Άλλων Επιχειρήσεων/ Φορέων

Συμφωνία HELLAS SAT - INMARSAT

Ανακοινώνεται σήμερα ότι ο INMARSAT και η HELLAS SAT έχουν υπογράψει συμφωνία για να εκτοξεύσουν ένα κοινό δορυφόρο στην τροχιακή θέση της HELLAS SAT στις 39 Μοίρες Ανατολικά. Ο κοινός δορυφόρος θα φέρει εξοπλισμό για δύο ξεχωριστές χρήσεις: Η πρώτη είναι οι κινητές δορυφορικές υπηρεσίες S Band της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επονομασία EuropaSat, οι οποίες αναπτύσσονται μετά την αδειοδότηση του INMARSAT από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Μάϊο του 2009, με σκοπό την παροχή δορυφορικών υπηρεσιών διασύνδεσης αεροπορικών επιβατών σε Πανευρωπαϊκή κάλυψη. Η δεύτερη χρήση είναι η εγκατάσταση 44 αναμεταδοτών σε με την επονομασία HELLAS SAT 3, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αντικατάσταση του υφιστάμενου δορυφόρου HELLAS SAT 2 και για την περαιτέρω ανάπτυξη των δορυφορικών επικοινωνιών της HELLAS SAT. Ο δορυφόρος θα κατασκευαστεί από την Γαλλική THALES ALENIA SPACE και προγραμματίζεται να εκτοξευθεί εντός του 2016.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της HELLAS SAT και CEO του ARABSAT κ. Khalid Balkheyour  δήλωσε: «Αυτή η συμφωνία πληροί αφενός τις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει προς τους μετόχους της ARABSAT για την επέκταση των εργασιών της εταιρείας μας με την εξαγορά της HELLAS SAT και αφετέρου ο δορυφόρος HELLAS SAT 3 πληροί της υποχρεώσεις της HELLAS SAT έναντι των πελατών και συνεργατών της για τη διατήρηση και επέκταση των εργασιών της, καθιστώντας την τροχιακή θέση των 39 μοιρών Ανατολικά σε μια από τις κυρίαρχες δορυφορικές θέσεις για παροχή συνδρομητικών τηλεοπτικών δορυφορικών υπηρεσιών. Η συμφωνία που υπογράφηκε είναι η πρώτη συμφωνία κατασκευής δορυφόρου ανάμεσα στο επενδυτικό σχέδιο για την κατασκευή 4 δορυφόρων του Ομίλου ARABSAT/HELLAS SAT που έχουν ανακοινωθεί πρόσφατα.»

Ο Rupert Pearce, CEO του INMARSAT δήλωσε: «Στην Βόρεια Αμερική υπάρχει ραγδαία ανάπτυξη των υπηρεσιών διασύνδεσης των επιβατών αεροσκαφών.  Η επιτυχία του δικτύου Αέρος-Εδάφους GoGo έχει εξαναγκάσει την ΑΤ&Τ, έναν από τους μεγαλύτερους τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς παγκοσμίως,  για να επενδύσει στην ανάπτυξη ενός δεύτερου ανταγωνιστικού δικτύου κινητών επικοινωνιών για τους επιβάτες των αεροπλάνων. Ανεξάρτητες έρευνες προβλέπουν ότι οι υπηρεσίες διασύνδεσης κατά την διάρκεια των αεροπορικών πτήσεων θα αποτελέσει μέχρι το 2020 μια ξεχωριστή αγορά πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η κατασκευή ενός κοινού δορυφόρου με τη HELLAS SAT που ανακοινώνεται σήμερα θα αποτελέσει μια μεγάλη επιχειρηματική ευκαιρία για τον INMARSAT που αναμένεται να προσδώσει κερδοφόρα ανάπτυξη στα χρόνια που έρχονται με μια ισχυρή απόδοση στην αρχική επένδυση»

Οι δύο εταιρείες HELLAS SAT και INMARSAT συμφωνούν ότι ο κοινός δορυφόρος θα ελαττώσει σημαντικά το κόστος της επένδυσης και για τα δύο μέρη.

Ο Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς, CEO της HELLAS SAT σχολίασε περαιτέρω: «Η HELLAS SAT θα συνεχίσει να αναπτύσσει την τροχιακή θέση των 39 μοιρών Ανατολικά ώστε να καταστεί μια από τις κυρίαρχες θέσεις για την παροχή καινοτόμων τηλεοπτικών υπηρεσιών. Ο  νέος δορυφόρος HELLAS SAT 3 - IS, ο οποίος θα ελέγχεται από ελληνικό έδαφος από τους μηχανικούς της HELLAS SAT, θα εξυπηρετήσει τους υφιστάμενους και μελλοντικούς πελάτες της Εταιρείας μας με επιπλέον δορυφορική χωρητικότητα. H HELLAS SAT σκοπεύει να εκτοξεύσει την εντός του 2017 ακόμα ένα δορυφόρο με την ονομασία HELLAS SAT 4  με ευρεία και ισχυρή δορυφορική κάλυψη στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική για πολλαπλές και καινοτόμες υπηρεσίες δεδομένων και δορυφορικής τηλεόρασης. Επιπρόσθετα από το νέο δορυφόρο HELLAS SAT 4 θα παρέχονται οι καινοτόμες δορυφορικές υπηρεσίες Ka μέσα από πολλαπλές δορυφορικές δέσμες. Η συστοιχία  των δύο δορυφόρων HELLAS SAT 3 και HELLAS SAT 4 στην ίδια τροχιακή θέση των 39 μοιρών Ανατολικά, θα παρέχει αφενός ύψιστη αξιοπιστία, εφεδρεία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τους πελάτες της HELLAS SAT που θα παρέχουν στους καταναλωτές δορυφορική συνδρομητική τηλεόραση και αφετέρου θα διασφαλίζει την απρόσκοπτη και αειφόρο ανάπτυξη της HELLAS SAT για τα επόμενα 20 χρόνια.  Ο δορυφόρος HELLAS SAT 4 περιλαμβάνεται ήδη στο αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ομίλου και αυτές τις μέρες αξιολογούνται οι προσφορές των κατασκευαστών.»

Οι κύριοι Khalid Balkheyour και Rupert Pearce κατέληξαν από κοινού: «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από τις δυνατότητες αυτού του έργου το οποίο θα επιφέρει σημαντικές αποδόσεις στην όλη επένδυση για τους μετόχους των δύο Εταιρειών παρέχοντας συν τω χρόνω σε όλη την Ευρώπη νέες συναρπαστικές και καινοτόμες υπηρεσίες στους επιβάτες των αεροσκαφών, ελαττώνοντας ταυτόχρονα το επενδυτικό ρίσκο. Με την κατανομή του κόστους της επένδυσης   στα επόμενα χρόνια μπορούμε από κοινού να αυξήσουμε σημαντικά την αξία της κοινής επένδυσης προς όφελος των μετόχων μας»