παρόχου managed services, που εξασφαλίζει στο Dell EMC Unity, το PowerMax και το Isilon εγκατεστημένα στο data center της επιχείρησης, κατευθείαν – υψηλής ταχύτητας και χαμηλού latency – σύνδεση από το public cloud. Έτσι, οι πελάτες απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα μιας ισχυρής και ανθεκτικής εγκατάστασης του Dell EMC Storage, που αναπτύσσεται παράλληλα με το public cloud, καθώς και τα πλεονεκτήματα και την ευελιξία των multi-cloud επιλογών. Οι πελάτες VMware μπορούν να αξιοποιήσουν την λύση αποκατάστασης από καταστροφή ως υπηρεσία (disaster-recovery-as-a-service - DRaaS) στο VMware Cloud on AWS για ενιαία, επιπέδου enterprise, και με χρέωση ανάλογα με τη χρήση (pay-as-you-go) αποκατάσταση από καταστροφή ως λειτουργία στο cloud.

Ευελιξία και ενσωματωμένη ευφυΐα με το Dell EMC PowerProtect


Το 2018, ο μέσος όγκος δεδομένων που διαχειρίζεται ένας οργανισμός μεγάλωσε κατά 569% παγκοσμίως, σε σύγκριση με το 2016[vii]. Τα τμήματα Πληροφορικής των οργανισμών επειδή αδυνατούν να προβλέψουν πόσα δεδομένα θα χρειαστεί να προστατεύσουν και να διαχειριστούν μέσα στα επόμενα δύο με τρία χρόνια, απαιτούν λύσεις με ανώτερα επίπεδα ευελιξίας και κλιμάκωσης. Για να επιτραπεί στους οργανισμούς να προστατεύουν, να διαχειρίζονται, και να ανακτούν τα δεδομένα σε μεγάλη κλίμακα, ανεξάρτητα με το που βρίσκονται αυτά, η πρωτοπόρος Dell EMC σε εξιδεικευμένες λύσεις backup και recovery δεδομένων[viii], παρουσιάζει νέες λύσεις διαχείρισης δεδομένων με την πλατφόρμα software Dell EMC PowerProtect και την πολυδιάστατη συσκευή Dell EMC PowerProtect X400.


Η πλατφόρμα Dell EMC PowerProtect Software προσφέρει ασφαλή διαχείριση και επαναφορά των δεδομένων, με self-service αλλά και SaaS διαχείριση. Σε περιβάλλον VMware αποτελεί μία σύγχρονη και απλή λύση ολοκλήρωσης προστασίας των δεδομένων (backup/recovery) με αυτοματοποιημένο τρόπο με χρήση πολιτικών ανάλογων με την κρισιμότητα και ενσωμάτωση με το vRealize Automation.


Το Dell EMC PowerProtect X400 διατίθεται ως all-flash ή υβριδική συσκευή αποθήκευσης και διαχείρισης των δεδομένων και υψηλή ευελιξία επέκτασης (scale-up και scale-out). Tο PowerProtect X400 είναι η πρώτη λύση διαχείρισης δεδομένων από την Dell EMC που αξιοποιεί machine learning αλγόριθμους για την έξυπνη εξισορρόπηση φορτίου, με στόχο την προστασία των δεδομένων στην αποδοτικότερη και οικονομικότερη δυνατή τοποθεσία.


Εκτιμώντας σωστά την προστασία των δεδομένων με τη συσκευή Dell EMC Integrated Data Protection Appliance


Για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες επιδιώκουν την βέλτιστη προστασία των δεδομένων τους σε μια ενιαία και ολοκληρωμένη συσκευή, η Dell EMC ανακοινώνει τη διαθεσιμότητα της έκδοσης 8-24TB της δημοφιλούς συσκευής Dell EMC Integrated Data Protection Appliance (IDPA) DP4400. Αυτή η, μικρότερης χωρητικότητας έκδοση του IDPA DP4400 είναι ιδανική για μικρές επιχειρήσεις και απομακρυσμένα γραφεία, και δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης στον ίδιο χώρο, σε μέγεθος μέχρι και 96TB, με απλή αναβάθμιση της άδειας χρήσης.

Dell Technologies Services για το data center

Τα Dell Technologies Services παρέχουν μια σειρά από συμπληρωματικές, κορυφαίες στην κατηγορία τους, υπηρεσίες, οι οποίες βοηθούν τους πελάτες να αξιοποιήσουν στο μέγιστο βαθμό τις επενδύσεις τους στην Dell Technologies. Ειδικοί στις υπηρεσίες παρέχουν στρατηγική καθοδήγηση και τεχνογνωσία που επιταχύνουν την αποκόμιση αξίας και μεγιστοποιούν την αποτελεσματικότητα των αρχιτεκτονικών και λειτουργιών αποθήκευσης και προστασίας των δεδομένων σε περιβάλλοντα πολλαπλών cloud.


Δηλώσεις υποστήριξης


«Με τις καινοτομίες στα μέσα αποθήκευσης και την προστασία δεδομένων, η Dell Technologies σχεδιάζει προηγμένες λύσεις για να βοηθήσει τους πελάτες να εκσυγχρονίζουν τις υποδομές Πληροφορικής και να αξιοποιούν τις επαναστατικές τεχνολογικές τάσεις, για να μετασχηματίζουν τις επιχειρήσεις τους», ανέφερε ο Phil Goodwin, research director, IDC.


«To PowerProtect X400 με scale-up και scale-out δυνατότητα αναβάθμισης, ταιριάζει ιδανικά, τόσο στις τωρινές, όσο και στις μελλοντικές μας απαιτήσεις διαχείρισης δεδομένων», ανέφερε ο Sean Crooks, systems administrator, Rushmore Electric Power Coop. «Με κομψή και μοντέρνα διεπαφή χρήσης, η προστασία και πρόσβαση των εικονικών μας μηχανών VMware και των κρίσιμων εφαρμογών SQL έχει απλοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό».

Διαθεσιμότητα


  • Οι συστοιχίες Dell EMC Unity XT Series θα είναι διαθέσιμες τον Ιούλιο του 2019.
  • Dell EMC Isilon OneFS 8.2 software είναι ήδη διαθέσιμο.
  • Dell EMC Isilon H5600 θα είναι διαθέσιμο τον Ιούνιο του 2019.
  • Dell EMC Cloud Storage Services είναι διαθέσιμες από τον Μάιο του 2019.
  • Dell EMC PowerProtect Software και η συσκευή PowerProtect X400 θα είναι διαθέσιμες από τον Ιούλιο του 2019.
  • Dell EMC IDPA DP4400 8-24TB είναι διαθέσιμη από τον Μάιο του 2019.

Επιπλέον πηγές

  • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα νέα της Dell EMC στην εκδήλωση Dell Technologies World, παρακαλούμε επισκεφθείτε το σχετικό virtual press kit.
  • Συνδεθείτε με την Dell EMC μέσω Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn και DECN.
Σχετικά με το Dell Technologies World 
Το Dell Technologies World πραγματοποιήθηκε μεταξύ 29 Απριλίου και 2 Μαΐου στο Λας Βέγκας, και πρόκειται για την κορυφαία εκδήλωση της εταιρείας, που συγκεντρώνει τις τελευταίες τάσεις, τεχνολογίες και ειδικούς, από τα άκρα των δικτύων, στον πυρήνα και το cloud. Στη διάρκειά της, ειδικοί από όλες τις εταιρείες της Dell Technologies δείχνουν σε πελάτες και συνεργάτες, το διασυνδεδεμένο οικοσύστημα των υποδομών, εφαρμογών, συσκευών και ασφάλειας Πληροφορικής που επιφέρουν πραγματικό μετασχηματισμό σε όλες τις οργανώσεις.


Σχετικά με την Dell Technologies

Η Dell Technologies (NYSE:DELL) είναι μια μοναδική οικογένεια επιχειρήσεων, η οποία βοηθά τους οργανισμούς και τα άτομα, να οικοδομούν το ψηφιακό τους μέλλον και να μετασχηματίζουν τον τρόπο που εργάζονται και ζουν. Η εταιρεία παρέχει στους πελάτες το πλέον εκτεταμένο και καινοτομικό χαρτοφυλάκιο τεχνολογίας και υπηρεσιών, από τα άκρα των δικτύων (edge) μέχρι τον πυρήνα (core) των τεχνολογικών υποδομών και τα περιβάλλοντα cloud. Η οικογένεια Dell Technologies περιλαμβάνει τις εταιρείες Dell, Dell EMC, Pivotal, RSA, Secureworks, Virtustream και VMware.
[i] Εξυπνότερα με την Gartner, Κινητοποιήστε κάθε λειτουργία του οργανισμού για την ψηφιοποίηση. Δεκέμβριος 2018, https://www.gartner.com/smarterwithgartner/mobilize-every-function-in-the-organization-for-digitalization/.

[ii] IDC WW Τριμηνιαίος Παρατηρητής Enterprise Storage Systems, ιστορική έκδοση 4ου τριμήνου 2018, Μάρτιος 2019. Κατάταξη σύμφωνα με έσοδα προμηθευτών.


[iii] Βάσει εσωτερικής ανάλυσης της Dell EMC το 2019 στο Dell EMC Unity 650F με Dell EMC Unity XT 880F @ μέγεθος μπλοκ 8K σε αναγνώσεις 100%, εγγραφές 100% και μικτές εφαρμογές 70:30.


[iv] Βάσει εσωτερικής ανάλυσης της Dell EMC, Μάρτιος 2019, συγκρίνοντας αποτελέσματα δοκιμών 100% ανάγνωσης στα 32KB σε Dell EMC Unity XT 880F έναντι ενός βασικού ανταγωνιστή. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφοροποιούνται.

[v] Βάσει δοκιμής του Dell EMC Unity 2019 στα ποσοστά αποδοτικότητας της εγκατεστημένης βάσης που υποδεικνύουν συγκεκριμένοι πελάτες με 5:1 DRR.


[vi] Το OneFS 8.2 επιτρέπει στους πελάτες να επεκτείνουν την καθαρή τους αποθήκευση δεδομένων μέχρι 75%, μέχρι και 58 PB σε μία συστοιχία Isilon. Το OneFS βελτιώνει την απόδοση κατά 75%, μέχρι και 15.8M IOPS και μέχρι 945 GB/s συνολικής διαμεταγωγής. Το OneFS 8.2 επιτρέπει στους πελάτες να επεκτείνουν το μέγεθος συστοιχίας Isilon κατά 75%, μέχρι και 252 κόμβους σε μία συστοιχία.


[viii] Βάσει συνδυασμένων εσόδων από τον Παρατηρητή IDC 4Q18 Purpose Built Backup Appliance (PBBA) Tracker, με επιλεγμένα τμήματα στην αγορά του software αποθήκευσης από το 4Q18 Storage Software and Cloud Service Qview.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ