Άλλων Επιχειρήσεων/ Φορέων

Διεθνές Συνέδριο WIRE 2014: Η έξυπνη εξειδίκευση και η καινοτομία οδηγούν τις Περιφέρειες στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα

Το WIRE 2014, το σημαντικότερο ευρωπαϊκό φόρουμ διαλόγου για την περιφερειακή ανάπτυξη και καινοτομία, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή στην Αθήνα.

Η έξυπνη εξειδίκευση, η καινοτομία και η οικονομία της ανοικτής γνώσης αναδεικνύονται σε βασικούς μοχλούς ανάπτυξης των Περιφερειών και τόνωσης της ανταγωνιστικότητας. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα του διεθνούς συνεδρίου "Week of Innovative Regions in Europe 2014" (WIRE V, Εβδομάδα Καινοτόμων Περιφερειών στην Ευρώπη) που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην Αθήνα (Αίγλη Ζαππείου) στις 12-13 Ιουνίου. Το WIRE 2014 συγκέντρωσε 60 ομιλητές και 350 συμμετέχοντες από 30 χώρες, σε ένα διεθνές γεγονός με επίκεντρο την περιφερειακή διάσταση της καινοτομίας. Tο συνέδριο παρακολούθησαν ζωντανά μέσω Διαδικτύου περισσότερα από 1.000 άτομα.

Το συνέδριο WIRE 2014 που διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έριξε τα φώτα της ευρωπαϊκής σκηνής στην Αθήνα, και πιο συγκεκριμένα στο διάλογο για τις βιώσιμες περιφερειακές πολιτικές των χωρών του Νότου σε περίοδο οικονομικής κρίσης.

Ο κόσμος της έρευνας, των επιχειρήσεων και της πολιτικής συναντήθηκε για πέμπτη συνεχή χρονιά στο σημαντικότερο ευρωπαϊκό φόρουμ διαλόγου για την περιφερειακή ανάπτυξη, για να ανταλλάξει ιδέες και προτάσεις με άξονα τη νέα πολιτική συνοχής για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που προσφέρονται στις Περιφέρειες. Στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διεθνών φορέων, όπως ο ΟΟΣΑ και η Παγκόσμια Τράπεζα, εκπρόσωποι Περιφερειών και ΟΤΑ, αλλά και επιχειρήσεων και ερευνητικών/ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, είχαν την ευκαιρία για δύο ημέρες να μοιραστούν εμπειρίες και καλές πρακτικές για τη διαμόρφωση και την αποτελεσματική υλοποίηση των Στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης σε κάθε Περιφέρεια, με βάση την καινοτομία και τα πλεονεκτήματά τους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν οι παρουσιάσεις εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις δυνατότητες που δίνονται στις Περιφέρειες να αξιοποιήσουν τα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα, όπως τον Ορίζοντα 2020 που θα διαθέσει 80 δισ. ευρώ για έρευνα και καινοτομία, αλλά και τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (στις πλέον ανεπτυγμένες Περιφέρειες, τουλάχιστον του 80% των πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης θα διατίθεται για την καινοτομία, ενώ το αντίστοιχο μερίδιο στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες θα είναι 50%). 

Την εκδήλωση τίμησε με τη συμμετοχή της η Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Έρευνας, Καινοτομίας και Επιστήμης, Μόιρα Γκέγκεν-Κουίν, η οποία στην ομιλία της αναφέρθηκε στις νέες πρωτοβουλίες και τα προγράμματα της Επιτροπής για την ενίσχυση της καινοτομίας και ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για καίριες μεταρρυθμίσεις για να αντιμετωπίσει η Ευρώπη το ολοένα διευρυνόμενο χάσμα ανάμεσα στις Περιφέρειες σε θέματα έρευνας και καινοτομίας. Διαπιστώνοντας ότι η οικονομική κρίση βρίσκεται ναι μεν σε ανάκαμψη, ωστόσο ακόμα σε εύθραυστες ισορροπίες, η Επίτροπος κάλεσε τις εθνικές και περιφερειακές αρχές να επενδύσουν στην έρευνα και καινοτομία, και μάλιστα να δώσουν προτεραιότητα στους τομείς που επιδεικνύουν συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, δηλαδή να επενδύσουν στην Έξυπνη Εξειδίκευση (Smart Specialisation).

Απευθύνοντας χαιρετισμό στο συνέδριο, ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Δρ. Χρήστος Βασιλάκος αναφέρθηκε στον στόχο για αύξηση των δαπανών για την έρευνα, από 0,69% του ΑΕΠ το 2012, στο 1,2% το 2020. Επίσης, υπογράμμισε την ανάγκη αξιοποίησης από τις ελληνικές Περιφέρειες των ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων για Έρευνα, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα, γεγονός που θα συμβάλλει στην ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και στην αύξηση της απασχόλησης. Παράλληλα, κάλεσε τις Περιφέρειες να ολοκληρώσουν το σχεδιασμό Στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης με τη συμμετοχή του επιχειρηματικού & ερευνητικού κόσμου και με την υποστήριξη της ΓΓΕΤ.

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής  Μανώλης Αγγελάκας επεσήμανε την ανάγκη να δώσουν οι Περιφέρειες προτεραιότητα στη συνεργασία με τις επιχειρήσεις, τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα, γεγονός που θα οδηγήσει και στην αύξηση των θέσεων εργασίας. Όπως ανέφερε, κλειδί σε αυτή την προσπάθεια θα είναι η εξάλειψη της γραφειοκρατίας στις Περιφέρειες, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

Εκπροσωπώντας τη νέα Περιφερειάρχη Αττικής Ρένα Δούρου, ο Γιώργος Καραμέρος υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια Αττικής θα αξιοποιήσει όλα τα ευρωπαϊκά και εθνικά χρηματοδοτικά εργαλεία για να ενισχύσει την κοινωνική προστασία και να πετύχει την παραγωγική ανασυγκρότηση, την οικολογικά βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και την καλύτερη ποιότητα ζωής.

Η Δρ Εύη Σαχίνη, Διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), αναφέρθηκε στον νέο ρόλο που αποκτούν τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα, οι επιχειρήσεις και οι περιφερειακοί φορείς, στο πλαίσιο της νέας οπτικής για την καινοτομία, με τις Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης, που χαρακτηρίζει την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Υπογράμμισε ότι το ΕΚΤ υποστηρίζει με τις δράσεις και τις υπηρεσίες του τους παραπάνω φορείς, έχοντας κεντρικό ρόλο στη διαχείριση της αλυσίδας της γνώσης, καθώς διαθέτει οργανωμένο ψηφιακό περιεχόμενο που παράγεται από την ακαδημαϊκή/ερευνητική κοινότητα της χώρας, καταγράφει την ερευνητική δραστηριότητα και παρέχει δεδομένα σε φορείς Έρευνας & Ανάπτυξης, ενώ διαθέτει δίκτυα συνεργατών σε όλη την ελληνική περιφέρεια.

Με αναφορά στις βασικές προτεραιότητες της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, η ευρωβουλευτής Ρόδη Κράτσα επεσήμανε ότι η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάκαμψη της οικονομίας, αποτελώντας τη μεγαλύτερη πηγή επενδύσεων στην πραγματική οικονομία. Στην ομιλία της παρουσίασε "ιστορίες επιτυχίας" Περιφερειών σε όλη την Ευρώπη που αξιοποίησαν ευρωπαϊκούς πόρους για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, όπως: Πόλοι Ανταγωνιστικότητας (Γαλλία), έργο SMART+ για υποστήριξη περιφερειακών επιχειρήσεων (με τη συμμετοχή 6 περιφερειών, μεταξύ των οποίων και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας), το παράδειγμα της πόλης Λίβερπουλ στην Αγγλία, το τεχνολογικό πάρκο Berlin Adlershof.    

Από την πλευρά του ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΟΣΑ, καθηγητής Γεώργιος-Στυλιανός Πρεβελάκης, πρότεινε στις Περιφέρειες να ενισχύσουν την εξωστρέφειά τους, να ενδυναμώσουν τη συνεργασία τους με την ελληνική Διασπορά και να αναπτύξουν ένα πνεύμα "περιφερειακού πατριωτισμού" που αναδεικνύει το ξεχωριστό πολιτιστικό κεφάλαιό τους. Τη συνεδρία έκλεισε ο Dominique Foray (διευθυντής του CEMI, Πολυτεχνική Σχολή της Λωζάνης) παρουσιάζοντας τις δυνατότητες και τις προκλήσεις της Έξυπνης Εξειδίκευσης για τις Περιφέρειες και πώς αυτή μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερη Έρευνα & Ανάπτυξη.

Στον επίσημο δικτυακό τόπο του συνεδρίου (www.wire2014.eu), που ανέπτυξε και διατηρεί το ΕΚΤ, αλλά και στις σελίδες του συνεδρίου στα κοινωνικά δίκτυα (#WIRE2014eu), θα φιλοξενηθούν το προσεχές διάστημα όλες οι παρουσιάσεις των ομιλητών και τα βίντεο του συνεδρίου, υποστηρικτής του οποίου ήταν η ΝΕΡΙΤ, καθώς και αποκλειστικές συνεντεύξεις με ομιλητές και συμμετέχοντες, μαζί με μια εκτεταμένη απολογιστική έκδοση. Στόχος είναι να συγκεντρωθεί και να διαδοθεί όλο το πολύτιμο υλικό που παρήχθη κατά τη διάρκεια του WIRE 2014, ώστε να αποτελέσει έναν οδηγό για τις Ελληνικές Περιφέρειες που σχεδιάζουν και υλοποιούν πολιτικές για την Έρευνα, την Ανάπτυξη και την Καινοτομία.

Βασικά σημεία εισηγήσεων στο WIRE 2014

Η Έξυπνη Εξειδίκευση, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των Περιφερειών

Στα οφέλη της Έξυπνης Εξειδίκευσης για τις Περιφέρειες της Ευρώπης επικεντρώθηκε η δεύτερη συνεδρία, με τον Οctavi Quintana Trias (Ειδικός Σύμβουλος στην Ομάδα Δράσης για τις Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) να υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη είναι μέρος της λύσης και μπορούν να βοηθήσουν να ξεπεράσουμε την οικονομική κρίση, καθώς αποτελούν μονόδρομο για την αλλαγή του μοντέλου ανάπτυξης στην Ευρώπη.

Η Charlina Vitcheva (Διευθύντρια στο Τμήμα Έξυπνης & Βιώσιμης Ανάπτυξης και Νότιας Ευρώπης της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) τόνισε ότι η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης είναι ευρύτερη ακόμη και από την Πολιτική Συνοχής της ΕΕ. Παράλληλα, παρουσίασε τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, τις συνέργειες και τις θεματικές προτεραιότητες της νέας διαρθρωτικής πολιτικής, σύμφωνα με την οποία μέσα στο 2014-2020 θα επενδυθούν περισσότερα από 182 δισ. ευρώ στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της Ευρώπης. Η απορρόφηση της χρηματοδότησης εξαρτάται από την ικανότητα της κάθε περιφέρειας να αναπτύξει Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης. Αυτές με τη σειρά τους μπορούν να αποδώσουν, όπως ανέφερε, μόνο αν υπάρχει σωστή πολιτική καθοδήγηση, συμμετοχή των επιχειρήσεων και των ερευνητικών φορέων στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή τους, αλλά και κατάλληλη διοικητική υποστήριξη.

Στις προκλήσεις και στα εμπόδια που μπορεί να συναντήσει η εφαρμογή της Έξυπνης Εξειδίκευσης επικεντρώθηκε ο Manuel Palazuelos Martinez από το Ινστιτούτο Τεχνολογικών Μελετών του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωστόσο, οι προκλήσεις αλλά και τα οφέλη από μια επιτυχημένη περιφερειακή πολιτική διαφάνηκαν με τον καλύτερο τρόπο μέσα από τα παραδείγματα που είχαν να καταθέσουν εκπρόσωποι από τις Περιφέρειες της Ναβάρας (Ιταλίας) και Σκάνης (Σουηδίας), αλλά και της Περιφέρειας Αττικής όπου αναδείχθηκαν οι δυσκολίες για τον σχεδιασμό πολιτικής για την καινοτομία εν μέσω κρίσης.

Η επιχειρηματικότητα μοχλός για την Καινοτομία στις Περιφέρειες

Ο πρωταγωνιστικός ρόλος του επιχειρηματικού κόσμου στο οικοσύστημα της περιφέρειας ήταν ο άξονας πάνω στον οποίο κινήθηκε η συζήτηση στην τρίτη συνεδρία. Εκπρόσωποι από τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Bonifacio Garcia Porras), τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (Marie-Cécile Rouillon), τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιών και Δικτύων (Christine Simon) και το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) της Eυρ. Επιτροπής (Andrea Conte) μίλησαν για τις συνέργειες μεταξύ του Ορίζοντα 2020 και των διαρθρωτικών ταμείων, τις ευκαιρίες για πρόσβαση των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων σε χρηματοδοτήσεις και την ψηφιακή καινοτομία. Τη δυναμική που έχουν οι καινοτόμες επιχειρήσεις να μεταμορφώσουν τις Περιφέρειες κατέδειξαν τα παραδείγματα της ελληνικής επιχείρησης RAYCAP στην περιοχή της Δράμας, καθώς και περιπτώσεις επιτυχημένων καινοτόμων πρωτοβουλιών στη Νορβηγία και την Ανδαλουσία.

Η τέταρτη συνεδρία ανέδειξε τις δυνατότητες για ανάπτυξη που προσφέρει η περιφερειακή συνεργασία και οι συνέργειες μεταξύ των χώρων της έρευνας και των επιχειρήσεων. Ο Nicolas Singer (συντονιστής στο INTERREG IVC) παρουσίασε τα προγράμματα χρηματοδότησης INTERREG και πώς αυτά προωθούν την καινοτομία και τη συνεργασία στις Περιφέρειες, ενώ η Claire Nauwelaers (σύμβουλος διαμόρφωσης και ανάλυσης πολιτικής) και η Margit Noll (Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Αυστρίας) πρότειναν διασυνοριακές περιφερειακές πολιτικές για την καινοτομία. Η παρουσίαση του καθηγητή Κώστα Φωτάκη (Πρόεδρος του ΙΤΕ) εστίασε στον ρόλο των πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων στη συγκρότηση διαπεριφερειακών δικτύων που προωθούν την καινοτομία και αξιοποιούν τα ερευνητικά αποτελέσματα. Διαφωτιστικά ήταν και τα παραδείγματα της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Διακρατικά Προγράμματα "Δούναβη" και "Αδριατικής-Ιονίου", καθώς και του τεχνολογικού τριγώνου Eindhoven-Leuven-Aachen.

Η σημασία των ανοικτών δεδομένων, των δεικτών & στατιστικών και της επανάχρησης της γνώσης

H πέμπτη συνεδρία, τη δεύτερη ημέρα του WIRE 2014, ήταν αφιερωμένη στη οικονομία της γνώσης και στα δημόσια ανοικτά δεδομένα, ως κινητήριες δυνάμεις για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Τη σημασία των ανοικτών δεδομένων και τις δυνατότητες που ανοίγουν για τον κόσμο των επιχειρήσεων υπογράμμισε ο Sergio Αrzeni (Διευθυντής του Κέντρου Επιχειρηματικότητας, Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Τοπικής Ανάπτυξης του ΟΟΣΑ), ενώ ο Carlos Rossel (εκδότης στην Παγκόσμια Τράπεζα) μίλησε για την πολιτική που ακολουθεί η Παγκόσμια Τράπεζα για την ελεύθερη διάθεση δεδομένων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η παρουσίαση του έργου "Όμηρος", στο οποίο συμμετέχει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, για τη διάθεση και αξιοποίηση των δημόσιων δεδομένων, ενώ σε διεθνές επίπεδο ο Philippe Perreaux (νομικός, εμπνευστής του rightclearing.com) μίλησε για τις άδειες λογισμικού Creative Commons, εξηγώντας πώς μπορεί να συνδυαστούν τα επιχειρηματικά μοντέλα με την ελεύθερη διάθεση και επανάχρηση των δεδομένων.

Οι στατιστικές και οι αξιόπιστοι δείκτες Έρευνας και Ανάπτυξης κυριάρχησαν στη συζήτηση της έκτης συνεδρίας, υπό την προεδρία του Vejo Ritola από τη Eurostat, για τη μέτρηση, την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων και τον απολογισμό των περιφερειακών πολιτικών. Ο Hugo Hollanders (καθηγητής στο UNU-MERIT) και συγγραφέας του Regional Innovation Scoreboard, υπογράμμισε τη σημασία της συλλογής και διάθεσης δεικτών και δεδομένων και της συστηματικής μέτρησης τους, με τρόπο που δεν αγνοεί και τον σημαντικό τομέα των υπηρεσιών. Στην ομιλία του διαπίστωσε ότι οι λιγότερο καινοτόμες χώρες είναι αυτές που αξιοποιούν εμπορικά σε μικρότερο βαθμό την καινοτομία και κάλεσε τις χώρες αυτές να συμπεριλάβουν τις επιχειρήσεις στον σχεδιασμό και την εφαρμογή περιφερειακών πολιτικών.

Αναγνωρίζοντας ότι προτεραιότητα στον Ορίζοντα 2020 είναι η μείωση των ανισοτήτων στις περιφέρειες, ο Δρ Δημήτρης Κορπάκης (Επικεφαλής της Μονάδας Spreading Excellence and Widening Participation στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρ. Επιτροπής) επικεντρώθηκε στις δράσεις για την διεύρυνση της συμμετοχής των Περιφερειών στον Ορίζοντα 2020 και τόνισε ότι θα χρειαστεί μία οπτική που να προσανατολίζεται στη μέτρηση των αποτελεσμάτων των πολιτικών. Όπως ανέφερε μάλιστα χαρακτηριστικά, από τις 266 Περιφέρεις της ΕΕ, μόνο 35 είχαν το 2009 ένταση Ε&Α μεγαλύτερη του 3% (επενδύσεις σε Έρευνα & Ανάπτυξη ως ποσοστό του ΑΕΠ). Απαιτείται συνεπώς σημαντική προσπάθεια για την ενίσχυση της μεταφοράς γνώσης και την ανάδειξη της καθοριστικής σημασίας των Στρατηγικών Εξυπνης Εξειδίκευσης.

Η επανάχρηση της γνώσης θεωρείται κλειδί για τον περιφερειακό σχεδιασμό και η τελευταία συνεδρία ήταν γεμάτη από παραδείγματα που αναδεικνύουν πώς η γνώση μπορεί να αξιοποιηθεί μέσα από επιχειρηματικά μοντέλα, να συμβάλει στη μετατροπή παραδοσιακών χώρων σε ανοικτά περιβάλλοντα, αλλά και στον σχεδιασμό επιτυχημένων περιφερειακών πολιτικών. Τα παραδείγματα των Orange Grove, Fab labs και Agro-Know αναδεικνύουν τις μεταμορφωτικές δυνατότητες της οικονομίας της ανοικτής γνώσης σε περίοδο κρίσης.

"Για να σχεδιάσουμε περιφερειακές πολιτικές, χρειαζόμαστε συγκεκριμένες δράσεις και όχι τομείς ανάπτυξης, συνεργασίες και όχι συναντήσεις. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν άμεσα γιατί ο χρόνος πιέζει" σημείωσε στην καταληκτική συνεδρία ο Richard Tuffs (διευθυντής στο European Regions Research and Innovation Network) συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της συζήτησης. "Χρειαζόμαστε επίσης μια ολιστική θεώρηση της κατάστασης που έχει δημιουργήσει η κρίση για τις οικονομίες του Νότου, η οποία θα μας οδηγήσει στο να αναπτύξουμε στο έπακρο το οικοσύστημα της καινοτομίας και γνώσης, να αξιοποιήσουμε συνέργειες και συνεργασίες για να κάνουμε τις Περιφέρειες μας πιο ανταγωνιστικές και να εξερευνήσουμε μεθοδολογίες για τη μέτρηση τους" τόνισε χαρακτηριστικά. Το συνέδριο ανέδειξε την  επιχειρηματική διάσταση της καινοτομίας, τον ρόλο της δικτύωσης και της συνεργασίας, αλλά και τις μεταμορφωτικές δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει η Έξυπνη Εξειδίκευση για την ανάπτυξη και καινοτομία στις Περιφέρειες.

Για τον Wolfgang Burtscher, Αναπλ. Διευθυντή στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας της Επιτροπής, ο "νικητής" του WIRE 2014 είναι οι Περιφέρειες. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι οι Περιφέρειες που θα οδηγηθούν στην ανάπτυξη είναι αυτές που θα ανταποκριθούν με ταχύτητα, και θα πετύχουν στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή Στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης. Επίσης, από το WIRE 2014 προκύπτει η ανάγκη για μία ευρύτερη θεώρηση της καινοτομίας. Η σκυτάλη για το επόμενο WIRE, το 2015, δόθηκε στη Ρίγα της Λετονίας, μαζί και οι προσδοκίες για να διευρυνθεί ο διάλογος που αφορά τις περιφερειακές πολιτικές για την έρευνα και καινοτομία στις ευρωπαϊκές χώρες.