Νέα Μελών ΣΕΠΕ

Η SingularLogic συμμετέχει στη διεθνή κοινοπραξία BOUNCE με στόχο την ενίσχυση της επανένταξης των γυναικών με καρκίνο του μαστού στην καθημερινότητα

singularlogic

H SingularLogic, συνεχίζοντας μια μακροχρόνια παράδοση έρευνας και ανάπτυξης εργαλείων πληροφορικής για την Υγεία, συμμετέχει με κεντρικό ρόλο στην διεθνή κοινοπραξία BOUNCE με στόχο την ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων πρόβλεψης του σθένους και ενίσχυσης της πορείας επανένταξης των γυναικών με καρκίνο του μαστού μετά από τη θεραπεία.


Ο καρκίνος του μαστού είναι ο συνηθέστερος τύπος καρκίνου στις γυναίκες παγκοσμίως. Περισσότερες από τις μισές ασθενείς με καρκίνο του μαστού επανέρχονται στην κανονικότητα και συνεχίζουν να εργάζονται.  Στο καινοτόμο Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο «BOUNCE: Προβλέποντας την αποτελεσματική προσαρμογή στον καρκίνο του μαστού και βοηθώντας τις γυναίκες να επανέλθουν», η τεχνολογία συναντά την ιατρική και την ψυχολογία για να διερευνήσει παράγοντες που επηρεάζουν το σθένος και την πορεία επανένταξης ασθενών με καρκίνο του μαστού.


Το τετραετές έργο που ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2017 θα μελετήσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την ικανότητα των ασθενών για επανένταξη μετά από τη θεραπεία. Εμπειρογνώμονες ιατροί και ψυχολόγοι θα αναπτύξουν ένα λειτουργικό πολυπαραγοντικό θεωρητικό μοντέλο πρόβλεψης του σθένους και ενίσχυσης της πορείας επανένταξης των γυναικών με καρκίνο του μαστού, λαμβάνοντας υπ’ όψη σχετικούς κλινικούς, βιολογικούς, κοινωνικούς και ψυχολογικούς παράγοντες. Παράλληλα, εξειδικευμένοι επιστήμονες πληροφορικής, μεταξύ των οποίων και η SingularLogic, θα υλοποιήσουν το θεωρητικό μοντέλο εφαρμόζοντας καινοτόμα υπολογιστικά εργαλεία. Η SingularLogic, μέλος του Ομίλου MIG, έχει αναλάβει να παράξει την τελική ολοκληρωμένη πλατφόρμα που θα υλοποιεί το πολυπαραγoντικό μοντέλο και θα προσφέρει όλες τις υπό ανάπτυξη υπηρεσίες και τα δεδομένα του έργου.


Η αποτελεσματικότητα της ολοκληρωμένης πλατφόρμας που θα υλοποιεί το μοντέλο BOUNCE θα δοκιμαστεί μέσω εκτεταμένης προγνωστικής μελέτης σε μεγάλο αριθμό ασθενών με καρκίνο του μαστού σε αρχικό στάδιο που θα διεξαχθεί σε εξειδικευμένα κέντρα θεραπείας στη Φινλανδία, το Ισραήλ, την Ιταλία και την Πορτογαλία. Ο τελικός στόχος του έργου είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με καρκίνο του μαστού μέσω της ποιοτικής και εξατομικευμένης περίθαλψής τους.


Η διεθνής κοινοπραξία που υλοποιεί το έργο BOUNCE έλαβε χρηματοδότηση ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ από το Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η σχετική πρόταση χρηματοδότησης πήρε σχεδόν άριστη βαθμολογία στο στάδιο της αξιολόγησης, γεγονός που καταδεικνύει τον αναμενόμενο αντίκτυπο του έργου στην κοινωνία. Το έργο BOUNCE συντονίζεται από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Καρκίνου του Ελσίνκι και περιλαμβάνει 9 εταίρους από όλη την Ευρώπη, ειδικούς στους τομείς της ογκολογίας, της πληροφορικής, της ψυχολογίας και της κοινωνικής ιατρικής από τη Φινλανδία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία και το Ισραήλ.


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ