Νέα Μελών ΣΕΠΕ

Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 για το σύνολο των δραστηριοτήτων του ΟΤΕ

ote

Κατά το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 πιστοποιήθηκε ο ΟΤΕ για το σύνολο των δραστηριοτήτων του. Η πιστοποίηση αυτή είναι αποτέλεσμα του ανασχεδιασμού όλων των διαδικασιών της εταιρείας, με στόχο την καλύτερη εμπειρία του πελάτη.

Ο Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών και Συστημάτων Πληροφορικής Ομίλου ΟΤΕ, κ. Γιώργος Αθανασόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Η αποτελεσματικότητα μίας εταιρείας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας της. Στον ΟΤΕ, τοποθετώντας τον πελάτη στο επίκεντρο, προχωρήσαμε σε ανασχεδιασμό όλων των διαδικασιών μας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχουν τα συστήματα και οι νέες τεχνολογίες και υιοθετώντας  νέες πρακτικές λειτουργίας. Η πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008, για το σύνολο των δραστηριοτήτων του ΟΤΕ, αποδεικνύει τη δέσμευσή μας να βελτιωνόμαστε συνεχώς ώστε να προσφέρουμε αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους πελάτες μας.»

Για την επίτευξη της πιστοποίησης ο ΟΤΕ εφάρμοσε τα τελευταία δύο χρόνια  νέες πρωτοποριακές μεθόδους ανάλυσης, καταγραφής, και βελτιστοποίησης διεργασιών και διαδικασιών, ενώ σταδιακά προχώρησε και σε κατάργηση παρωχημένων πρακτικών και κανονισμών.

Η πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 αφορά στο σύνολο των δραστηριοτήτων του ΟΤΕ και συγκεκριμένα το «Σχεδιασμό, Ανάπτυξη και Εμπορική Διάθεση Προϊόντων και Υπηρεσιών Επικοινωνιών», το «Σχεδιασμό, Υλοποίηση, Λειτουργία και Συντήρηση Δικτύων, Συστημάτων Επικοινωνιών, Υποδομών Πληροφορικής», τις «Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Πελατών», τις «Υποστηρικτικές Λειτουργίες» και τη «Λειτουργία Καταστημάτων».

Η διαδικασία πιστοποίησης πραγματοποιήθηκε από τον ανεξάρτητο φορέα TUV Hellas (μέλος του TUV Nord Group) και το σχετικό πιστοποιητικό έχει διάρκεια τριών ετών.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ