Άλλων Επιχειρήσεων/ Φορέων

Ομιλία Προέδρου ΕΕΤΤ στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Μήνυμα αισιοδοξίας στους νέους για τις επαγγελματικές προοπτικές στον κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) απηύθυνε ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ, κ. Κωνσταντίνος Λουρόπουλος, στο πλαίσιο πρόσφατης εκδήλωσης, που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, για αποφοίτους και μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Στην τοποθέτησή του, ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ παρουσίασε τις προοπτικές του ευρύτερου οικοσυστήματος που αποτελείται από τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ). Συγκεκριμένα, επεσήμανε την εκρηκτική ζήτηση για συνεχώς περισσότερα δεδομένα σε υψηλότερες ταχύτητες και την αλματώδη εξάπλωση των διασυνδεδεμένων και κινητών συσκευών, αλλά και τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις που σημειώνονται στα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα, τις νεοφυείς επιχειρήσεις και την αγορά με την ανάπτυξη του Internet των πραγμάτων και των Μηχανών (Internet of things – machine to machine), το cloud computing, τα big data, την ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών νέας γενιάς κ.ά.

Ο κ. Κ. Λουρόπουλος αποσαφήνισε, επίσης, το ρόλο των Ρυθμιστικών Αρχών, όπως είναι η ΕΕΤΤ, στην παρακολούθηση και ρύθμιση των σχετικών αγορών και τόνισε την ανάγκη συντονισμού με όλους τους εμπλεκόμενους παίκτες, όπως η κυβέρνηση, οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι και οι καταναλωτές, στη χάραξη μιας μακροχρόνιας στρατηγικής για τον κλάδο. Τόνισε, ακόμα, ότι η επένδυση σε νέες τεχνολογίες αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.  Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις προσδοκίες για τη δημιουργία της Ενιαίας Τηλεπικοινωνιακής Αγοράς μέχρι το 2020.

Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ κάλεσε τους νέους να αδράξουν τις ευκαιρίες και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της ψηφιακής οικονομίας.  

Τα κύρια σημεία της ομιλίας του Προέδρου της ΕΕΤΤ, κ. Κ. Λουρόπουλου, είναι διαθέσιμα στο http://www.eett.gr/.