Άλλων Επιχειρήσεων/ Φορέων

Προσλήψεις προβλέπουν οι εταιρείες

Πάνω από το 40% των εταιρειών είναι σε τροχιά προσλήψεων έως το τέλος του 2014. Η πλειοψηφία των εταιρειών αυτών προσλαμβάνει με μισθούς έως και 20% χαμηλότερους από αυτούς που έδιναν προ κρίσης. Μία στις τρεις εταιρείες σκέφτεται να δώσει αυξήσεις έως 3% το επόμενο εξάμηνο. Ο Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας για το 2014 σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποίησε το τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας του ALBA Graduate Business School at the American College of Greece και διεξάγεται με την χορηγία του Kariera.gr ανέβηκε για πρώτη φορά μετά από 5.5 χρόνια πάνω από το 100 (109.81),  γεγονός που μεταφράζεται σε μικρή αύξηση των δραστηριοτήτων προσέλκυσης και επιλογής νέων στελεχών και βρίσκεται κοντά στα επίπεδα του 2008 αφού παρουσίασε άνοδο 13 μονάδες από το προηγούμενο εξάμηνο. Μπορεί βέβαια οι εταιρείες να αρχίζουν να προσανατολίζονται στην πρόσληψη νέων εργαζομένων αλλά όχι με τα επίπεδα μισθών του 2008.

Η έρευνα για το 2014 διεξήχθη κατά το χρονικό διάστημα Φεβρουάριος-Μάιος 2014 και τα αποτελέσματα συνοψίζονται ως εξής:

Για το προηγούμενο εξάμηνο:

1. Μόνο το 14% των επιχειρήσεων του δείγματος ενδέχεται να προβεί σε μείωση του εργατικού δυναμικού το επόμενο εξάμηνο (28% το προηγούμενο εξάμηνο). Το 41,5% των εταιρειών θα πραγματοποιήσει προσλήψεις. Το 44,4% δε θα προβεί σε καμία ενέργεια.

2. Το 36,6% των εταιρειών θα δώσει αυξήσεις έως 3% μέσα στο 2014.

3. Άνοδο γύρω στο 60% στις ενέργειες προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού αναμένεται στον κλάδο των Υπηρεσιών, ενώ υψηλά ποσοστά αναμένουν οι Κατασκευαστικές, οι Φαρμακευτικές και οι εταιρείες Τουρισμού.  Οι υπόλοιποι κλάδοι προσδοκούν άνοδο  στις ενέργειες πρόσληψης νέων εργαζομένων 20-35%.

4. Και σε αυτό το εξάμηνο συνεχίζεται η προτίμηση των επιχειρήσεων προς τα νεαρά στελέχη/ αποφοίτους (49,6%)

5. Όσες εταιρείες προχωρήσουν σε προσλήψεις θα στραφούν κυρίως στους τομείς των Πωλήσεων, της Εξυπηρέτησης Πελατών, της Πληροφορικής και του Marketing.

6. Τα website αναζήτησης εργασίας παραμένουν για τις εταιρείες η πιο δημοφιλής μέθοδος προσέλκυσης και αναζήτησης προσωπικού. Ακολουθούν, η ενδο-εταιρική αναζήτηση για εσωτερική κάλυψη θέσεων, οι εταιρικές βάσεις βιογραφικών, τα εταιρικά web sites και η μέθοδος αναζήτησης που σχετίζεται με το κοινωνικό περιβάλλον των εργαζομένων (από στόμα σε στόμα). Η αναζήτηση προσωπικού μέσω των κοινωνικών δικτύων έχει αυξηθεί ιδιαίτερα τα 2 τελευταία χρόνια. Οι δύο πιο επιτυχημένες μέθοδοι σε σχέση με το πλήθος των εταιριών που την χρησιμοποίησαν είναι οι head hunters και τα επαγγελματικά περιοδικά

7. Το 63% των εταιρειών χρησιμοποιεί τις συνεντεύξεις ως το βασικό εργαλείο επιλογής προσωπικού, ενώ το 26,7% χρησιμοποιεί και άλλα εργαλεία όπως ψυχομετρικά τεστ και τεστ δεξιοτήτων (Η/Υ, ξένων γλωσσών κλπ) το 13.9%. τα ψυχομετρικά τεστ και τα τεστ δεξιοτήτων όμως παρουσιάζονται ως πιο αποτελεσματικά εργαλεία επιλογής προσωπικού συγκριτικά με τις συνεντεύξεις.

Ειδικό θέμα «Οικονομική Κρίση και Παροχές»:

1. Το 57,8% των εταιρειών δηλώνει ότι έχει επηρεαστεί πολύ ή και δραματικά από την οικονομική κρίση. Μόνο το 2,2% των εταιρειών δηλώνει ότι έχει μείνει τελείως ανεπηρέαστο.

2. Μία στις δύο εταιρείες μείωσε συνολικά τους μισθούς από το 2009 μέχρι σήμερα έως 5%. Το 38.3% των εταιρειών μείωσε 5-20% τους μισθούς, ενώ το 14.1% έκανε περικοπές πάνω από 20%. Οι μειώσεις ήταν συχνότερες και μεγαλύτερες σε μεσαία και υψηλόβαθμα στελέχη.

3. Το τελευταίο εξάμηνο μόνο, το 28,9% των εταιρειών  έχει προβεί σε απολύσεις ενώ το 28,1% έχει μειώσει μισθούς, ποσοστά μειωμένα συγκριτικά με το 2013.

4. Το 25% των εταιρειών θεωρεί πιθανό ή πολύ πιθανό να μειώσει την εκπαίδευση των εργαζομένων τους, ενώ το 15,3% θα προβεί σε μειώσεις μισθών (ποσοστό μειωμένο συγκριτικά με προηγούμενα έτη. Το 4,7% μόνο των εταιρειών σκέφτεται να μετεγκαταστήσει τμήμα ή ολόκληρη την εταιρεία στο εξωτερικό.

5. Πέρα από τους μισθούς μου μειώθηκαν στο υπάρχον προσωπικό οι μισθοί των νέων υπαλλήλων που προσλαμβάνονται τώρα, είναι επίσης μειωμένοι στο 72.7% των εταιρειών που απάντησαν στην έρευνα. Τα νέα επίπεδα μισθών είναι έως και 20% χαμηλότερα στο 80,9% των περιπτώσεων.

6. Μόνο το 55.3% είναι διατεθειμένο να επαναφέρει τους μισθούς στα επίπεδα προ κρίσης, αλλά στην πλειοψηφία τους οι εταιρείες δεν γνωρίζουν πότε θα το κάνουν αυτό. Μόνο ένα 10% του συνόλου των εταιρειών σκοπεύει να επαναφέρει τους μισθούς στα επόμενα 2 χρόνια.

7. Η πλειοψηφία των εταιρειών δεν έχει μετατρέψει εργασιακές συμβάσεις από πλήρη απασχόληση σε μερική ή ωρομίσθια (78.7%).

8. Το 62.8% των εταιρειών του δείγματος δεν προσλαμβάνει με τον κατώτατο μισθό που ορίζεται από την Νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

9. Μόνο το 30.5% των εταιρειών έχει χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών».

10. Οι εταιρείες κυρίως έχουν καταφέρει να μειώσουν τα λειτουργικά τους έξοδα και να βελτιώσουν τα κέρδη τους, παρατηρείται όμως μείωση στην αφοσίωση του προσωπικού και στην αποδοτικότητά του κυρίως στον κλάδο των υπηρεσιών.

11. Μία στις 2 εταιρείες προσπάθησε να αντισταθμίσει με άλλους τρόπους ή άλλες παροχές τη μείωση των μισθών.

12. Οι εταιρείες με σκοπό να αντισταθμίσουν  την μείωση των μισθών, στράφηκαν κυρίως σε δραστηριότητες ενίσχυσης του καλού εργασιακού κλίματος (π.χ. εορτασμοί, βραβεύσεις κλπ). Ενίσχυσαν τις ομαδικές παροχές όπως τα ασφαλιστικά προγράμματα ενώ έδωσαν περισσότερη έμφαση στην ανάπτυξη και εκμάθηση νέων δεξιοτήτων, στην παροχή διατακτικών δώρων, στα εκπαιδευτικά προγράμματα με προσανατολισμό στην θετική ψυχολογία καθώς και σε δραστηριότητες κοινωνικής προσφοράς και προγράμματα εθελοντισμού.

Η  έρευνα  έχει ως στόχο την καταγραφή των τάσεων που επικρατούν στις διαδικασίες προσέλκυσης και επιλογής στελεχών αλλά και την καταγραφή των προσδοκιών για τους επόμενους έξι μήνες, στην Ελλάδα. Η συλλογή στοιχείων για το 2015 θα διενεργηθεί κατά την περίοδο Φεβρουάριο-Μάιο 2015. Αναλυτικότερα τα αποτελέσματα της έρευνας καθώς και την πλήρη στατιστική ανάλυση και τα γραφήματα μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα: http://www.alba.edu.gr/RCI/Pages/Reports.aspx

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Ζωή Κουρουνάκου (210 8964531, zkouroun@alba.edu.gr).