Νέα Μελών ΣΕΠΕ

Σε 11 εκ ΕΥΡΩ ανέρχεται το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της Q&R

qr

Κατακυρώθηκε στην εταιρεία «QUALITY & RELIABILITY A.E.», με συνολική συμβατική αξία 2.597.863,32€ η υλοποίηση των κάτωθι  έργων:

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη» του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως μέλος της Ένωσης «INTRASOFT INTERNATIONAL S.A. - ALTEC INTEGRATION A.E.  – QUALITY & RELIABILITY A.E.»με συνολική συμβατική αξία 8.460.751,70€ και με ποσοστό 10%. Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε στις 21/7/2014.

 «Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης, Συνταξιοδότησης και Παρακολούθησης Πληρωμών Συντάξεων – Έσοδα – Ασφάλιση – Ενημερότητα» της Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης  Α.Ε. ως μέλος της Ένωσης «ALTEC INTEGRATION A.E. – OTS A.E. – QUALITY & RELIABILITY A.E.» με συνολική συμβατική αξία 1.021.516,70€ και με ποσοστό 40%. Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε στις 5/9/2014.

 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ)» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με συνολική συμβατική αξία 329.764,00€ και με ποσοστό 100%. Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε στις 29/8/2014.

 «Ψηφιακή Πλατφόρμα Οργάνωσης Εθελοντισμού – Συντονισμού Προνοιακού Έργου & Πρότυπο Τηλεματικό Κέντρο» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ως μέλος της Ένωσης «INTRASOFT INTERNATIONAL S.A. – QUALITY & RELIABILITY A.E.» με συνολική συμβατική αξία 2.295.262,35€ και με ποσοστό 20%. Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε στις 6/10/2014.

Σύμφωνα με την υπ’αριθμόν 1312/2-12-2014 Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών  Ενισχύσεων της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. εγκρίθηκε η ένταξη της εταιρείας «QUALITY & RELIABILITY A.E.» στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα/Δράση «ICT4GROWTH» συνολικής δημόσιας χρηματοδότησης 554.365,00€ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Συστήματος Δημιουργίας &Διαχείρισης Διαδραστικού Περιεχομένου Ηλεκτρονικών Εκπαιδευτικών Βιβλίων (edubooks4all)».

Το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο της εταιρείας ανέρχεται σε 11 εκ. ΕΥΡΩ, όλα προερχόμενα από έργα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.

Η αυτόνομη ανοδική πορεία προβλέπεται να ενταθεί στο 2015, όπου μέσα στο εννεάμηνο αυτού αναμένεται η ολοκλήρωση των περισσότερων έργων που έχουν ήδη αναληφθεί.

Η στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας έχει σαν κεντρικό άξονα την εξωστρέφεια με στόχο την αύξηση του κύκλου εργασιών μέσω συνεργασιών και εξαγορών με εξειδικευμένες εταιρείες πληροφορικής που δραστηριοποιούνται σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Τουρκίας και της Μέσης Ανατολής.

O όμιλος Q&R παράλληλα συνεχίζει την ανάπτυξη της ολοκληρωμένη πλατφόρμα λογισμικού ψηφιακού βιβλιοπωλείου την οποία προωθεί σε ολόκληρο τον κόσμο, σε τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς, εκδοτικούς οίκους και online βιβλιοπωλεία.

Στην Ελλάδα ο όμιλος της Q&R λειτουργεί με τον Cosmote το μεγαλύτερο online ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο, το COSMOTEΒooks (www.cosmotebooks.gr), με πάνω από 1.000.000 έντυπα βιβλία και eBooks, μέσω του οποίου καταναλωτές μπορούν να αγοράσουν ψηφιακά και έντυπα βιβλία, καθώς και χαρτικά, CD, DVD και παιχνίδια.

 


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ